Open Close

ΕΚΕΤΑ: Θέση έκτακτου προσωπικού ειδικότητας Οικονομολόγου

ΕΚΕΤΑ: Θέση έκτακτου προσωπικού ειδικότητας Οικονομολόγου

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο ερευνητικού του έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το αντικείμενο της θέσης αφορά:
- Παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά Πακέτο Εργασίας και συγγραφή των απαιτούμενων
εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου
- Τήρηση αναλυτικών και επιικαιροποιημένων στοιχείων του έργου σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα αυτού σε
επίπεδο Κοινοπραξίας
- Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τους όρους του Συμφωνητικού της Κοινοπραξίας του έργου και διαχείριση τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
- Συμβολή στις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25/10/2019
Για περισσότερες πληροφορίες https://www.certh.gr/EFE7BAFC.el.aspx

Comments are closed.