Open Close

Ποια επαγγέλματα/ειδικότητες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα

Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα θεωρεί ότι τα προσόντα και οι ικανότητες που διαθέτει, ανταποκρίνονται σε υψηλότερη θέση από αυτήν που κατέχει σήμερα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο «Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα», που παρουσίασε η Adecco Ελλάδας, μέλος του ομίλου Adecco, της μεγαλύτερης εταιρείας, παγκοσμίως, στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (74%) των Ελλήνων δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Το 18% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, καθώς και το 16% των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη θέση εργασίας.Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα είναι 28% και για τους ελεύθερους επαγγελματίες 27%.

Μπορεί η πλειοψηφία να επιδιώκει να βρει εργασία εντός Ελλάδας, σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι 1 στους 10 ερωτώμενους που αναζητούν εργασία, έχει στρέψει τις προσπάθειές του στο εξωτερικό. Επιπλέον, 1 στους 3 δηλώνει πως η αδυναμία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα είναι ο βασικότερος λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, ενώ, επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν η δυνατότητα διαπραγμάτευσης καλύτερου πακέτου αποδοχών, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και οι περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρονται στις χώρες του εξωτερικού.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 54% των εργαζομένων έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται ανάμεσα στις γυναίκες, τις μικρότερες ηλικίες και τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων που βρέθηκαν εκτός αγοράς (1 στους 5) δηλώνουν ότι χρειάστηκαν περισσότερο από 11 μήνες, για να βρουν ξανά εργασία, ενώ οι γυναίκες, τα άτομα ηλικίας από 30 έως 39 ετών και οι κάτοικοι επαρχίας, καθυστερούν περισσότερο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα στους ερωτώμενους, που, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ήταν εκτός αγοράς, η «αποχή» από την απασχόληση διαρκεί περισσότερο: Το 42% δηλώνει ότι είναι άνεργο περισσότερο από δύο χρόνια και ένα 23% ότι έχει κλείσει ήδη 1-2 χρόνια από τότε που έχασε την εργασία του.

Αξιολογώντας τα προσόντα τους, 1 στους 2 εργαζόμενους θεωρεί ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, που διαθέτει, ανταποκρίνονται σε υψηλότερη θέση από αυτήν που κατέχει σήμερα. Αντίστοιχη αναλογία ανέργων δήλωσε ότι διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να διεκδικήσει υψηλότερη θέση από αυτήν που είχε, πριν χάσει την εργασία του. Παρά ταύτα, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι 1 στους 4 ερωτώμενους πιστεύει ότι χρειάζεται εκπαίδευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων του, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός/η στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Adecco Ελλάδας Κωνσταντίνος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά: «Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα ενέχει πολλές προκλήσεις για τους εργαζομένους και τους υποψηφίους που αναζητούν εργασία και απαιτεί νέες δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα πρέπει να καλλιεργούν, ώστε να τονώνουν την απασχολησιμότητά τους στο απαιτητικό αυτό περιβάλλον. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, η εκτενής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επαγγελματική δραστηριότητα και οι νέες πολιτικές, που ακολουθούν οι εταιρείες στην οργάνωση της δραστηριότητάς τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων για την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους. Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, πρέπει να προχωρήσουν σε δομικές αλλαγές, για να αξιοποιήσουν τα ταλέντα εντός της Ελλάδας και να ανακόψουν τη φυγή τους προς το εξωτερικό».

Η έρευνα, που διενεργήθηκε με τη χρήση ενός σύντομου οnLine ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 1.832 ατόμων, παρουσιάζει σημαντικές διαπιστώσεις αναφορικά με την εικόνα που έχουν για την καριέρα τους οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι στην Ελλάδα, για τη μελλοντική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Η έρευνα εξέτασε το βαθμό αισιοδοξίας που χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες αναφορικά με την πορεία της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και μελέτησε το πόσο ανταγωνιστικοί νιώθουν σήμερα οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι, βάσει των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Επίσης, εξέτασε το κατά πόσο θεωρούν πως τα προσόντα τους είναι κατάλληλα σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε 1.832 άτομα (66% γυναίκες και 34% άντρες), ηλικίας 20-67 και η διάρκειά της ήταν από 02/11/2015 έως 30/11/2015.

Με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας, ο κ. Μυλωνάς μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και έδωσε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της Adecco Ελλάδας αναφέρει ότι «οι οικονομικό-πολιτικές συνθήκες στη χώρα μας δεν ευνοούν ένα ισορροπημένο brain circulation, που μεταφράζεται σε ανάλογα ποσοστά κινητικότητας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, αλλά και αντίστροφα. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, που συνεπάγεται μικρό αριθμό ευκαιριών, η μακροχρόνια πολιτικο-οικονομική αστάθεια και το όχι και τόσο φιλικό περιβάλλον για ξένες επενδύσεις, είναι οι κύριες αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητάς μας όσον αφορά στην προσέλκυση και διατήρηση του ταλέντου εντός των συνόρων μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως φαίνεται και από την κατάταξή μας στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας ταλέντων (Global Talent Competitiveness Index-GTCI 2015-16), που πρόσφατα δημοσιεύτηκε από τον όμιλο Adecco, (o Δείκτης είναι αποτέλεσμα μελέτης του INSEAD, σε συνεργασία με τον όμιλο Adecco και το Human Capital Leadership Institute στη Σιγκαπούρη (HCLI)), η Ελλάδα βρίσκεται στην 49η θέση ανάμεσα σε 109 χώρες που κατατάσσονται, βάσει της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προσελκύουν και να διατηρούν ταλαντούχους εργαζομένους. «Η Ελλάδα, συγκρινόμενη με τις άλλες χώρες της ίδιας ομάδας εισοδήματος και της ίδιας γεωγραφικής ομάδας, φαίνεται να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική δεξαμενή ταλέντων. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, αλλά και του σημαντικού χάσματος ανάμεσα στις δεξιότητες που έχει ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος και εκείνες που έχουν αναπτύξει οι νέοι υποψήφιοι κατά την εκπαιδευτική τους κατάρτιση, συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο οι εταιρείες να δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να καλύψουν θέσεις εργασίας που απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, παρόλο που τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλά» προσθέτει.

Ποια επαγγέλματα/ειδικότητες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και ποια έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση

Ο κ. Μυλωνάς επισημαίνει ότι «αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν τα επαγγέλματα πληροφορικής-Java developers, .Net Developers, UI/UX, PHP Developers & SAP Key Users, καθώς και προφίλ για θέσεις Finance-Senior Accountants, Chief Accountants, Financial Analysts, Controllers, κτλ. Ειδικότητες που έχουν πληγεί από την κρίση, είναι το «παραδοσιακό» μάρκετινγκ. Αντίθετα, αναπτύσσεται το digital marketing, οι πωλήσεις, εκτός ίσως από εξειδικευμένους πωλητές ή μηχανικούς πωλήσεων, ενώ είναι πολύ λίγες και οι θέσεις σε υψηλές, διοικητικές θέσεις».

Ποια ηλικιακή κατηγορία αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας

«Από την εμπειρία μας, βλέπουμε πως η ηλικιακή ομάδα που δυσκολεύεται περισσότερο να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, είναι αυτή των 45 ετών και άνω, ανεξαρτήτως ειδικότητας» σημειώνει ο κ. Μυλωνάς. Όπως τονίζει, «σημαντική για τη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών είναι η συνεχής εκπαίδευση, ώστε να παραμένουν πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δίνουν έμφαση στη δικτύωσή τους, αξιοποιώντας τον κύκλο που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας τους».

Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι άνθρωποι, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί

«Πάγια συμβουλή μας προς τους νέους είναι να στοχεύσουν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, παράλληλα ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους» δηλώνει ο κ. Μυλωνάς. Όπως λέει, «εμπειρία μπορούν να αποκτήσουν, μέσω της πρακτικής άσκησης, της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ ή ακόμα και με τη συμμετοχή σε φοιτητικές δράσεις. Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί τεχνικές γνώσεις, αλλά και ευελιξία, οπότε με επιμονή και υπομονή πρέπει να διεκδικήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν».

Ο κ. Μυλωνάς υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μην μένουν αδρανείς, αλλά να προσπαθούν να εντοπίζουν τις κατάλληλες κάθε φορά ευκαιρίες, ώστε να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

«Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που υλοποιούν εταιρείες και φορείς, με στόχο να αναπτύξουν την απασχολησιμότητα των νέων. Η Adecco συγκεκριμένα έχει αναπτύξει αρκετά προγράμματα με αυτόν το στόχο και συμμετέχει και σε πολλά άλλα, σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς.

Ένα παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι το πρόγραμμα “CEO for One Month” του ομίλου Adecco. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει, προκειμένου ταλαντούχοι νέοι να έχουν την ευκαιρία να λάβουν αξιόλογη εμπειρία και γνώση, που, στη συνέχεια, μπορούν να αξιοποιήσουν, για να αναπτυχθούν επαγγελματικά», όπως επισημαίνει.

Σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ο κ. Μυλωνάς αναφέρει ότι είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα, αλλά η τάση δείχνει πως μεγάλη δυναμική υπάρχει στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας.

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο κ. Μυλωνάς εκτιμά ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πλέον καταλυτικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για κάθε θέση εργασίας. «Συμβουλή μας σε κάθε υποψήφιο που συναντάμε, είναι πως, εάν ακόμα δεν έχει δημιουργήσει προφίλ στο LinkedIn, είναι ώρα να το κάνει. Τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι εργοδότες χρησιμοποιούν το Linkedln ως το βασικότερο ίσως δίκτυο, όπου αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας και υποψηφίους, αντίστοιχα» τονίζει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι εργοδότες αξιολογούν την εικόνα των υποψηφίων στο διαδίκτυο, αναζητώντας στοιχεία στο προφίλ τους στο LinkedIn. Πολλοί εξ αυτών αναζητούν πληροφορίες και στο προφίλ τους στο Facebook, Twitter και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι πως δεν πρόκειται για φανταστικό σενάριο… Οι εργοδότες πράγματι ελέγχουν την ψηφιακή εικόνα των υποψηφίων και επιθυμούν να αξιολογήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές. Οι εργοδότες αξιοποιούν τα social media, για να τσεκάρουν την ακρίβεια των όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του κάθε υποψηφίου. Αν το ψηφιακό τους προφίλ και εκείνο που συνοδεύει την αίτησή τους για κάποια θέση εργασίας δεν ταυτίζονται, είναι πιθανόν να απορριφθεί η υποψηφιότητά τους για μία θέση εργασίας που πραγματικά τους ταιριάζει.

Οι εργοδότες θέλουν να επιβεβαιώσουν πως οι υποψήφιοι που εξετάζουν για μία θέση στην εταιρεία τους, δεν διαθέτουν μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη θέση, αλλά ταιριάζουν και με την κουλτούρα της εταιρείας τους. Όταν αξιολογούν το προφίλ τους στα social media, αναζητούν και στοιχεία του χαρακτήρα σας» διευκρινίζει ο κ. Μυλωνάς, ενώ προσθέτει ότι και οι υποψήφιοι αντλούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις εταιρείες μέσα από τις σελίδες τους στο LinkedIn, το Facebook, κτλ και αναζητούν μέσα σε αυτές πιθανά ανοίγματα θέσεων στον οργανισμό. Αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν τα επαγγέλματα πληροφορικής-Java developers, .Net Developers, UI/UX, PHP Developers & SAP Key Users, καθώς και προφίλ για θέσεις Finance-Senior Accountants, Chief Accountants, Financial Analysts, Controllers, κτλ

Πηγή

[ Συνέχεια του άρθρου στο: sep4u.gr ]

Comments are closed.