Open Close

10 κορυφαίες επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος

10 κορυφαίες επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στο World Economic  Forum το μέλλον των παραδοσιακών επαγγελμάτων παρουσιάζεται δυσοίωνο. Αφενός οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και αφετέρου η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επιτάσσουν την επανεκπαίδευση του 50% του συνόλου των εργαζομένων σε βάθος πενταετίας. Ωστόσο η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και οι πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται φοβικά αλλά σαν μια ευκαιρία για αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας  εφοδιάζοντας  τους εργαζομένους με επιπλέον δεξιότητες οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στους ίδιους αρχικά να απελευθερώσουν τις δυνατότητες τους. Επαγγέλματα θα εκλείψουν αλλά ταυτόχρονα επαγγέλματα θα προκύψουν, καθώς στην νέα αναδυόμενη αγορά εργασίας θα πρέπει να συνυπάρχουν άνθρωποι, μηχανές και AI.

Μέσω λοιπόν της αναδιαμόρφωσης των δεξιοτήτων τους οι εργαζόμενοι θα καταφέρουν να αναπτύξουν ένα δίχτυ ασφαλείας που θα αφορά την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους αλλά και την προστασία και επανένταξη των εκτοπισμένων εργαζομένων του αύριο που θα μπορούσαν με αυτό τον τρόπο να αποτελέσουν σημαντικούς αρωγούς στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ως εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ποιες είναι λοιπόν οι 10 κορυφαίες επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος;

 • Αναλυτική σκέψη και καινοτόμες ιδέες
 • Ικανότητα να επιλύει σύνθετα προβλήματα
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα προβληματισμού
 • Δημιουργικότητα, αυθεντικότητα ,πρωτοβουλία
 • Εκλογίκευση, επίλυση προβλημάτων και δυνατότητα ιδεασμού
 • Ενεργή μάθηση και εκμάθηση στρατηγικών
 • Ευελιξία, ανθεκτικότητα στο άγχος και ελαστικότητα
 • Ηγετικές ικανότητες και κοινωνική επιρροή
 • Χρήση νέων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα τεχνολογικού σχεδιασμού και ελέγχου του

Skills

Ένα σημαντικό τμήμα ωστόσο των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών διερωτάται πόσος θα είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί προκειμένου να αναδιαμορφώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους ή ακόμη και να τις αναβαθμίσουν καθώς επίσης και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό. Η διάρκεια της εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου εξαρτάται από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται  και ως εκ τούτου ποικίλλει. Σύμφωνα με την εταιρία παροχής μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων  COURSERA Inc,ο χρόνος που απαιτείται για να ξεκινήσει ένας εργαζόμενος να κτίζει νέες δεξιότητες διαδικτυακά στα επαγγέλματα του αύριο εκτείνεται από:

 • 1-2 μήνες για τις επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν το κομμάτι του πολιτισμού, των πωλήσεων και της προώθησης προϊόντων
 • 2-3 μήνες για τις επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα που αφορούν την ανάλυση δεδομένων (data analysis)
 • 4-5 μήνες για τις επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν το cloud computing καθώς και τον τομέα της μηχανικής

Ποιος είναι όμως αρμόδιος για αυτή την εξειδίκευση;

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκπαίδευσης θα μπορούσε να επιτευχθεί και η διαδικτυακή επανεκπαίδευση των εργαζομένων τόσο στους τομείς όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αναζητούν ευκαιρίες για την προσωπική τους εξέλιξη ,είτε οι ίδιοι οι εργοδότες να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στους εργαζομένους τους.

Ολοκληρώνοντας εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι για την επομένη τουλάχιστον δεκαετία αυτό που επιτάσσει η αγορά εργασίας προκειμένου ο εργαζόμενος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της είναι πέραν της εξειδίκευσης ,που θα επέλθει μέσω της δια βίου μάθησης, όποια θα συνδυαστεί και με την προσβασιμότητα στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι και η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων.

Τα τελευταία θα επιτευχθούν μέσω της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, της δυνατότητας επίλυσης σύνθετων  προβλημάτων και της ικανότητας αυτοδιαχείρισης, αντοχής και ανθεκτικότητας στο άγχος του εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι στο χέρι του καθένα από εμάς, εάν επιθυμεί να είναι ενεργό μέλος στην αγορά εργασίας ή απλώς παρατηρητής των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται σε αυτή.

Σύνταξη: Μαρία Κουμανδέρη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Με πληροφορίες από World Economic Forum

Comments are closed.