Open Close

Τι να προσέξετε στην Αίτηση των Πανελλαδικών για τις Στρατιωτικές Σχολές

Τι να προσέξετε στην Αίτηση των Πανελλαδικών για τις Στρατιωτικές Σχολές

Ξεκινάει από 1.2.2022 η διαδικασία των αιτήσεων για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές. Πρόκειται για μια απαραίτητη διαδικασία την οποία πρέπει να υλοποιήσουν με ιδιαίτερη προσοχή οι ενδιαφερόμενοι. Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα σημαντικά σημεία και πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος/α.

  1. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου γίνεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 24:00.

  2. Η συγκεκριμένη αίτηση είναι οριστική εφόσον υποβληθεί και μετέπειτα μπορεί να διορθωθεί μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο την έχετε υποβάλλει (ηλεκτρονικά). Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται.

  3. Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιμέλεια ή επιτροπεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου), θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και ΕΠΕΙΤΑ μεταφορτώνεται  ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

  4. Υπάρχει δυνατότητα να εξεταστείτε για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο από εκείνο των Σχολών προτίμησής σας. Δηλώνετε το εξεταστικο κέντρο που σας εξυπηρετεί βάση του τόπου διαμονής σας! Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α.

  5. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν, αν απαιτείται.

  6. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΑΙΘ, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή, το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωμα και υποχρεούνται να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των επιτυχόντων σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί ότι η εισαγωγή τους ως επιτυχόντες έγινε στηριζόμενοί σε ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας!

  7. Σημαντικές ημερομηνίες: α) Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022. Β)Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 24:00 γ) Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

  8. Για τις ΠΚΕ του έτους 2022, όσοι υποψήφιοι νοσήσουν με COVID-19 κατά την διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ και μόνο για τις περιπτώσεις αυτές (μη συμμετοχή λόγω ανωτέρας βίας), θα προγραμματιστεί επιπλέον δύο (2) εβδομάδες για δοκιμασίες – εξετάσεις των ΠΚΕ, στο τέλος του αρχικά καθορισμένου διαστήματος διεξαγωγής αυτών. Για την εν λόγω διευκόλυνση απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών νόσησης, βάση των προβλεπόμενων στη κείμενη νομοθεσία φορέων.

  9. Ως «Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται οι υποψήφιοι που λογίζονται είτε ως τέκνα Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, είτε ως τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) που υπηρετούν στο εξωτερικό.

  10. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, καλό θα ήταν να μην αφήσετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας την τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας καθώς τυχόν υπερφόρτωση του συστήματος ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. 

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα που είναι τα ακόλουθα

α. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4

β. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gek.thessalonikis@mod.mil.gr

γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@sse.gr

δ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@hna.gr

ε. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr

στ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr

ζ. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Βασίλη Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο smy-teem@army.gr

Eπιμέλεια – σύνταξη : Δημήτρης Νίκου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Δείτε την εγκύκλιο

Comments are closed.