Open Close

Ο «δεκάλογος» της σωστής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού

Δέκα τρόποι για τους περίπου 100.000 υποψηφίους, προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά το μηχανογραφικό τους. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κότιος και οι σύμβουλοι της επιστημονικής ομάδας Employ αναλύουν στο News24/7 τι πρέπει να προσέξουν οι τελειόφοιτοι, αλλά και τι συνήθη λάθη να αποφύγουν.

Στη δημοσιότητα δόθηκε εντός της εβδομάδας το νέο μηχανογραφικό για τους περίπου 100.000 υποψηφίους των φετινών Πανελλήνιων εξετάσεων.

Το μηχανογραφικό που διατίθεται online στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gr), προκειμένου οι υποψήφιοι να έχουν άφθονο χρόνο να το μελετήσουν έως και τις αρχές Ιουλίου περίπου (περίοδος κατάθεσης), περιέχει σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Φέτος, τα επιστημονικά πεδία έχουν μειωθεί σε τέσσερα από πέντε που ήταν το 2017, καθώς οι Παιδαγωγικές σχολές είναι πλέον κοινά τμήματα όλων των Επιστημονικών Πεδίων. Την ίδια στιγμή, οι υποψήφιοι θα έχουν για πρώτη φορά στη διάθεσή τους να επιλέξουν ανάμεσα στα 26 επιπλέον νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

«Ωστόσο, η συμπλήρωσή του μηχανογραφικού αποτελεί πολύ σημαντική διαδικασία», εφιστούν την προσοχή οι ειδικοί, καθώς «αποτελεί το εργαλείο, μέσω του οποίου, ο μαθητής εκδηλώνει τις προτιμήσεις και τις επιλογές που θα κρίνουν σε κάποιο βαθμό τη μισή του ζωή». Οπότε είναι σημαντικό ο μαθητής να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιδόσεις του (μόρια), με τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του, καθώς και μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως η δυνατότητα μετεγγραφής κ.ά.

Το News24/7 απευθύνθηκε στον Δρ. Κωνσταντίνο Κότιο και τους συμβούλους της επιστημονικής ομάδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας Employ, προκειμένου να παραθέσουν – με βάση την πολυετή εμπειρία τους σε χιλιάδες μηχανογραφικά – τα σημαντικά βήματα που πρέπει να εφαρμόσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε η επιλογή του να είναι επιτυχημένη.

Τα δέκα βήματα για ένα σωστό μηχανογραφικό

1. Πρωταρχικό βήμα είναι να στηριχτεί ο μαθητής στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. Είναι το πιο ουσιαστικό βήμα, καθώς ο μαθητής είναι αναγκαίο να προσπαθήσει να τα συνδυάσει με τις δεξιότητες που απαιτεί ο κάθε επαγγελματικός κλάδος (συχνά τα ψυχομετρικά τεστ δίνουν πλήρη εικόνα).

2. Επόμενο βήμα είναι η πλήρης διερεύνηση του μηχανογραφικού δελτίου. Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα επαγγέλματα κ.λπ. Δεν εξετάζουμε μόνο τα τμήματα που γνωρίζουμε ή μας ενδιαφέρουν και αγνοούμε παντελώς τα υπόλοιπα, διότι μπορεί σε κάποιο από τα υπόλοιπα να ανακαλύψουμε ένα τμήμα που μας ταιριάζει, μας αρέσει και ενδέχεται να μας οδηγεί στο επαγγελματικό πεδίο που μας ενδιαφέρει. Οδηγοί σπουδών, όπως το ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στο μέγιστο βαθμό σε αυτό το βήμα, παρέχοντας συγκεντρωμένες όλες αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.

3. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούν μόνο δείγμα για τη μελλοντική ζήτηση. Πολλοί μαθητές παραβλέπουν ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του 2018, ενδεχομένως όταν θα έχουν αποφοιτήσει οι ίδιοι, ενδέχεται να μην υπάρχουν γιατί η εξέλιξη των επιστημών είναι ταχύτατη. Ανατρέχουμε συνεπώς σε αυτά, μόνο για να έχουμε μια εικόνα των σημερινών εξειδικεύσεων.

4. Όσα μόρια κι αν επιτύχουμε, δηλώνουμε τα τμήματα με την υπόθεση ότι έχουμε συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό μορίων π.χ. 20.000 μόρια! Αποτυπώνουμε στο μηχανογραφικό τις επιθυμίες μας ασχέτως των μορίων που έχουμε συγκεντρώσει. Δεν χάνουμε κάτι με αυτόν τον τρόπο, ούτε ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να εισαχθούμε στα υπόλοιπα τμήματα που είναι κοντά στη βαθμολογία μας, όπως εσφαλμένα πιστεύουν πολλοί μαθητές. Η σειρά με την οποία δηλώνουμε ένα τμήμα δεν αποτελεί κριτήριο εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας με κάποιον υποψήφιο με τα ίδια μόρια.

5. Ομαδοποιούμε τμήματα με βάση το επαγγελματικό τους δικαίωμα και τα ιεραρχούμε ανάλογα με τις επιθυμίες και τα κριτήρια μας. Για παράδειγμα: Α) Φιλολογίες (Φιλολογίες Ε.Κ.Π.Α., Ιστορικό Αρχαιολογικό Α.Π.Θ., Φιλοσοφίας Πατρών κ.λπ.) Β) Ξενόγλωσσα τμήματα (Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών κ.ο.κ.) Γ) Καλλιτεχνικά (Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Κινηματογράφου κ.λπ.).

6. Μετά την ιεράρχηση αυτή, λαμβάνουμε υπόψη και άλλες σημαντικές παραμέτρους, όπως η πόλη φοίτησης, τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, η αντιστοιχία ενός τμήματος εφόσον δικαιούται μετεγγραφής κ.ά.

7. Δεν παρασυρόμαστε από τα μόρια ενός τμήματος. Η θέση που έχει κάθε σχολή δεν αντικατοπτρίζει πάντα και τις προοπτικές των αποφοίτων της. Υπάρχουν τμήματα που είναι χαμηλά βαθμολογικά και πρακτικά δίνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ομοειδή τμήματα που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμολογίες. Αντίστοιχα και τμήματα με υψηλές βαθμολογίες, τα οποία είναι τρομερά κορεσμένα στην αγορά εργασίας. Συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί μαθητές είναι να δηλώνουν τμήματα κατά αύξουσα σειρά των μορίων τους, γιατί θεωρούν πως έτσι δε θα «χαραμίσουν» τα μόρια τους.

8. Δεν υπάρχει καμία σχολή που να είναι «διαμάντι» για όλους τους υποψήφιους. Το γεγονός ότι κατά περιόδους δημοσιεύονται σχετικές μελέτες και έρευνες για τμήματα και επαγγέλματα με θετικές προοπτικές είναι ένα επικουρικό στοιχείο για τις επιλογές μας και όχι το πρώτιστο κριτήριο. Το ότι κάποιος κλάδος αναμένεται να γνωρίσει άνθιση δεν σημαίνει πως εφόσον τον επιλέξουμε, θα εξελιχθούμε κι εμείς παράλληλα σε πετυχημένους επαγγελματίες με «σίγουρη» επαγγελματική αποκατάσταση.

9. Προσέχουμε τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Τμήματα με ειδικό μάθημα (π.χ. Αγγλική Φιλολογία) έχουν βαθμούς πρόσβασης αρκετά χαμηλότερους από αυτούς για τους οποίους μας προδιαθέτουν τα μόρια εισαγωγής και συχνά έχουν μεγάλες αυξομειώσεις στη διακύμανση των μορίων τους.

10. Συμπληρώνω και το μηχανογραφικό της Κύπρου. Εφόσον έχω βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο του 10, δεν παραλείπω να δηλώσω τμήματα και από τα δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια που προσφέρουν θέσεις στους Έλληνες υποψηφίους, καθώς το μόνο που έχω να κάνω είναι να συμπληρώσω το αντίστοιχο μηχανογραφικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διεκδικώ θέσεις και στην Κύπρο, όπου μπορώ να βρω όλες τις βασικές ειδικότητες.

«Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι η σταδιοδρομία μας είναι ένας μαραθώνιος και δεν εξαρτάται από το πτυχίο αποκλειστικά. Υπάρχει μια σειρά εξίσου σημαντικών παραγόντων, όπως η μεταπτυχιακή μας εξειδίκευση, οι δεξιότητές μας, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο τόπος απασχόλησης κ.λπ. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι μια εποχή διαρκών και ταχύτατων αλλαγών και διαφοροποιείται ταχύτατα με συνέπεια, κανείς να μην μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τις μελλοντικές εξειδικεύσεις, τις αυριανές απαιτήσεις, ακόμη και την ίδια τη φύση πολλών επαγγελμάτων, μιας και η τεχνολογία και οι εφαρμογές της έχουν εισέλθει για τα καλά στη ζωή μας», καταλήγει ο Δρ. Κότιος.

Γενικές Οδηγίες

1. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται όσο συχνά θέλει την ιστοσελίδα και να τροποποιεί το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο του.

2. Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού, θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

3. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όσα τμήματα επιθυμεί, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία.

4. Υποψήφιος Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

5. Αν με το σύνολο των μορίων εισάγεται κάποιος σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα επιλογής του υποψηφίου, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.

7. Η αρίθμηση των προτιμήσεών πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

8. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα, στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.

Οι Πανελλήνιες 2018 σε αριθμούς

- 74.692 θα είναι οι φετινοί εισακτέοι

- 2.905 επιπλέον εισακτέους κέρδισαν τα πανεπιστήμια με την είσοδο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

- 5% των υποψηφίων προέρχονται από τα ΕΠΑΛ

- 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν κάθε χρόνο στις Πανελλήνιες

Πηγή: news247.gr

Comments are closed.