Open Close

Επαγγέλματα του Μέλλοντος & Θετικές Επιστήμες

Επαγγέλματα του Μέλλοντος & Θετικές Επιστήμες

Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω; Ή τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; Και οι δύο είναι ερωτήσεις στις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι έφηβοι καθώς βρίσκονται στις μαθητικές τους διαδρομές.

Αρχίζει να γίνεται ένα «κρίσιμο ερώτημα» που πολλές φορές αγχώνει τους μαθητές αλλά και τους γονείς καθώς έρχεται η στιγμή για κάποιες αποφάσεις. Αρχικά οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με την κατεύθυνση και στη συνέχεια με το πεδίο που θα επιλέξει ο κάθε μαθητής. Το κριτήριο δεν είναι μόνο ένα, αλλά υπάρχει συνδυασμός ερωτημάτων, όπου η κάθε επιλογή φαντάζει να είναι δύσκολη ως  μία απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα πολλά όπως: θα μου αρέσει αυτό που επιλέξω τώρα; Είμαι καλός σε αυτά τα μαθήματα; Θα τα καταφέρω; Θα βρω γρήγορα δουλειά; θα ανήκουν οι επιλογές μου στα επαγγέλματα του μέλλοντος; Θα κερδίζω αρκετά χρήματα κ.ά.

Η επιστημονική ομάδα της EMPLOY EDU  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, αξιοποιώντας  τα αποτελέσματα από έρευνες στο εσωτερικό αλλά και εξωτερικό, παραθέτει συνοπτικά  ορισμένα επαγγέλματα που δείχνουν θετικούς δείκτες απασχολησιμότητας. Ειδικότητες οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα του μέλλοντος. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα από αυτά:

Αεροναυπηγός

Οι  μηχανικοί αεροναυπηγών όσο και οι μηχανικοί αεροδιαστημικής βλέπουν μια σταθερή αύξηση της ζήτησης  στην αγορά εργασίας.

Τα επόμενα δέκα χρόνια, οι προοπτικές απασχόλησης της βιομηχανίας αεροσκαφών αναμένεται να αυξηθούν.

Είναι δουλειά ενός αεροναυπηγού να εργάζεται σε αεροσκάφη, διαστημόπλοια και σχεδιασμό πυραύλων. Είναι  υπεύθυνοι για τη δημιουργία πρωτοτύπων, τις δοκιμές και χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδίασης λογισμικού.

Έκθεση της ICAO(ΔΟΠΑ: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) έχει αναφέρει  ότι στα επόμενα  χρόνια οι αεροπορικές εταιρείες θα προσθέσουν νέα αεροσκάφη ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση των επιβατών. Όπως και ένα αρκετά υποσχόμενο πεδίο είναι ο σχεδιασμός μη επανδρωμένων αεριοχημάτων (drones) όπου εμπλέκονται και οι μηχανολόγοι μηχανικοί, στον σχεδιασμό και την κατασκευή για εξασφάλιση άριστης πτητικής ικανότητας, την αντοχή της συσκευής, της ικανότητας μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου αλλά και του ελέγχου πτήσης.

Σε γενικές γραμμές ορισμένα από τα καθήκοντα που έχουν είναι:

  • η πλήρης τεχνική συντήρηση του εξοπλισμού
  • η ανάπτυξη λύσεων για τη βελτίωση των υπαρχόντων αεροσκαφών
  • η προετοιμασία αεροσκαφών και ελικοπτέρων για αναχώρηση, επαλήθευση της σωστής λειτουργίας όλων των συστημάτων
  • η εξάλειψη δυσλειτουργιών και βλαβών,
  • η υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης αεροσκαφών.
  • οι μελέτες δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων. Ενδεικτικές σπουδές στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνικά τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Μηχανικός Ρομποτικής

Ο Μηχανικός ρομποτικής έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό ρομποτικών μηχανών έχοντας εξειδίκευση στη δημιουργία  κωδίκων αλλά και λογισμικού σε όλους τους  τομείς της παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα οχήματα χωρίς οδηγό, όπου έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους και στη χώρα μας, στη βιοϊατρική  μηχανική για την προαγωγή της υγείας ή ρομποτική χειρουργική. Επίσης αρκετές εφαρμογές στην αγροτική τεχνολογία (γεωργοτεχνολογία) αλλά και δημιουργία προϊόντων  για το σπίτι όπως η «σκούπα ρομπότ».

Κάποια από τα τμήματα που μπορεί ένας μαθητής να ξεκινήσει τις σπουδές του σε προπτυχιακό επίπεδο είναι των  Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και άλλα.

Ξεκινώντας ακόμη και από θετικές σπουδές σπουδάζοντας σε ένα τμήμα μαθηματικών ή φυσικών ή εφαρμοσμένων  μαθηματικών  και φυσικών επιστημών  μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο τομέα αυτό. Όπως επίσης και από το τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι μπορούν να εμπλακούν σε εργασιακούς ρόλους που σχετίζονται και με τους αυτοματισμούς. Το σίγουρο είναι ότι ανάλογα με τον τομέα που θα θελήσει να δραστηριοποιηθεί κάποιος θα χρειαστεί επιπλέον εξειδίκευση.

Γεωτεχνικοί επιστήμονες: Αειφορική Γεωργία 

Η αύξηση του πληθυσμού και η ταυτόχρονη ανάγκη για τρόφιμα παγκοσμίως οδηγούν στην αναγκαιότητα για ένα βιώσιμο σύστημα γεωργικής παραγωγής. Οι κλιματικές αλλαγές αλλά και οι ελλείψεις  φυσικών πόρων  καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία στρατηγικών μηχανισμών με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Όπως διαχείριση νερών στη γεωργική εκμετάλλευση, συστήματα βιοκαθαρισμού,  δημιουργία φυτικών ζωνών ασφάλειας στις καλλιέργειες, εφαρμογή νέων τεχνολογιών γενικότερα στην γεωργία.

Ως γεωτεχνικοί   επιστήμονες μπορούν να  εκπονούν  ολοκληρωμένα σχέδια αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, να κάνουν προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Το νέο  τμήμα Αειφορικής Γεωργίας του Γεωπονικού τμήματος με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος  2022-23, έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο σπουδών.

Σπουδές επίσης   από τμήματα Γεωπονικών τμημάτων,  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος κ.ά. μπορούν αν γίνουν η βάση για την εξειδίκευση κάποιου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο  ΑΠΘ λειτουργεί ήδη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική. Όπως και οι απόφοιτοι του τμήματος Χημικών μηχανικών μπορούν να εξειδικευτούν στον τομέα της αειφορικής μηχανικής.

Αναλογιστής

Ο Αναλογιστής είναι ένας επαγγελματίας που ασχολείται με την οικονομική επίπτωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Οι αναλογιστές  σύμφωνα με τον Trowbridge παρέχουν έγκυρες εκτιμήσεις για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα ασφάλειας, με έμφαση στην πολυπλοκότητά τους, τα μαθηματικά τους, και τους μηχανισμούς τους. Το όνομα του αντίστοιχου επαγγέλματος είναι αναλογιστική επιστήμη.

Στην ουσία αξιολογούν μαθηματικά την πιθανότητα των γεγονότων και ποσοτικοποιούν τις ενδεχόμενες εκβάσεις και σχεδιάζουν δημιουργικούς τρόπους προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές απώλειες που συνδέονται με αβέβαια ανεπιθύμητα γεγονότα.

Γι’ αυτό το λόγο μπορούν και εργάζονται  ως διαχειριστές κινδύνου, ως ποσοτικοί αναλυτές, ή ως ειδικοί στις επενδύσεις, κάνοντας προβλέψεις για τις ζημιές ή τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Με βασικά εργαλεία δουλειάς τα μαθηματικά και τη στατιστική  μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε  ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες, σε  επιχειρήσεις, σε ασφαλιστικά ταμεία(ιδιωτικά ή δημόσια), καταρτίζοντας προγράμματα ασφάλισης- συνταξιοδότησης, ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε συμβουλευτικές εταιρείες, ενώ  είναι ικανοί  να πάρουν αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών,  κ.ά.

Ενδεικτικές σπουδές ως βάση για την καριέρα του αναλογιστή είναι τα τμήματα Στατιστικής στον Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τα τμήματα Μαθηματικών αλλά και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.ά.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει ένα πρόγραμμα σπουδών και στη συνέχεια μία επιλογή ενός Μ.Π.Σ. που σχετίζεται με τομείς της 4ης βιομηχανικής επανάστασης   αποτελούν  τη βάση για μια διαφοροποιημένη σταδιοδρομία και  καριέρα σε νέους τομείς στην αγορά εργασίας.

Το σίγουρο είναι ότι οι δεξιότητες, ικανότητες του μαθητή όπως τα ενδιαφέροντα του, η προσωπικότητα του, οι αξίες τους, η γνώση δηλαδή του εαυτού,  είναι μία καλή αρχή σκέψης. Μία αρχή  που χρειάζεται να εμπεριέχει φυσικά και το τι  αισθάνεται ότι θα τον κάνει ταυτόχρονα ευτυχισμένο.

Άρα η γνώση είναι σημαντική για να ανακαλύψει διαδρομές και επιλογές μαζί με  τη βοήθεια που του προσφέρει ένα  τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και η συμβουλευτική εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

 Αυτά είναι και τα «κλειδιά» μιας διαδρομής που κάνουν το ταξίδι  πιο όμορφο!

Comments are closed.