Open Close

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Τι είναι;

Στο πλαίσιο του νέου πανελλήνιου διαγωνισμού που θα υλοποιηθεί βάσει της Διαδικασίας επιλογής προσωπικού όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 1320/21.3.2022, υλοποιείται εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του διαγωνισμού με την εποπτεία της επιστημονικής μας ομάδας και με διδάσκοντες καταξιωμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στα γνωστικά τους πεδία.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του διαγωνισμού και σεβόμενοι τις χιλιάδες ωφελουμένων που μας έχουν εμπιστευθεί στο παρελθόν, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επικεντρώνεται σε 3 σημαντικούς άξονες για να βοηθήσει ουσιαστικά και πρακτικά τους/ις υποψηφίους/ες:
1. Εστίαση στον τρόπο σκέψης & επίλυσης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
2. Καλλιέργεια της λογικής «Μαθαίνω να Μαθαίνω» για ενίσχυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
3. Αντιπροσωπευτική εξάσκηση σε case studies/practice/scenarios που καλύπτουν μεγάλο εύρος των σχετικών αντικειμένων του διαγωνισμού και ειδικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασιακή ετοιμότητα και επαγγελματική συμβουλευτική όπου η επιστημονική μας ομάδα διαθέτει τρομερή εξειδίκευση.
Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως το χρονικό διάστημα προετοιμασίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένο (καθώς ο διαγωνισμός αναμένεται το Μάρτιο του 2023 σύµφωνα με σχετικές αναφορές), απώτερος μαθησιακός σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει, κυρίως, τους/ις συμμετέχοντες/ουσες σε έναν τρόπο και μια λογική αντιμετώπισης και επίλυσης συναφών ερωτήσεων/θεμάτων.

Δομή του προγράμματος

Τo πρόγραμμα θα είναι διαδικτυακό και σύγχρονο (live), προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες και να διατυπώνουν τυχόν απορίες τους.
Τα μαθήματα σε κάθε ενότητα θα είναι 3 και 4 διδακτικών ωρών και θα πραγματοποιούνται ως εξής:
Α) Γλωσσικός Συλλογισμός (Δεξιότητες): Πέμπτη 10:00-13:00
Β) Αριθμητικός Συλλογισμός (Δεξιότητες) : Δευτέρα 10:00-13:00
Γ) Αποτελεσματικότητα στην Εργασία (Δεξιότητες) + Γενικές Γνώσεις: Παρασκευή 10:00-12:00 & 12:00-14:00
Σε κάθε μάθημα θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για ερωτήσεις και επίλυση αποριών.

Έναρξη & Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5/12/2022 (εφόσον ανακοινωθεί όπως αναμένεται και η εξεταστέα ύλη) και κάθε ενότητα (Α-Β-Γ) θα έχει ενδεικτική διάρκεια 12 εβδομάδων δηλαδή 35 ωρών και θα υφίσταται και μια τελική εβδομάδα επανάληψης – συνολικής αξιολόγησης. Παράλληλα, προαιρετικά και δίχως καμία επιβάρυνση, μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα υλοποιηθεί και μια τελική επανάληψη/σύνοψη διάρκειας περίπου 15 ωρών.

Παροχές προγράμματος

  1. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα όπου μετά τη λήξη του κάθε μαθήματος θα υπάρχει αναρτημένο Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π. (Multiple Choice).
  2. Βιβλίο – Βοήθημα πάνω στην ύλη του διαγωνισμού με βάση τις ανάγκες και τις ενότητες του Διαγωνισμού χωρισμένο ανά ενότητα και κεφάλαιο από γνωστό εκδοτικό οίκο και έμπειρο συγγραφέα.
  3. Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
  4. Σημειώσεις καθηγητών & Προτεινόμενη Βιβλιογραφία.
  5. Ανοικτή & συνεχής επικοινωνία με διδάσκοντες/ουσες για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
  6. Διαδικτυακή πλατφόρμα Προσβάσιμη 24/7 για το υλικό και τελικές επαναλήψεις έως τις εξετάσεις.

Σημαντική έκπτωση σε πιστοποίηση αγγλικών και Η/Υ για πρόσθετη μοριοδότηση στο διαγωνισμό


  • Πλήρης οδηγός με όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς διαθέσιμος εδώ
  • Στο ακόλουθο Link μπορείτε, δίχως καμία υποχρέωση, να κάνετε το δωρεάν on line test Γνώσεων.

Κάνε το δωρεάν τεστ

Σύνταξη – επιμέλεια EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την αναφορά της πηγής)

 

Comments are closed.