Open Close

Επτά Επαγγελματικές Επιλογές για Αποφοίτους Γλωσσολογίας και Φιλολογίας

Εάν σπουδάζετε γλωσσολογία, αλλά δεν έχετε προβεί ακόμη στη διερεύνηση σχεδίων σταδιοδρομίας, μην ανησυχείτε. Ένα πτυχίο στο αντικείμενο της γλωσσολογίας αποτελεί ένα εξαιρετικά ευέλικτο προσόν, το οποίο μεταξύ άλλων μπορεί να σας εντάξει στα ακόλουθα αντικείμενα εργασίας.

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος
Η Υπολογιστική Γλωσσολογία (Computational Linguistics) αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει την Υπολογιστική Επιστήμη με την μοντελοποίηση της φυσικής γλώσσας. Η Υπολογιστική Γλωσσολογία μπορεί να συνδράμει σε προβλήματα που εμπίπτουν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μετάφρασης, των διεπαφών φυσικής γλώσσας, της επεξεργασίας εγγράφων, του γραμματικού ελέγχου και την εκμάθηση γλωσσών με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Προκειμένου να είστε σε θέση να απασχοληθείτε στο αντικείμενο, θα πρέπει κατόπιν της ολοκλήρωσης του πτυχίου σας να ακολουθήσετε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υπολογιστική Γλωσσολογία (ή σε κάποιον άλλο σχετικό τομέα) και να αποκτήσετε γνώσεις προγραμματισμού.

Καθηγητής Γλωσσολογίας
Μπορείτε να ακολουθήσετε μία ακαδημαϊκή καριέρα και να χρησιμοποιήστε τις γνώσεις σας προκειμένου να διδάξετε σε πανεπιστημιακά τμήματα, αντικείμενα όπως η γλωσσολογία, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, οι επιστήμες του λόγου και της επικοινωνίας ή η ανθρωπολογία. Προκειμένου να ακολουθήσετε μία ακαδημαϊκή εμπειρία θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα διδακτορικό δίπλωμα (PhD), και σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης ένα επαγγελματικό πιστοποιητικό διδασκαλίας.

Μεταφραστής 
Ένα άτομο που εργάζεται στον τομέα της μετάφραση αναμένεται να παραγάγει 2.000-3.000 λέξεις κάθε μέρα. Μία τυπική μέρα περιλαμβάνει την επαφή με τους πελάτες, τη χρήση εξειδικευμένων λεξικών και τη χρήση βιβλίων αναφοράς, ώστε να βρείτε ακριβείς μεταφράσεις για τη βιομηχανική ορολογία. Είτε εργάζεστε ανεξάρτητος είτε ως υπάλληλος μιας εταιρείας, συνήθως αναμένεται να ειδικευτείτε σε έναν τομέα, όπως το Εμπόριο, η Εκπαίδευση, το Δίκαιο, η Λογοτεχνία ή η Επιστήμη. Προκειμένου να εργαστείτε ως μεταφραστής απαιτείται εμπεριστατωμένη γνώση δύο γλωσσών εκτός από τη μητρική σας γλώσσα. Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, όπως ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές σας να προσληφθείτε, ειδικά σε διεθνείς οργανισμούς.

Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών
Ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών αναμένεται να προετοιμάζεται σχέδια διδασκαλίας, να διορθώνεται εργασίες των μαθητών, να αναζητείτε ή να παράγετε εκπαιδευτικό υλικό, να διδάσκεται μαθητές είτε ατομικά είτε ως τάξη, να έρχεστε σε επαφή με τους γονείς των μαθητών/τριών και να συμμετέχετε σε διοικητικές συναντήσεις. Αναμένεται να μεταδώσετε στους μαθητές σας ένα βαθμό επάρκειας σε μια νέα γλώσσα, καθώς επίσης και ευρύτερες γνώσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, καθώς και την ιστορία της εν λόγω γλώσσας. Προκειμένου να εργαστείτε ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών θα χρειαστείτε πτυχίο πανεπιστημίου με εμφανείς αναφορές και εκτεταμένο αριθμό μαθημάτων στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Παράλληλα, αναμένεται να έχετε ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνήθως παιδαγωγικής κατάρτισης, όπως το PGCE στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δικαστικός Γλωσσολόγος 
Οι δικαστικοί γλωσσολόγοι αναλαμβάνουν τις γλωσσικές αναλύσεις για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, επιστολές αυτοκτονίας, απειλητική επικοινωνία και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, για λογαριασμό δικηγορικών γραφείων, της αστυνομίας ή/και της κυβέρνησης, προκειμένου να βοηθήσουν στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Άλλοι τομείς στους οποίους ενδέχεται να εμπλακείτε αφορούν τις εμπορικές διαφορές, την αναγνώριση του συγγραφέα ενός κειμένου (βάσει του γραφικού του χαρακτήρα), καθώς και γλωσσικές αναλύσεις των αιτούντων άσυλο. Οι δικαστικοί γλωσσολόγοι που εργάζονται με τη CIA ή το FBI στις Η.Π.Α. εργάζονται σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Προκειμένου να εργαστείτε ως δικαστικός γλωσσολόγος θα χρειαστείτε, πέραν του πτυχίου σας, μεταπτυχιακό ειδίκευση στη δικαστική γλωσσολογία και ενδεχομένως διδακτορικό δίπλωμα. Βασική προϋπόθεση είναι και η γνώση των σχετικών νομικών διαδικασιών.

Τεχνικός Συγγραφέας
Οι τεχνικοί συγγραφείς παράγουν περιεχόμενο σε στενή συνεργασία με τους σχεδιαστές γραφικών, τους αναλυτές εμπειριών χρηστών (UX analysts) και τους προγραμματιστές λογισμικού. Αντικείμενα εργασίας των τεχνικών συγγραφέων αποτελούν κυρίως η συλλογή πληροφοριών, ο σχεδιασμός περιεχομένου και η σύνταξη της τεχνικής τεκμηρίωσης για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, με τη μορφή εγχειριδίων. Προκειμένου να εργαστείτε ως τεχνικός συγγραφέας απαιτείται πτυχίο στην πληροφορική, στην επικοινωνία, στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία ή στη Δημοσιογραφία, καθώς και γνώση λογισμικών δημοσίευσης, όπως Word, Adobe, Photoshop, Paint και CSS.

Λεξικογράφος
Οι λεξικογράφοι γράφουν, καταρτίζουν και επεξεργάζονται λεξικά για μητρική γλώσσα, μαθητές αγγλικών, επαγγελματίες και δίγλωσσους ομιλητές. Παρακολουθούν και καταγράφουν νέες λέξεις και ελέγχουν την ακρίβεια των κειμένων τους, εκτελώντας μια πληθώρα συντακτικών εργασιών. Προκειμένου να εργαστείτε ως Λεξικογράφος, θα χρειαστείτε πτυχίο Γλωσσολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Σύγχρονων γλωσσών, Ιστορίας/Πολιτικής ή Κλασσικών Σπουδών. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος ξένων γλωσσών ή γλωσσολογίας μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για τους επίδοξους δίγλωσσους λεξικογράφους.

Επεξεργασία – Επιμέλεια: Γατούδης Γιώργος, Career Counselor & Academic and Student Affairs Advisor Employ | www.e-employ.gr

Comments are closed.