Open Close

Ποιο πρόγραμμα σου δίνει πρόσβαση στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου!

Τι είναι το IB και ποιες δυνατότητες ξεκλειδώνει

Το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου IB αποτελεί ένα από τα 3 εκπαιδευτικά προγράμματα του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου, που εδρεύει στην Ελβετία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο όλα τα μαθήματα διδάσκονται σε μία από τις 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Το IB προσφέρεται σε συγκεκριμένα σχολεία, που πληρούν αυστηρές ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση του Διεθνούς Απολυτηρίου και οδηγεί στην εισαγωγή σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, που ενσωματώνει διδακτικές μεθόδους από διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, έχοντας ως στόχο την απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας και προσαρμογή στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου συνεργάζεται με σχολεία, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, επιδιώκοντας τα μέγιστα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Όσον αφορά την δομή του προγράμματος, αυτό διαρθρώνεται στο μάθημα Θεωρίας της Γνώσης, σύνταξη ερευνητικής εργασίας και τέλος η συμμετοχή στο πρόγραμμα CAS που αφορά την κοινωνική προσφορά, ενώ τα μαθήματα κατανέμονται σε 6 ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από τον κορμό (core) που είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και από έξι ομάδες μαθημάτων:

1η) Μητρική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

2η) Ξένες Γλώσσες,

3η) Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

4η) Επιστήμες,

5η) Μαθηματικά και

6η) Τέχνες.

Ο μαθητής επιλέγει συνολικά 6 μαθήματα, ένα μάθημα από καθεμία από τις πέντε πρώτες ομάδες και ακόμη ένα μάθημα που μπορεί να είναι από οποιαδήποτε ομάδα. Τρία ή τέσσερα μαθήματα πρέπει να είναι HL (high level) και τα υπολειπόμενα να είναι SL (standard level). Ο κορμός περιλαμβάνει μια προφορική παρουσίαση και μια εργασία 1600 λέξεων που σχετίζονται με τη θεωρία της γνώσης (TOK), μια εκτενής πραγματεία 4000 λέξεων (Extended essay) και τη συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικότητας, δραστηριότητας και υπηρεσίας (CAS projects). Πέραν του προγράμματος του IB Dilpoma, στους μαθητές διδάσκεται οπωσδήποτε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων Β’ και Γ’ Λυκείου κατά το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων που ισχύει.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με κλίμακα 1-7, για το κάθε μάθημα, άρα η μέγιστη βαθμολογία για τα έξι μαθήματα είναι 42 μονάδες. Επιπλέον, ο μαθητής λαμβάνει μέχρι και άλλες 3 μονάδες από το TOK και το Extended essay (ΕΕ), άρα η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται με άριστα τις 45 μονάδες. Το CAS project δεν βαθμολογείται, παρόλα αυτά είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτό, ενώ παράλληλα ισχύουν τόσο γραπτές όσο και προφορικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στο τέλος της διετίας οι μαθητές συμμετέχουν σε διεθνείς γραπτές εξετάσεις για τα έξι μαθήματα της επιλογής τους.

Τα θέματα είναι κοινά για όλους και ορίζονται από τον οργανισμό IB. Στην τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα συμμετέχει και η αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο σχολείο και εποπτεύεται από τον οργανισμό IB. Το IB Diploma έχει αναγνώριση από κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ενώ κάθε χρόνο τελειόφοιτοι του IB Dilpoma Programme αιτούνται την εισαγωγή τους σε 3.300 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπου 90 χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι από την Ελλάδα οι απόφοιτοι του IB Diploma Programme έχουν εισαχθεί ενδεικτικά στα εξής Πανεπιστήμια: CambridgeHarvard, Oxford, UCL.

Τα σχολεία στην Ελλάδα που προσφέρουν IB

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, υπάρχουν 15 σχολεία που προσφέρουν την δυνατότητα φοίτησης σε πρόγραμμα IB:

 • American Community Schools of Athens
 • Anatolia College
 • Campion School
 • Costeas – Geitonas School CGS
 • Doukas School
 • Geitonas
 • HAEF, Psychiko College
 • IONIOS School
 • LAMPIRI School
 • PINEWOOD American International School
 • Platon School
 • St. Catherine’s British School
 • The American College of Greece, Pierce
 • The Moraitis School

Για όσους μαθητές επιθυμούν και θέλουν να φοιτήσουν στο πρόγραμμα IΒ θα ωφεληθούν ιδιαίτερα μέσω της ΣυΕΠ κι εργαλείων όπως το Advisor. Πιο συγκεκριμένα, με το τεστ Advisor και την βοήθεια του σύμβουλου σταδιοδρομίας, ο μαθητής θα μπορέσει να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του, θα γνωρίσει πως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του  που ταιριάζουν σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, θα πάρει πολύτιμες πληροφορίες για τα «επαγγέλματα του μέλλοντος» και φυσικά θα ανακαλύψει την διεπιστημονικότητα και τις προοπτικές του κλάδου που τον ενδιαφέρει. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε μαθητής μπορεί να πάρει μια συνειδητοποιημένη απόφαση που αφορά το μέλλον του και φυσικά θα ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του!

Σύνταξη: Λάζαρος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Σπουδών | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.