Open Close

Οι παροχές σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όλων των Υπουργείων

Ποιες είναι οι παροχές σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όλων των Υπουργείων;

Συγκεκριμένα οι παροχές σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε συντάξεις, επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετακινήσεις, προσβασιμότητα, πολιτισμός, αθλητισμός, των 5 Υπουργείων, είναι οι κάτωθι:
  • Υπουργείο Οικονομικών

Δείτε το έγγραφο με τις παροχές αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικώνεδώ.

  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δείτε το έγγραφο με τις παροχές αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεωνεδώ.

  • Υπουργείο Υγείας

Δείτε το έγγραφο με τις παροχές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείαςεδώ.

  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Σας ενημερώνουμε τα εξής: Με την υπ. αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899/2021 (Β’ 5805) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για το έτος 2022. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ ρυθμίζεται η διαδικασία χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες, με το οποίο παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και δωρεάν με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες διαμένουν μόνιμα.

  • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σε ό,τι αφορά στα σκέλη της Αναφοράς τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, (εξασφάλιση προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια και ασφαλούς μετακίνησης ΑμΕΑ στον αστικό και περιαστικό ιστό, δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων φιλικών για ΑμΕΑ, διαμόρφωση ειδικά προσαρμοσμένων παιδικών χαρών στις κύριες πόλεις), επισημαίνεται ότι, στην παρούσα φάση, δεν εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών αιτήματα για αντίστοιχες επεμβάσεις.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας εντοπίζονται συνολικά τριάντα εννέα (39) κτίρια, συγκροτήματα και λοιπές κατασκευές χαρακτηρισμένα ως μνημεία, και δύο (2) περιοχές χαρακτηρισμένες ως ιστορικοί τόποι, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (ν. 4858/2021), στα οποία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται ακίνητα ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να είναι αρμόδιο για την υλοποίηση αντίστοιχων επεμβάσεων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας έχει υπό την ευθύνη της τα εξής επισκέψιμα από ΑμΕΑ κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους:

1) Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, το οποίο έχει πλήρη υποδομή για την πρόσβαση των ΑμΕΑ (parking, ράμπες, ανελκυστήρα). 2) Αρχαιολογικός χώρος Πέλλας, όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης τμήματος του χώρου από ΑμΕΑ, ενώ η αρμόδια Εφορεία προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση δικτύου διαδρομών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ στον Αρχαιολογικό Χώρο της Πέλλας». 3) Μαυσωλείο Γαζή Εβρενός Γιαννιτσών, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ΑμΕΑ μέσω ραμπών. 4) Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου (Παλαιά Μητρόπολη Έδεσσας), ο οποίος είναι πλήρως προσβάσιμος από ΑμΕΑ.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας συνεργάζεται σε τακτική βάση με φορείς των ΑμΕΑ των Γιαννιτσών για τη διοργάνωση διαφόρων δράσεων, καθώς και με τα Ειδικά Σχολεία των Γιαννιτσών προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.

  • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς, και κατά το αφορών τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κεφάλαιο αυτής σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών είναι αρμόδιο για την έγκριση λειτουργικότητας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, και ως εκ τούτου σε όλες τις υποβαλλόμενες μελέτες ελέγχει την προσβασιμότητα ΑμεΑ σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων και για όλες τις χρήσεις που περιλαμβάνονται, τόσο για έργα δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Στην πάροδο του χρόνου και δυνάμει του ΝΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι επιβεβλημένη η προσβασιμότητα ΑμεΑ τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις προτεινόμενες εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (α’ και β’ βαθμού) υποβάλλει μελέτες τροποποίησης της υφιστάμενης κατάστασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις που στο παρελθόν δεν είχαν προσβασιμότητα και δυνατότητα χρήσης από ΑμεΑ προκειμένου για την βελτίωσή τους.

Βάσει των ανωτέρω ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αλλαγή και συμπλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του.

Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω έγγραφες απαντήσεις των υπουργείων δόθηκαν στα πλαίσια κατάθεσης από Βουλευτές του ΚΚΕ, ως Αναφοράς στη Βουλή, ψηφίσματος Συλλόγων, Φορέων και ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Νομού Πέλλας, στο οποίο αναφέρουν τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά στην ειδική αγωγή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την επαγγελματική αποκατάσταση, την προσβασιμότητα, την κοινωνική αποδοχή και ένταξη των αναπήρων και ζητούν άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους,

 

Πηγή: https://specialeducation.gr/

Comments are closed.