Open Close

5+1 επαγγέλματα που θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στην Ελλάδα

Επαγγέλματα που θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη βάση της 4ης  βιομηχανικής επανάστασης και όλοι είμαστε μάρτυρες της εμφάνισης της σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επικοινωνήσει-αλληλεπιδράσει μέσω της ομιλίας με τη Siri ή το chat GPT ενώ είναι πολύ πιθανό πολλοί από εμάς να έχουμε παρακολουθήσει την επικοινωνία ανθρώπου με ρομπότ βασισμένα στην AI όπως είναι το ρομπότ Sophia της Hanson Robotics, το οποίο είναι σε θέση να επικοινωνεί άριστα με τον άνθρωπο, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλεί, να μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του και να πραγματοποιεί μια πληθώρα εργασιών.

Ποια είναι όμως η επίδραση που θα ασκήσει η τεχνητή νοημοσύνη στα επαγγέλματα στην Ελληνική αγορά εργασίας;

Παρακάτω θα δούμε κάποια επαγγέλματα στα οποία φαίνεται ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι  σημαντική, είτε μέσω της βοηθείας της στην ανθρώπινη εργασία είτε σε κάποιες περιπτώσεις στην αντικατάσταση της.

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών

Όλοι μας έχουμε αρκετές φορές συνομιλήσει με ένα ρομπότ στην προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε με μια εταιρεία για επίλυση κάποιου ζητήματος ή τεχνικού θέματος, όπως για παράδειγμα με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεδομένου ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος πελάτης σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, και οι απορίες που μπορεί να προκύψουν επαναλαμβάνονται, η ύπαρξη ενός ρομπότ σε κάποια θέση εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να φανεί εντελώς ωφέλιμη, καθώς μπορεί να δίνει αυτοματοποιημένες απαντήσεις και να ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Φυσικά, στην περίπτωση που το πρόβλημα/απορία δεν μπορεί να επιλυθεί από αυτό θα χρειάζεται να γίνεται σύνδεση με κάποιο διαθέσιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξουν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών όπου θα υπάρχει έντονο το στοιχείο της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, και πολύ πιθανό μελλοντικά και η στελέχωση θέσεων εργασίας αποκλειστικά από ρομπότ βασισμένα στην AI.

Υπάλληλοι υποδοχής

Μια θέση εργασίας στην οποία ένα ρομπότ βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμο είναι η υποδοχή πελατών σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε καταστήματα εστίασης ή στην υποδοχή  εταιρειών.  Οι υπάλληλοι υποδοχής ασκούν ένα πολύ συγκεκριμένο φάσμα εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν το καλωσόρισμα πελατών, την διαχείριση των κρατήσεων και την παροχή πληροφοριών ή οδηγιών αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Οι παραπάνω αρμοδιότητες μελλοντικά θα μπορούσαν να ασκηθούν από ένα ρομπότ βασισμένο στην ΑΙ και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις πολύ πιο αποδοτικά απ’ ότι η ανθρώπινη εργασία δεδομένου ότι τα ρομπότ μπορούν να εκπαιδευτούν σε αρκετές γλώσσες και επομένως είναι σε θέση να καλύψουν πολλές από τις ανάγκες που προκύπτουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα το γεγονός ότι τα ρομπότ μπορούν να μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους μπορεί να κάνει το επίπεδο αποδοτικότητας στην εργασία πολύ υψηλό και να χαμηλώσει το κόστος εργασίας σε σύγκριση με αυτό ενός υπαλλήλου στην αντίστοιχη θέση.

Λογιστές

Ήδη αρκετές εταιρείες στο εξωτερικό χρησιμοποιούν λογιστικά συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την τήρηση των βιβλίων και γενικά για τη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών. Δεδομένου ότι οι λογιστικές και οι φορολογικές εργασίες υπάγονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς, είναι αρκετά εύκολο να γίνει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Υπάρχουν ήδη αρκετά προγράμματα όπως είναι το Automation Anywhere, το Datamatics και πολλά άλλα τα οποία μπορούν να αυτοματοποιήσουν αρκετές από τις εργασίες ενός λογιστικού γραφείου, και σίγουρα κοστίζουν πολύ λιγότερο απ’ ότι θα κόστιζε η εργασία ενός υπαλλήλου για να κάνει την ίδια δουλειά. Επιπλέον, μέσω της AI μπορεί να γίνει ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα οδηγήσουν σε ορθή λήψη αποφάσεων χωρίς να απαιτείται έλεγχος των λογιστικών από κάποιο λογιστή.

Επιμελητές και Μεταφραστές κειμένων

Επαγγέλματα όπως αυτά του μεταφραστή ή του διορθωτή/επιμελητή κειμένων, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν κρίση, καθώς υπάρχουν αρκετά εργαλεία λογισμικού τα οποία βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να πραγματοποιούν μεταφράσεις κειμένων (όπως είναι το google translate και αρκετά άλλα), καθώς και διορθώσεις που αφορούν συντακτικά, ορθογραφικά λάθη ακόμα και λάθη αναγνωσιμότητας. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν σημαντικά τη δουλειά ενός συγγραφέα ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν αρκετά τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ένας επιμελητής κειμένων.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Management)

Η ύπαρξη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (HR) είναι πλέον απαραίτητη σε όλες τις εταιρείες καθώς ασχολείται με τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, τη πρόβλεψη των αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό, τις συνεντεύξεις, τις προσλήψεις, την εκπαίδευση του προσωπικού, την αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων και γενικά με όλο εκείνο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε μελλοντικά να επηρεάσει το επάγγελμα καθώς υπάρχουν αρκετές από τις αρμοδιότητες ενός HR manager, με χαμηλή πολυπλοκότητα στη λήψη αποφάσεων, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι: o αυτοματοποιημένος έλεγχος βιογραφικών, οι αξιολογήσεις πριν από την πρόσληψη με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αρκετές άλλες.

Σίγουρα υπάρχουν και ορισμένες πιο στρατηγικές πτυχές της εργασίας ενός HR manager που δεν μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από την AI όπως είναι ο σχεδιασμός προσλήψεων (recruitment planning) ή η καθοδήγηση στελεχών. Ωστόσο μελλοντικά ένα σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων ενός recruiter, εκείνο των συνεντεύξεων με στόχο το shortlisting θα μπορούσε σε ένα επίπεδο να αντικατασταθεί ή να βοηθηθεί από την AI δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη ρομπότ όπως το ρομπότ Sophia της Hanson Robotics, τα οποία έχουν εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αισθάνονται τα συναισθήματα του συνομιλητή και μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους.

Software Testers

Το επάγγελμα του Software Tester σχετίζεται με τον έλεγχο της λειτουργίας ενός κώδικα ή μιας εφαρμογής μέσω τις πραγματοποίησης δοκιμών “tests” που μπορούν να κάνουν τον κώδικα να μην είναι αποδοτικός. Πολλές από τις δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται οι εφαρμογές είναι αρκετά αυτοματοποιημένες, και μπορούν κάλλιστα να πραγματοποιηθούν από ένα σύστημα βασισμένο στην AI. Συγκεκριμένα, στο επόμενο κύμα δημιουργίας αυτοματοποιημένων δοκιμών, θα δούμε εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη που θα δημιουργούν δοκιμές απευθείας από μια περιγραφή περίπτωσης χρήσης ή μέσα από την παρατήρηση ενός ανθρώπου-tester να εξερευνά μια εφαρμογή. Μέσω της AI θα μπορούν ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την ποιότητα ή τη διαδικασία δημιουργίας του λογισμικού να μεταφράζονται σε προτάσεις και ιδέες για τη βελτίωση του κώδικα ή των εφαρμογών γενικότερα. Ωστόσο μπορεί αυτό να πάρει αρκετό χρόνο για να αποτελέσει μια αυτόνομη εργασία από ένα ρομποτικό σύστημα AI, σίγουρα όμως σύντομα όλο και περισσότεροι Software Testers θα ωφεληθούν από τις αυτοματοποιημένες δοκιμές.

Σύνταξη: Ανδρέας Χουλάκης, Σύμβουλος Σπουδών | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

 

Comments are closed.