Open Close

Μηχανογραφικό 2021: Έξυπνες επιλογές στα μεσαία και χαμηλά στρώματα των βαθμολογιών

Μηχανογραφικό 2021: Έξυπνες επιλογές στα μεσαία και χαμηλά στρώματα των βαθμολογιών

Εν όψει της ανακοίνωσης των βαθμολογιών, οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελληνίων αλλά και απόφοιτοι των δυο παλαιοτέρων ετών αρχίζουν «αλιεύουν» πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τις επιλογές συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους.

Λαμβάνοντας υπόψη πως α) φέτος υφίσταται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, β) η διακύμανση των βάσεων είναι ένας τρομερά απρόβλεπτος παράγοντας αλλά και γ) το γεγονός πως σε ορισμένοι μαθητές να μην κινηθούν στις επιθυμητές κλίμακες βαθμολογιών, κρίνεται απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας και εναλλακτικά σενάρια για το μηχανογραφικό.

Εδώ αναδύεται και η συμβολή της σωστής πληροφόρησης αλλά και του επαγγελματικού προσανατολισμού, παράγοντες που θα συγκεράσουν τη βαθμολογία του μαθητή, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του αλλά και ένα επιθυμητό πρόγραμμα σπουδών. Υπό αυτό το πρίσμα, παραθέτουμε ορισμένα τμήματα, για τα οποία πολύ συχνά οι μαθητές αγνοούν τόσο τις δυνατότητες που τους παρέχει το πτυχίο όσο και ενδεχόμενες «κρυφές» προοπτικές καριέρας σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματικούς τομείς.

1ο επιστημονικό πεδίο, Ανθρωπιστικών Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Φιλοσοφίας Ιωάννινων (μόρια 2020: 8650) και Πάτρας (μόρια 2020: 9925), Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (μόρια 2020: 8625), Ιστορίας & Εθνολογίας (μόρια 2020: 7725), Ιστορίας Κέρκυρας (μόρια 2020: 7475): Μια από τις βασικές επιλογές των υποψηφίων του πεδίου είναι ο κλάδος και το επάγγελμα του φιλολόγου. Τα προαναφερθέντα τμήματα (και όχι μόνο) δίνουν στους αποφοίτους τη δυνατότητα ένταξης (για την εκπαίδευση) στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Υφίστανται διαφορές συγκριτικά με τα παραδοσιακά Φιλολογικά τμήματα, ωστόσο έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των φιλολογικών τμημάτων τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα

2ο επιστημονικό πεδίο, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (μόρια 2020: 4925). Το συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε όσους σπουδαστές επιλέξουν την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Μηχανικής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τους παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και συνεπώς τη δυνατότητα να εργαστούν και ως οικονομολόγοι – λογιστές ενώ παράλληλα καλλιεργεί σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες οικονομικοδιοικητικής φύσεως.

3ο επιστημονικό πεδίο Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας
Αγροτικής Ανάπτυξης (μόρια 2020: 3825). Σε ένα επιστημονικό πεδίο όπου κυριαρχούν κλασικά τμήματα υγείας όπως Ιατρική, Οδοντιατρική κ.λπ., το συγκεκριμένο τμήμα, που είναι κοινό και στο 3ο και στο 2ο επιστημονικό πεδίο και παρά το γεγονός πως η ονομασία του δεν παραπέμπει στον κλάδο της γεωπονίας, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να σταδιοδρομήσει στην επιστήμη της γεωπονίας και να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα συνδυάζοντας πέρα από γνώσεις γεωπονίας και ένα ευρύτερα διεπιστημονικό υπόβαθρο. Βέβαια, με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής το συγκεκριμένο τμήμα όπως και το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, εκ των πραγμάτων θα διαμορφώσει υψηλότερη βάση εισαγωγής.

4ο επιστημονικό πεδίο Οικονομίας & Πληροφορικής
Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ & Τουρισμού (μόρια 2020: 10750). Ένα τμήμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο παρέχει ένα αρκετά διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών συνδυάζοντας 3 κομβικά πεδία που έχουν να κάνουν με το management, το marketing ΚΑΙ τις τουριστικές σπουδές. Σημειωτέο πως μπορεί να το δηλώσει και να εισαχθεί κάποιος στο τμήμα που δεν δήλωσε και κάποια ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα όπως τα λοιπά τμήματα που έχουν ως αντικείμενο τον τουρισμό!

Οι κρυφές επιλογές και οι δυνατότητες που θα βρούμε σε κάθε επιστημονικό πεδίο είναι αρκετές και σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που προέχει είναι ο κάθε υποψήφιος, πριν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του, να εξετάσει προσεκτικά τα τμήματα στα οποία έχει πρόσβαση.

Η εμπειρία έχει δείξει πως η πλειονότητα των μαθητών δεν έχει πλήρη εικόνα των απαραίτητων δεδομένων με αποτέλεσμα πολύ συχνά να κάνει λανθασμένες επιλογές ή και να παραλείπει επιλογές που θα οδηγούσαν στον επιθυμητό κλάδο και επάγγελμα. Ας ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή των ειδικών επιστημόνων και των εκπαιδευτικών μας, ας αφιερώσουμε χρόνο και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να κατορθώσουμε -παρά την ενδεχόμενη «αναποδιά» στις βαθμολογίες- να πέτυχουμε τον Αύγουστο ένα πολύ θετικό τελικό αποτέλεσμα!

EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.