Open Close

Ποιες Τεχνολογίες αλλάζουν την Εκπαίδευση;

Tεχνολογίες που αλλάζουν την Εκπαίδευση

Όλο και περισσότερο τελευταία, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, παρατηρούμε τη μεγάλη επιρροή που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της εκπαίδευσης, καθιστώντας τα ψηφιακά μέσα ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τεχνολογία της πληροφόρησης και η ραγδαία εξέλιξη της υπολογιστικής τεχνολογίας συντελεί στην αλλαγή των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως, αφού επιφέρει μια σειρά από αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στον τρόπο διδασκαλίας. Ποιες είναι αυτές οι τεχνολογίες όμως που αλλάζουν τα δεδομένα στην εκπαίδευση;

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Είναι γεγονός ότι e-learning υπήρχε στη ζωή μας και πριν την πανδημία, όμως τα νέα δεδομένα που προέκυψαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης , έκαναν την τηλεκπαίδευση από μία επιλογή που προτιμούσαν λίγοι, σε μία λύση που σήμερα αποτελεί μονόδρομο για πολλούς. Στις μέρες μας, το  e-learning αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση και μια ελκυστική λύση τόσο για μαθητές όσο κυρίως για φοιτητές. Τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης εκπαίδευσης αφορούν πρωτίστως την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, καθώς οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν οποιαδήποτε ώρα και οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και tablet, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την εκπαίδευσή στο εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμά τους.

Παράλληλα, οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε διάφορους τύπους εκπαιδευτικού υλικού, όπως βίντεο, ψηφιοποιημένα κείμενα, διαδραστικά μαθήματα, και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες μάθησης και φυσικά νέες προοπτικές, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση με σπουδαστές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα,  οι εξ αποστάσεως σπουδές προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία σε εργαζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα μέσα από νέες επιμορφώσεις και να καταστούν έτσι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και πιο αποδοτικοί στο εργασιακό τους αντικείμενο.

Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με έρευνες που προκύπτουν ότι η αγορά των διαδικτυακών υπηρεσιών μάθησης και της ηλεκτρονικής μάθησης προβλέπεται να αυξάνεται κατά 15% ετησίως μέχρι και το 2025, φτάνοντας την αξία των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη της IBM σχετικά με τις δικές της πρωτοβουλίες απομακρυσμένης μάθησης διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι της είχαν τη δυνατότητα να απορροφήσουν πέντε φορές περισσότερο περιεχόμενο, με το ένα τρίτο του κόστους για την εταιρεία, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δια βίου μάθηση

Το τοπίο της απασχόλησης σήμερα είναι πολύ διαφορετικό σίγουρα από αυτό που είχε συνηθίσει η προηγούμενη γενιά. Ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής προόδου σημαίνει ότι οι δεξιότητες μπορούν γρήγορα να γίνουν ξεπερασμένες και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, το γνωστό πλέον reskilling ,σε συνεχή βάση αποτελεί αναγκαία στρατηγική για την καριέρα και την επαγγελματική καταξίωση. Η δια βίου μάθηση έχει ως στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μας, καθώς και την προσαρμογή στις αλλαγές και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Με την δια βίου μάθηση δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, παραμένοντας έτσι, διαρκώς ανταγωνιστικοί απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση εμφανίζεται στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

Μπροστά σε αυτό το τεράστιο κύμα αλλαγής, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι σπουδαστές φαίνεται να προσαρμόζονται, καθότι παρατηρείται αυξητική τάση σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Coursera και το Udemy το edX και το Khan Academy, οι οποίες προσφέρουν μαθήματα σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, ενώ μάλιστα την ίδια τάση ακολουθούν και τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, η διά βίου μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γι’ αυτό το λόγο δεν είναι λίγες επιχειρήσεις που ενισχύουν την εκπαίδευση και την εξέλιξη των εργαζομένων τους μέσω σεμιναρίων, σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Μάθηση μέσω AR και VR

Ο κόσμος των τεχνολογιών Extended Reality (XR) εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, συσκευών και εφαρμογών για επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Στον κόσμο της εκπαίδευσης, το XR έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη μαθησιακή διαδικασία καθώς, οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε μια ποικιλία από καθηλωτικές εμπειρίες μάθησης, όπως εικονικές εκδρομές, διαδραστικές διαλέξεις και προσομοιώσεις. Σκεφτείτε να μπορούσατε να κάνετε μια εικονική περιήγηση στην αρχαία Αθήνα ή την Ρώμη στο μάθημα της ιστορίας!

Το XR μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καθηλωτικών εμπειριών παιχνιδιού, επιτρέποντας στους μαθητές να μαθαίνουν ενώ παίζουν. Η ανάπτυξη σχετικού περιεχόμενου και αντίστοιχων διδακτικών παρεμβάσεων που να αξιοποιούν virtual reality (εικονική πραγματικότητα – VR), μεικτή πραγματικότητα (mixed reality – MR) και επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality – AR) θα είναι στο επόμενο διάστημα ένα επιτακτικό ζητούμενο στα προγράμματα σπουδών και στα σχολικά βιβλία, αναπροσαρμόζοντας βέβαια και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε κάθε βαθμίδα.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας XR κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους, όπως αυτός της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα, με την δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος προσομοίωσης θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν πολλοί νέοι χειρουργοί με το μικρότερο δυνατό κόστος και ρίσκο. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Virtual Speech λιγότερο επικίνδυνες, αλλά αρκετά αγχωτικές διαδικασίες όπως η ομιλία μπροστά σε κοινό θα μπορούσε να γίνει ευκολότερη μέσω της εξάσκησης στην δημόσια ομιλία μπροστά σε εικονικό κοινό.

AI και αυτοματοποίηση στην τάξη

Η συνεχής ανάπτυξη λογισμικού που τροφοδοτείται από αλγόριθμους αυτομάθησης, ικανούς να γίνονται όλο και καλύτεροι σε όποια εργασία του ανατίθεται θα επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καθηγητές για παράδειγμα καταναλώνουν ώρες για να αξιολογήσουν όλα τα διαγωνίσματα, να υποβάλουν βαθμολογίες και άλλα έγγραφα, αντί να αξιοποιούν αλλιώς τον εκπαιδευτικό χρόνο με τους μαθητές τους.

Με την βοήθεια όμως της τεχνητής νοημοσύνης, όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις μπορούν να γίνουν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον χρόνος. Επιπλέον, με την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται διαρκώς οδηγούμαστε στην εξατομικευμένη μάθηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η οποία διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι εξατομικευμένο για τους μαθητές, κάνοντας την διαδικασία της μάθησης οπωσδήποτε ευκολότερη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται αυτό, όπως μέσα από παιχνίδια γνώσεων προγραμμάτων μάθησης, αλλά και chatbots, που βοηθούν στην επίλυση αποριών των μαθητών ανά πάσα στιγμή.

Σύνταξη: Λάζαρος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Σπουδών | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.