Open Close

7o Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Προκήρυξη μαθητικού εικαστικού διαγωνισμού

για την αφίσα του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

unnamed

 

Το πανελλήνιο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info) δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν στο κοινό τα ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο Σχολείο τους. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και πέρυσι πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 17 πόλεις της Ελλάδας με τη συμμετοχή άνω των 17.000 μαθητών από 443 σχολεία, με παρουσίαση 593 ψηφιακών έργων. Την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούν Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί Πληροφορικής.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, με εργαλεία τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Για τον σκοπό αυτόν, η Οργανωτική Επιτροπή προκηρύσσει φέτος πανελλήνιο διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του δημιουργικού της αφίσας του 7ου Φεστιβάλ από τους μαθητές.

 

Ο εικαστικός διαγωνισμός

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα εικαστικό σχέδιο (που μπορεί να υλοποιηθεί ψηφιακά με υπολογιστή ή με το χέρι) και θα εμπεριέχει τη φιλοσοφία της συμμετοχικής ψηφιακής δημιουργίας στην εκπαίδευση, όπως αυτή εκφράζεται από το Φεστιβάλ.

Θέμα του διαγωνισμού: Η επιλογή της εικαστικής ιδέας είναι ελεύθερη για τους μαθητές, όμως θα πρέπει να νοηματοδοτεί το μήνυμα και τις αξίες που διαχέει ως δράση το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 10η Νοεμβρίου 2016

(Μελετήστε προσεκτικά τους Όρους Συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αναγράφονται παρακάτω)

Όλα τα αποστελλόμενα έργα των μαθητών θα τεθούν στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής και θα αναδειχθούν με ψηφοφορία τα 10 καλύτερα έργα, εκ των οποίων το 1ο σε βαθμολογία θα αποτελέσει το δημιουργικό θέμα στην επίσημη πανελλήνια Αφίσα του 7ουΜαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των 10 διακριθέντων έργων θα απονεμηθούν Τιμητικά Διπλώματα.

 

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό

 • Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μόνο το κεντρικό δημιουργικό γραφικό της αφίσας, και όχι ολόκληρη την αφίσα. Ο σχεδιασμός της τελικής αφίσας (με λογότυπα, αρωγούς κ.λπ. στοιχεία) θα υλοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν το Σχολείο τους συμμετέχει ή όχι στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.
 • Επιτρέπονται έως 2 διαφορετικές συμμετοχές στον διαγωνισμό από κάθε Σχολείο.
 • Σε κάθε υποβολή επιτρέπεται η συμμετοχή έως 5 μαθητών και έως 2 εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 • Το εικαστικό δημιουργικό θα πρέπει να έχει περίπου τετράγωνη μορφή, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην ορθογώνια αφίσα του Φεστιβάλ, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία (λογότυπα, ημερομηνίες, αρωγοί κλπ). Δεν είναι απαραίτητο να είναι το δημιουργικό τετράγωνο, αλλά να μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνη επιφάνεια στην αφίσα.
 • Δείτε εδώ, ενδεικτικά, τις αφίσες των 6 προηγούμενων Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας: http://www.digifest.info/digifest-posters
 • Για την υποβολή στον διαγωνισμό θα πρέπει:
 • Να συμπληρωθεί η φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/A0kHkVx6sFdkQUe93
 • Να σταλεί στο e-mail: digifestposter@gmail.com το ψηφιακό αρχείο εικόνας με το υποβαλλόμενο έργο σε οποιονδήποτε μορφότυπο: jpg, gif, png, tiff κλπ, σε όσο το δυνατόν υψηλότερη ανάλυση (ελάχιστο 300 dpi).
  • Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να είναι η ονομασία του Σχολείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ.: 3o_gymnasio_athinas.jpg). Σε περίπτωση 2 συμμετοχών από το ίδιο Σχολείο προστίθεται αύξων αριθμός (π.χ.: 3o_gymnasio_athinas_1.jpg και π.χ.: 3o_gymnasio_athinas_2.jpg).
 • Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10ης Οκτωβρίου και 10ης Νοεμβρίου 2016. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής, πλην της διαδικτυακής, δεν θα γίνεται δεκτός.
 • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι πρωτότυπο εικαστικό έργων των ιδίων των διαγωνιζόμενων μαθητών και δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός φέρει την ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του έργου των μαθητών.
 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: digifestposter@gmail.com
 • Από το σύνολο των εικαστικών που θα υποβληθούν στον Διαγωνισμό και θα πληρούν τους Όρους Συμμετοχής, η Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα 10 καλύτερα έργα, τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του 7ουΦεστιβάλ. Το 1ο σε βαθμολογία θα συμπεριληφθεί στην επίσημη πανελλήνια αφίσα του 7ου Φεστιβάλ.
 • Η κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική, και θα ανακοινωθούν δημόσια στο διαδίκτυο μόνο οι 10 πρώτοι νικητές (οι οποίοι θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά από την Επιτροπή).
 • Πάνω στην αφίσα του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα αναγραφεί μόνο το όνομα του Σχολείου που σχεδίασε το δημιουργικό, ενώ στον ιστότοπο του Φεστιβάλ θα αναγραφούν αναλυτικά όλα τα ονόματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 • Στα 10 πρώτα Σχολεία που θα διακριθούν θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα (Ένα τιμητικό δίπλωμα για το Σχολείο και αντίστοιχα ονομαστικά διπλώματα σε όλους τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο) και τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία.
 • Με την υποβολή ενός έργου στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες:
  • Αποδέχονται ότι το έργο τους θα τεθεί υπό την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ για αξιολόγηση.
  • Εκχωρούν στην Οργανωτική Επιτροπή, στην περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάμεσα στους 10 νικητές του Διαγωνισμού, το δικαίωμα για δημοσίευση του έργου στο ιστότοπο του Φεστιβάλ, στα ΜΜΕ ή οπουδήποτε αλλού για την προβολή του Φεστιβάλ. Ο 1ος νικητής επιτρέπει τη χρήση του έργου στην Αφίσα του Φεστιβάλ και οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο για τους σκοπούς του Φεστιβάλ, χωρίς ουδεμία απαίτηση.
 • Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους Όρους Συμμετοχής δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτόματα από τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες, ή να ματαιώσει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό.
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.


Comments are closed.