Open Close

1 Θέση Γεωπόνου στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

1 Θέση Γεωπόνου στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources (Ακρωνύμιο: Farmer’s Pride), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020.

Ο στόχος του ανωτέρω Έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου τόπων και αρμόδιων φορέων για την επί τόπου (in situ) διατήρηση και διαχείριση των φυτικών γενετικών πόρων, που θα προάγει την ασφάλεια αυτού του πλούτου και την αειφόρο χρήση του, ως θεμελίου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας και της βελτίωσης, με απώτερο σκοπό τη διατροφική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Απαραίτητα προσόντα: – Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. – Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γενετική Βελτίωση Φυτών ή/και Αγροκομία. – Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με τον χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση παραδοσιακών ή/και εμπορικών ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών, ως προς αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. – Εργασιακή εμπειρία σχετική με αγροτικούς συνεταιρισμούς ή δίκτυα αγροτών. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. – Γνώση χρήσης Η/Υ. – Άδεια άσκησης επαγγέλματος .

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ” άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη: Για την αριθμ. 11/07-01-2020 FARMER’S PRIDE Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: ΟΙ 77 στη Δρ. Παρθενόπη Ράλλη, Επιστημονικά υπεύθυνη του Έργου.

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/sumvaseis/1 5388/thesi-pegeoponoy-fytikis-paragogis-ston-elgo-dimitra

Comments are closed.