Open Close

Κι αν δεν ξέρω τι θέλω να σπουδάσω;

Κι αν δεν ξέρω τι θέλω να σπουδάσω;

Το τελευταίο διάστημα καθίσταται όλο και πιο δύσκολο το έργο του σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων. Πολλοί μαθητές ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο καλούνται να λάβουν την πρώτη σημαντική για αυτούς απόφαση ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ; Στη συνέχεια οι μαθητές της Α’  Λυκείου αντιμετωπίζουν το δίλημμα της επιλογής κατεύθυνσης ή Τομέα που θέλουν να ακολουθήσουν, ενώ οι μαθητές της Β’ Λυκείου να επιλέξουν επάγγελμα με βάση τις κλίσεις τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Τέλος  δεν είναι λίγοι και οι ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό ή να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους.

Πώς μπορεί κάποιος να αποφασίσει στα 15 του χρόνια ποιο επάγγελμα θα ήθελε να ακολουθήσει, πώς γίνεται να γνωρίζει τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ταλέντα του, καθώς και το εύρος των πολλών κλάδων της αγοράς εργασίας και των επιστημών που προσφέρονται; Πώς είναι δυνατόν να κατασταλάξουν  σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και να έχουν μία σταθερή επαγγελματική πορεία;

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Την απάντηση για τις αποφάσεις, που πρέπει να λάβει κάποιος σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του με βάση  πάντα την διερεύνηση των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων, καλείται να δώσει ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μία σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει αλλεπάλληλες αποφάσεις. Ένα βήμα είναι η πραγματοποίηση του τεστ για την ανακάλυψη κυρίως εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων για να εντοπίσει κάποιος τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που συνδέονται με συγκεκριμένα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Πρόκειται για μία ατομική έκθεση που αποτελεί έναυσμα για συζήτηση και  ανάλυση της προσωπικότητας του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα δεν έχουν σκοπό να κατευθύνουν το άτομο σε έναν κλάδο μόνο αλλά αποτελούν ένα πρόσθετο κριτήριο για τις μελλοντικές του αποφάσεις.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μία κομβική διαδικασία που περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικά στάδια που αφορούν αφενός τη διάγνωση επιμέρους χαρακτηριστικών του ατόμου μέσω της αρωγής ψυχομετρικών εργαλείων και αφετέρου στη συνέχεια συμβουλευτική συνεδρία όπου πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις από εξειδικευμένα στελέχη και ειδικούς, στις οποίες αναλύονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με ταυτόχρονη εκπαιδευτική πληροφόρηση. Κατά περίπτωση μπορεί να παρασχεθεί αντίστοιχο εποπτικό υλικό το οποίο αφορά μεταξύ άλλων, οδηγούς σπουδών, ενημερωτικό υλικό για διάφορες σχολές, βάσεις δεδομένων κτλ.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μέσω της πραγματοποίησης ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού κάποιος θα έχει πραγματοποιήσει το πρώτο του βήμα καθώς θα καταφέρει να ανακαλύψει την κλίση του σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε επαγγελματικά επιστημονικά πεδία και τομείς που συνδέονται με τον κάθε κλάδο. Επιπρόσθετα θα του δοθεί η ευκαιρία να ανακαλύψει πώς οι συγκεκριμένες του κλίσες συνδέονται με τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών, τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τις διεπιστημονικές επιλογές καριέρας που μπορεί να ακολουθήσει.

Η πορεία προς την επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση είναι μαραθώνιος.

Ωστόσο όπως όλοι γνωρίζουμε “η αρχή είναι το ήμισυ του παντός” και όταν κάποιος πραγματοποιεί μία σωστή αρχή υλοποιώντας ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τα ταλέντα του, αν μη τι άλλο ξεκίνα τον μαραθώνιο  οικοδόμησης της επαγγελματικής του αποκατάστασης διαθέτοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους σχετικά με τις  απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σύνταξη: Κουμανδερη Μαρία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

 

Comments are closed.