Open Close

Προσλήψεις καθηγητών στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ 200/1973, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 2901.2/68150/2017/25-09-2017 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ1 Ο ως εξής :

• Ένα (01) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν, για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις

• Ένα (01) καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Αγγλικά

• Ένα (01) καθηγητή Γαλλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Γαλλικά

• Ένα (01) καθηγητή Φιλόλογο, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία – Γεωγραφία)

• Ένα (01) Πλοίαρχο Α΄τάξης Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις

• Ένα (01) Βιολόγο, για το μάθημα Υγιεινή

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.
Η προκαλούμενη δαπάνη του Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Comments are closed.