Open Close

Η μεγάλη Φυγή: 5+1 λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τη δουλειά τους

Η μεγάλη Φυγή: 5+1 λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τη δουλειά τους

Ένα από τα φαινόμενα που αναδύθηκε  μέσα στην πανδημία και συνεχίζει να εντείνεται, είναι οι μαζικές παραιτήσεις στελεχών σε ολόκληρο τον κόσμο, το φαινόμενο της «μεγάλης παραίτησης» όπως ήδη έχει αρχίσει να αποκαλείτε από στελέχη HR αλλά και κοινωνιολόγους ανα την υφήλιο.

Αναμφίβολα, η νέα πραγματικότητα έφερε ολοένα και περισσοτέρους ανθρώπους αντιμέτωπους με την αναζήτηση βαθυτέρων νοημάτων -και όχι μόνο-  στη ζωή τους και φυσικά και η εργασία δεν θα μπορούσε να μη συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πλαίσιο.

Πέρα όμως από τους πρόσθετους παράγοντες που επιδρούν στην όξυνση αυτού του φαινομένου, ποιοι είναι άλλοι λόγοι που οδηγούν έναν εργαζόμενο να εγκαταλείψει τη θέση του η οποία -κάποιες φορές- μπορεί να είναι και καλά αμειβομένη…;

  1. Απουσία οράματος – στοχοθεσίας

Όλοι μας επιθυμούμε να εργαζόμαστε με βάση και κάποιο στόχο. Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, αποτελεί έντονη προβληματική η απουσία ενός ξεκάθαρους οράματος , μιας αναδυόμενης προοπτικής για τον κάθε αργαζόμενο σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό. Ας μην ξεχνάμε πως πολλές γνωστές εταιρείες πετύχαν καταπληκτικά μεγέθη καθώς διευθύνονταν από ηγετικές φυσιογνωμίας που εμπνέανε με το όραμα τους όλους τους εργαζομένους και τους συνεργάτες τους.

  1. Έλλειψη αναγνώρισης

Ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων αναφέρει πως ισάξιο πρόβλημα με έναν χαμηλό  μισθό είναι και η έλλειψη -επιβράβευσης και αναγνώρισης της προσπάθειας από τους εργοδότες

  1. Κακοί μάνατζερ

Διευθυντικά στελέχη με απουσία ενσυναίσθησης ή πραγματικής γνώσης όλης της «πυραμίδας» του έργου αποτελούν σημαντικό παράγοντα που προβληματίζει έναν εργαζόμενο.

  1. Αδυναμία επικοινωνίας

Αναδεικνύεται σε μέγα πρόβλημα είτε η μεταφορά λανθασμένου μηνύματος μεταξύ στελεχών μιας επιχείρησης είτε η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας, μεταμορφώνοντας τον εργαζόμενο σε έναν αμέτοχο θεατή της ροής και της καθημερινότητας της επιχείρησης

  1. Έλλειψη εκπαίδευσης & ανέλιξης

Πολλά είναι τα στελέχη που αισθάνονται πως δεν τους δίνεται η δυνατότητα είτε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους -προκειμένου να εργάζονται αποτελεσματικότερα- είτε θεωρούν πως η εταιρεία δεν τους προσφέρει τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους αλλά και, γενικότερα, να αισθανθούν περισσότερο αυτόνομοι για να αναδείξουν το έργο τους.

5+1. Υπερβολικός φόρτος εργασίας.

Το γεγονός πως πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να μειώσουν δαπάνες διοχετεύοντας ένα υπερβολικό φόρτο εργασίας στους εργαζομένους, αποτελεί μια κοινή πρακτική σε πολλές εταιρείες Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, αυτό έχει δυο συνέπειες. Αρχικά, διαμορφώνει δυσαρεστημένους υπαλλήλους οι οποίοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον όγκο αυτό, διεκπεραιώνουν την εργασία τους με το χείριστο τρόπο. Κατά δεύτερον, αυτόματα καταπνίγουν οποιαδήποτε προοπτική δημιουργικότητας και βελτιστοποίησης του παραγόμενου έργου από τον εργαζόμενο.

Οι αρχαίοι υμών πρόγονοι πολύ εύστοχα ανέφεραν: “οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ” και αυτό ισχύει και εδώ. Σημασία έχει να «βγάζει» περισσότερη δουλειά ένας εργαζόμενος ή να παράξει καλύτερο αποτέλεσμα και να είναι ικανοποιημένος από την εργασία του;

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Σύνταξη:  Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.