Open Close

Δέκα μεταπτυχιακά για την αυριανή αγορά εργασίας

Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα Ελληνικών Α.Ε.Ι. τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους τους συγκριτικά πλεονεκτήματα για τις γνωστικές ανάγκες που διαμορφώνονται σε διάφορους τομείς και πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά και της αυριανής αγοράς εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ακόλουθα μεταπτυχιακά δεν είναι τα μόνα που συνδέονται με τις ανάγκες της αυριανής αγοράς εργασίας αλλά παρατίθεται μια ενδεικτική αναφορά από αυτά.

1. «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)» | Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Ο.Π.Α.
Το σύγχρονο και μελλοντικό επιχειρείν αρχίζει να ξεφεύγει από το καθιερωμένα όρια που γνωρίζαμε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Πέρα από τις αυτονόητες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, ο αυριανός επιχειρηματίας, startupper ή/και το στέλεχος οποιουδήποτε κλάδου καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Καλείται να διαχειριστεί δεδομένα, να γνωρίζει στατιστική ανάλυση και να μετεξελιχθεί σε έναν επιχειρησιακό ερευνητή προκειμένου να καταλήξει σε εύστοχες επιχειρηματικές επιλογές.
Αυτό μπορεί να το πετύχει αποκομίζοντας τεχνογνωσία και δεξιότητες σε αντικείμενα όπως 1. ποσοτικές μεθόδους στη λήψη αποφάσεων, 2. ανάλυση δεδομένων αλλά και εργαλεία analytics,, 3. επιχειρηματική απόδοση – καινοτομία και 4. επιχειρησιακές εφαρμογές, αντικείμενα και γνωστικά πεδία που υπηρετεί το μεταπτυχιακό το συγκεκριμένο Μ.Π.Σ. του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική»
Ένας από τους κλάδους όπου η Πληροφορική και οι Νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο με πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων είτε στην έρευνα είτε στην εφαρμογή είναι και η Ιατρική. Από τη δυνατότητα της μηχανικής μάθησης να προβλέπεται η καρδιακή ανακοπή σε ασθενείς της εντατικής μέχρι την επεξεργασία πολυμεσικών βιοατρικών δεδομένων σε αναρίθμητες εφαρμογές στο πεδίο του e-health, το διατμηματικό αυτό Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν θέσεις στον κλάδο όπως τείνει σταδιακά να μετεξελίσσεται. Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό πεδίο των Medical Informatics.

3. «Νευροεπιστήμες» | Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Η Νευροεπιστημη άρχισε να μπαίνει συστηματικά στο ερευνητικό μικροσκόπιο σχετικά αργά περί τις αρχές του 1950. Σταδιακά άρχισε να αναδεικνύεται η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα της με αποτέλεσμα να διαφαίνονται εφαρμογές όπως neuromarketing, artificial intelligence and neuroscience, neurolinguistics, cognitive neuroscience κ.ά. Συνδέθηκε με τομείς όπως π.χ. η ψυχολογία, τα μαθηματικά, η μηχανική, η γλωσσολογία και φυσικά η βιολογία και η ιατρική. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο παραδοσιακά επιδεικνύει μια ευρύτερη καινοτομία σε πλήθος επιστημονικών πεδίων, οργανώνει μέσω του τμήματος Ιατρικής το συγκεκριμένο Μ.Π.Σ. εστιάζοντας στις Κυτταρικές – Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και τις κλινικές νευροεπιστήμες και με σκοπό, μεταδίδοντας γνώσεις Νευροαναγεννητικής, Νευροχημείας, Ψυχοφαρμοκολογίας κ.λπ., να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη που θα σταδιοδρομήσουν σε Ερευνητικά Ιδρύματα και σε διάφορους άλλους φορείς όπου θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.

4. Διεπιστημονικό – Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνογλωσσία»
Η αλληλεπίδραση και η αναγνώριση του γραπτού και προφορικού λόγου μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή ανοίγει και αναμένεται να ανοίξει πεδία, δυνατότητες και εφαρμογές που ακόμη ίσως και να μην είμαστε σε θέση να φανταστούμε πως θα επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τη ζωή μας. Το καινοτόμο αυτό μεταπτυχιακό που συνδυάζει έναν «παραδοσιακό» κλάδο, την επιστήμη της Γλωσσολογίας με την Πληροφορική με στόχο την ηλεκτρονική επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και παρέχουν o Τομέας Γλωσσολογίας (Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ο Τομέας Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

banner
5. «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» | Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Με την ανάπτυξη τεχνολογικών πεδίων όπως την τρισδιάστατη εκτύπωση και η επαυξημένη πραγματικότητα, η σχεδίαση και υλοποίηση προϊόντων αρχίζει να αποτελεί ένα ολοένα και πιο σύνθετο διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο. Ευλόγα, πέρα από την σχεδίαση και την εργονομία, γνώσεις της επιστήμης των υλικών, μάρκετινγκ, μηχανικής και καινοτομία και αειφορίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τα νέα προϊόντα της αγοράς. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο Μ.Π.Σ., προετοιμάζει σχεδιαστές προϊόντων με ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην ολιστική προσέγγιση για τη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

6. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» | Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Η Αναλογιστική ως κλάδος, τόσο στην χώρα μας όσο και παγκοσμίως, αρχίζει να κατακτά τη θέση που της αρμόζει μέσα σε ένα τρομερά ρευστό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ασφαλιστικές, τραπεζικές αλλά και επιχειρήσεις άλλων κλάδων αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της πρόβλεψης ή/και αντιμετώπισης κινδύνων που απειλούν την ανάπτυξη αλλά τη βιωσιμότητα τους. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καταρτίσει στελέχη τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, αναλύουν, μετρούν και διαχειρίζονται τους κινδύνους που απειλούν τις επιχειρήσεις με έμφαση στον αναλογισμό και στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

7. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»
Το γνωστικό πεδίο των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων τείνει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια κλιμακωτά και η ίδια η επιστήμη δεν δείχνει να θέτει φραγμούς προς αυτήν την ανάπτυξη. Με εφαρμογές στην ενέργεια, στην υγεία, στο περιβάλλον κ.ά., τα μικροσυστήματα και η νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές τους σε νανομετρική κλίμακα επηρεάζουν από τομείς τις παραδοσιακής βιομηχανίας μέχρι και την εξερεύνηση του διαστήματος, τείνουν να επιλύσουν από απλά καθημερινά ζητήματα μέχρι ανεξερεύνητα γνωστικά πεδία. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη σύμπραξη των τμημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

8. «Βιοπληροφορική» | Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Ως ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως, η Βιοπληροφορική έρχεται να αναλύσει βιολογικά συστήματα με τη συνδρομή της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, των μαθηματικών και φυσικά της πληροφορικής. Αξιοποιώντας τα Μαθηματικά και τη Στατιστική, προσεγγίζει εκ νέου διάφορα βιολογικά προβλήματα πολυεπίπεδα, με στόχο να δώσει νέες απαντήσεις σε ερευνητικό αλλά και εφαρμοσμένο επίπεδο, στα πεδία της Βιομηχανίας, της Ιατρικής, της Φαρμακευτικής και όχι μόνο. Το Πρόγραμμα οργανώνεται και συντονίζεται από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάζεται με πλήθος άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

9. «Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων» | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε επτά ειδικεύσεις οι οποίες είναι: 1. Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων, 2.Θεωρητική Πληροφορική, 3. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό, 4. Δικτύωση Υπολογιστών, 5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες, 6. Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας και 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ειδικά στην πρώτη ειδίκευση που σχετίζεται έντονα με την επιστήμη των δεδομένων (Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων) και που αφορά σε γνωστικούς τομείς όπως οι Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εξόρυξη Δεδομένων, κ.α., μια ειδίκευση που απασχολεί ένα κομβικό πεδίο της γνώσης και του κοινωνίας της πληροφορίας που γιγαντώνεται.

10. «Ναυτιλία» | Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Παρά το γεγονός πως αναφέρεται σε ένα παραδοσιακό κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας, η ελληνική παρουσία στον κλάδο αυτό, η επίδραση που ασκεί στην παγκόσμια οικονομία αλλά και οι μεταλλασσόμενες ανάγκες του κλάδου και η δυναμική του, καθιστούν το σχετικό μεταπτυχιακό και τα συναφή με το χώρο Μ.Π.Σ., μια υπολογίσιμη εξειδίκευση για την αυριανή αγορά εργασίας. Με εμβάθυνση στα γνωστικά πεδία όπως: 1. Ναυτιλιακή Οικονομική, 2. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, 3. Διεθνείς Μεταφορές και ιδιαιτέρα 4. Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές, ο απόφοιτος του Μ.Π.Σ. καλείται να στελεχώσει έναν τρομερά απαιτητικό κλάδο, σε επιχειρησιακό, τεχνικό και βιομηχανικό επίπεδο.

Σύνταξη-Επιμέλεια: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής Employ – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Comments are closed.