Open Close

Το 2ο Μηχανογραφικό που Αγνοούν οι Υποψήφιοι των Πανελληνίων

Εδώ και αρκετά χρόνια, υφίσταται μια εναλλακτική επιλογή σπουδών για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων, την οποία αγνοεί η πλειονότητα των μαθητών. Η εναλλακτική αυτή επιλογή αφορά στη φοίτηση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάλιστα, ενώ πολλοί από εμάς έχουμε δει και γνωρίζουμε Κυπρίους φοιτητές να σπουδάζουν στα ΑΕΙ της ημεδαπής, την ίδια ώρα δεν γνωρίζουμε πως η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους Ελλαδίτες υποψηφίους να διεκδικήσουν και οι ίδιοι φοίτηση στην Κύπρο. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω μιας πολύ απλής διαδικασίας την οποία μπορεί να υλοποιήσει κάθε υποψήφιος και απόφοιτος του 10% εφόσον γνωρίζει ορισμένες σημαντικές διαδικαστικές λεπτομέρειες αλλά και δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπως αναλύονται ακολούθως. Ειδικότερα:

Διαδικασία Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο
Οι Έλληνες υπήκοοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό ίσο περίπου με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυπρίων εισακτέων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά με βάση τα μόρια κάθε ενδιαφερομένου. Μετά το τέλος των Πανελλαδικών εξετάσεων και όσον αφορά στη φετινή χρονιά θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής, από τις 10 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.

Δικαιούνται να καταθέσουν το μηχανογραφικό για την Κύπρο παράλληλα με την κατάθεση του μηχανογραφικού των Πανελληνίων δίχως κάποιο αμφίδρομο περιορισμό ή αναίρεση και δίχως να δώσουν ξεχωριστές εξετάσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2018, το 2017 ή το 2016. Σημαντικό είναι επίσης το δεδομένο πως δε θα χρειαστεί να πληρώσουν δίδακτρα γιατί αυτά τα πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ιδιαίτερα απλή είναι και η διαδικασία όπου πρακτικά οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους Αστυνομική ταυτότητα, Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και Απολυτήριο Λυκείου επισκεπτόμενοι τους σχετικούς δικτυακούς τόπους των ιδρυμάτων. Για αριθμό φοιτητών παρέχεται η δυνατότητα και στέγασης στις αξιόλογες εστίες και διαμερίσματα των Ιδρυμάτων ενώ δίνονται σε 13 φοιτητές και υποτροφίες ύψους 3500€ με βάση την βαθμολογία των Πανελληνίων.

Επιστημονικά Πεδία και Τμήματα
Στο μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχουν 4 επιστημονικά πεδία που είναι τα ακόλουθα:
Το 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Νομικών Επιστημών, στο οποίο συγκαταλέγονται δεκαπέντε τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου και πέντε του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τμήματα όπως Νομική, Ψυχολογία, Φιλολογία, Λογοθεραπεία κ.λπ.

Το 2ο επιστημονικό πεδίο των Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει δεκατρία τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου και δεκατέσσερα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου προσφέρονται, ενδεικτικά, τμήματα όπως Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας κ.ά.

Το 3ο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής, το οποίο περιλαμβάνει έξι τμήματα, από τα οποία τέσσερα ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και δύο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ο ενδιαφερόμενος θα βρει τμήματα όπως Ιατρική, Νοσηλευτική, Βιολογικών Επιστημών.

Το 4ο επιστημονικό πεδίο των Οικονομίας και Πληροφορικής, το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα τμήματα, από τα οποία έξι ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έξι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου με ενδεικτικές επιλογές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού κ.λπ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρακτικά επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος να εισαχθεί και σε ένα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και σε ένα τμήμα της Κύπρου αλλά θα πρέπει να επιλέξει τελικά σε ποιο θα φοιτήσει από τα δύο. Τα αποτελέσματα της Α’ κατανομής (εισαχθέντες) θα ανακοινωθούν στις 7 Αυγούστου 2018 και ακολουθεί και η λεγόμενη ως Β’ κατανομή. Οι εγγραφές γενικότερα αρχίζουν πιο νωρίς από τα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, ενώ και τα μαθήματα τελειώνουν πιο νωρίς.

Σε κάθε περίπτωση είναι μια επιλογή που οφείλει να εξετάσει ο ενδιαφερόμενος για δυο βασικούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη ροή Ελλήνων μαθητών και φοιτητών προς τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Το γεγονός αυτό οφείλεται καταρχάς στο δεδομένο πως οι Ελλαδίτες αισθάνονται ότι φοιτούν ουσιαστικά στη χώρα τους ενώ και τα ίδια τα Πανεπιστήμια έχουν εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους παρέχοντας ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ο δεύτερος είναι πως, με βάση την επιστημονική και επαγγελματική μας εμπειρία, διαπιστώνουμε πως εφόσον οι επιλογές των υποψηφίων εμπλουτίζονται και παρέχονται και άλλες εναλλακτικές τότε επαυξάνουμε τις πιθανότητες να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ίδιο τον μαθητή. Και αυτός είναι ο βασικός μας στόχος για κάθε υποψήφιο φοιτητή. Να νοιώσει μέσω ενός εύστοχου επαγγελματικού προσανατολισμού και έγκριτης πληροφόρησης πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην εκπαίδευση και στις επιλογές του!

Σύνταξη: 
Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της Employ

Comments are closed.