Open Close

Πολιτικός μηχανικός και σύγχρονη αγορά εργασίας

Το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού χρονολογείται ήδη από το 2600 π.Χ., όταν ο Ιμχοτέπ κατασκεύασε την πρώτη πυραμίδα στην Αίγυπτο. Ως επάγγελμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των σχεδίων και τη διαχείριση όλων των βημάτων για την κατασκευή ενός έργου (π.χ. κτίρια, δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να συγχέεται με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Ενώ ο αρχιτέκτονας συλλαμβάνει την ιδέα και το σχέδιο, ο πολιτικός μηχανικός αναπτύσσει αυτήν την ιδέα και την προσαρμόζει λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι φυσικές καταστροφές, ο σκοπός του έργου κ.ά. Οι συνήθεις προορισμοί για μεταπτυχιακές σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στο εξωτερικό, περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Ορισμένα από τα επαγγέλματα που συνδέονται με τις σπουδές Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. Ο Πολιτικός Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και επίβλεψη διάφορων κατασκευαστικών έργων. Ως Πολιτικός Μηχανικός οφείλει κανείς να λάβει υπόψη του τόσο τους κανονισμούς κατασκευής όσο και περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνεργάζεται με αρχιτέκτονες, διαχειριστές έργων, σχεδιαστές και επόπτες.

Παράλληλα με μια μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Δομική Μηχανική, οι Μηχανικοί μπορούν να σχεδιάσουν κατασκευές όπως κτίρια, γέφυρες, τούνελ και σιδηροδρόμους και να λειτουργούν ως σύμβουλοι των αρχιτεκτόνων. Επιπλέον αποφασίζουν ποια δομικά συστήματα και υλικά θα χρησιμοποιηθούν, αναλογιζόμενοι πάντα και φυσικούς παράγοντες, όπως το χιόνι, ο άνεμος κ.ά. και συνεργάζονται με τους Μηχανικούς Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

Εναλλακτικά, ένας Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να απασχοληθεί και ως Επιθεωρητής Κτιριακού Ελέγχου (Building Control Surveyor). Ως επιθεωρητής οφείλεις αρχικά να ελέγξεις την τήρηση των κανονισμών και της νομοθεσίας για την κατασκευή ενός έργου. Ορισμένα από τα καθήκοντα του Επιθεωρητή περιλαμβάνουν την εξέταση και τον έλεγχο των θεμελίων, την αποστράγγιση και τα υλικά κατασκευής. Εάν ένα κτίριο δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, τότε ο Επιθεωρητής οφείλει να προτείνει λύσεις που θα εξαλείψουν τους κινδύνους, θα αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και οι δαπάνες ή εν τέλει θα προτείνει την κατεδάφιση.

Επίσης, ο Μηχανικός Διαχείρισης Υδατικών Πόρων είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη του εξοπλισμού και των συστημάτων διαχείρισης νερού σε εγκαταστάσεις. Απασχολείται με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση αυτών των συστημάτων, ενώ ακόμη προβαίνει στην εκτίμηση και αξιολόγηση της αποστράγγισης και των πλημμυρών, αλλά και στη δημιουργία συστημάτων που απομακρύνουν το νερό από πλημμυρισμένες περιοχές. Τέλος, συνεργάζεται με Μηχανικούς Δομικής Κατασκευής για να συλλέξει δεδομένα για την κατασκευή φραγμάτων και τεχνητών λιμνών.

Οι Μηχανικοί Οικοδομικών Υπηρεσιών (Building Services Engineer) προβαίνουν στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργική χρήση των κτιρίων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ακουστική, την υγεία και την ασφάλεια, τη θέρμανση, τον φωτισμό και την παροχή ρεύματος.

Ολοκληρώνοντας, υφίσταται και η δυνατότητα απασχόλησης ως Επιμετρητής Ποσοτήτων (Quantity Surveyor). Ένας Επιμετρητής Ποσοτήτων απασχολείται κυρίως ως σύμβουλος, κύρια ενασχόληση του οποίου είναι η εύρεση λύσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους ενός έργου, διατηρώντας παράλληλα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και διασφαλίζοντας την απαιτούμενη ποιότητα. Κατά την κατασκευή ενός έργου, ο Επιμετρητής Ποσοτήτων καταγράφει τα κόστη χρόνου και εργασίας, καταγράφει κάθε στάδιο της κατασκευής, προβαίνει στη διαμόρφωση οικονομικών εκτιμήσεων για τους πελάτες και τους συμβουλεύει σε κατασκευαστικά και νομικά ζητήματα.

Σύνταξη-Επιμέλεια: Νίκος Μουράτογλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού | e-employ.gr

Comments are closed.