Open Close

ΑΣΕΠ: Παράταση προθεσμίας στην υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019

ΑΣΕΠ: Παράταση προθεσμίας στην υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019

Ανακοινώνεται ότι, λόγω των εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κατά το διάστημα από 22-2-2020  έως και 23-2-2020,  η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, όπως ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης,  υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) Πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Comments are closed.