Open Close

Πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζονται οι Εκπαιδευτικοί σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος

Τι προβλέπεται με βάση το ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στο άρθρο 2 της με αριθμό 131451/ΓΔ4/30-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 4264) με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882)» ορίζεται ότι «Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα / τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες».

2. Με την παρ. 2 του αρ. 25 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) ορίζεται ότι «Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντα του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη».

3. Στην διάταξη της παρ. 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5 Α), προβλέπεται ότι «… Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα…»

4. Σχετικό το υπ’ αρίθμ. 22005/Ε1/08-02-2018 Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε Τμήμα Β’ Υπηρεσιακής Εξέλιξης).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας γίνεται περικοπή των αποδοχών σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Comments are closed.