Open Close

Ανθρωπιστικές Σπουδές: 4 καινοτόμα μεταπτυχιακά

Καινοτόμα μεταπτυχιακά για απόφοιτους Ανθρωπιστικών Σπουδών

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, η τεχνολογία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια για την εύρυθμη λειτουργία πολλών τομέων της καθημερινότητας του ατόμου. Δεδομένου λοιπόν, ότι έχουμε εισέλθει σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα στις νέες συνθήκες που επικρατούν, δίνοντάς τα μια πνοή ανανέωσης. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η εκπαίδευση, καταρτίζοντας ένα καινοτόμο εργατικό δυναμικό έτοιμο να μπει αποφασιστικά στην καρδιά των καινούριων τάσεων.

Η τεχνολογία δύναται να συνδυαστεί με μια μεγάλη γκάμα γνωστικών αντικειμένων, ανοίγοντας νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Συγκεκριμένα, επαγγελματικές διεξόδους μπορεί να προσφέρει και η απόκτηση κάποιου μεταπτυχιακού. Επομένως όσοι και όσες σκέφτονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα τους, συνδυαστικά με την εκμάθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τα παρακάτω μεταπτυχιακά μπορεί να τους φανούν ενδιαφέροντα.

Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εστιάζει στις οπτικοακουστικές τέχνες, οι οποίες αφορούν διάφορα είδη καλλιτεχνικής έκφρασης που κυμαίνονται από τις εικαστικές τέχνες μέχρι την μουσική παραγωγή. Αυτό που το διαφοροποιεί, είναι ότι η έκφραση των προαναφερθεισών τεχνών γίνεται σε ψηφιακή μορφή, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προσφέρεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα και αποτελείται από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι δέχεται υποψηφίους, των οποίων οι προπτυχιακές σπουδές σχετίζονται με τις παραδοσιακές τέχνες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://avarts.ionio.gr/ada/v2/).

Επιστήμες της Αγωγής:

Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση 

Όπως γίνεται εμφανές και από τον τίτλο του μεταπτυχιακού, αντικείμενό του είναι η διδασκαλία μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα ακόμα σημαντικό προτέρημά του είναι η ευρεία εμβέλεια που το χαρακτηρίζει, καθώς καλύπτει όλο το εκπαιδευτικό φάσμα. Κοινώς, περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες και όλους τους τύπους εκπαίδευσης, φτάνοντας μέχρι και τη δια βίου μάθηση. Ως προς το περιεχόμενο και τα διδασκόμενα μαθήματα, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, οι οποίες είναι οι εξής: “Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση” και “STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση”. Προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://www.uom.gr/ell).

Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία

Με το παρόν μεταπτυχιακό δίνεται μια νέα διάσταση στην βιβλιοθηκονομία/μουσειολογία, δεδομένου ότι εστιάζει στη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακής μορφής, για τη διαχείριση μουσειακού υλικού καθώς και αρχείων σε βιβλιοθήκες. Ο πολιτισμός αποκτά ψηφιακή υπόσταση και προσαρμόζεται στην εποχή της τεχνολογίας. Ξεπερνάει παρωχημένες τεχνικές συλλογής και οργάνωσης υλικού του παρελθόντος, ανοίγοντας έτσι ένα σύγχρονο πεδίο επιστημονικής δραστηριότητας. Το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών διακρίνεται σε δύο ειδικεύσεις, τη “Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ” και τη “Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ”. Το μεταπτυχιακό έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://imlam.alis.uniwa.gr/to-pms/).

Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μια εποχή που οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας καταπόνησης του περιβάλλοντος έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, κρίνεται επιτακτική. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντική η ύπαρξη καταρτισμένων ατόμων, τα οποία με καινοτόμες μεθόδους μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στο κοινό την κατάλληλη τεχνογνωσία, προκειμένου να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και να υιοθετήσουν έναν περισσότερο βιώσιμο τρόπο ζωής. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού έχει αυτό τον στόχο, καθώς μέσα από την δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής τέχνης, επιδιώκεται η επιμόρφωση πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και προσφέρεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα τη Ζάκυνθο.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( https://envi.ionio.gr/n-tees/).

Σύνταξη: Μαγδαληνή Γκέιτς

 

Comments are closed.