Open Close

Τι είναι το Coaching; Αναγκαιότητα ή ελιτίστικη επιλογή;

Τι είναι το Coaching; Αναγκαιότητα ή ελιτίστικη επιλογή; – athensvoice.gr

Αυτή τη στιγμή η έννοια του coaching μπορεί από κάποιους να θεωρείται μόδα, ως κάτι καινούργιο ή ως μία νέα «αμερικανιά» που κάνει την εμφάνισή της, όπως το marketing, στη δεκαετία του 80’. Όμως το coaching ή, αλλιώς, καθοδήγηση έκανε την εμφάνισή της στην Αρχαία Ελλάδα και στηρίζεται στη «μαιευτική» μέθοδο του Σωκράτη. Η μέθοδος του φιλοσοφείν ήταν γι’ αυτόν μέθοδος του διαλέγεσθαι, δεν μονοπωλούσε ποτέ τη συζήτηση, και συχνά η άλλη πλευρά ήταν που έλεγε τα περισσότερα κατά τη συνομιλία. Ο ίδιος διατύπωνε μόνο ερωτήσεις και σχόλια, παρέμενε όμως πάντα κύριος της συζήτησης και την κατηύθυνε σε γόνιμους δρόμους. Η συζήτηση προχωρούσε κυρίως με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων, δηλαδή με έξυπνες ερωτήσεις ο Σωκράτης έβγαζε συμπεράσματα και έφερνε στο φως τις σκέψεις του συνομιλητή του, διορθώνοντας, ανασκευάζοντας ή αναπτύσσοντάς τες.

Το coaching στηρίζεται στη μαιευτική μέθοδο και αποτελεί τη συστηματική διαδικασία, επικεντρωμένη στη λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο coach ενθαρρύνει τη βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, της απόδοσης, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του υποστηριζόμενου coachee που όμως απαντά και στο πώς. Δηλαδή, στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων, την ευεξία και την επίτευξη των στόχων μέσα από τις μεθόδους και τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας, της Μάθησης, της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας. Είναι η διαδικασία κατά την οποία υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και ακεραιότητας μεταξύ του coach και του coachee, τον υποστηρίζει να αξιολογήσει τη ζωή του να καταλάβει τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές του ώστε να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του, προκειμένου να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δεν δίνει συμβουλές, οδηγίες δεν εκπαιδεύει με την παραδοσιακή έννοια της εκπαίδευσης, αλλά βοηθά τον coachee να αντιληφθεί ο ίδιος τις δυνατότητες του αλλά και τα εμπόδια που πιστεύει ότι έχει σε μία δεδομένη στιγμή.

Coaching: Δηλαδή καθοδηγούμαι συμβουλευτικά και εκπαιδεύομαι; Όχι!

Το coaching με οποιαδήποτε μορφή του, Personal, Executive, Business, Ατομικό, Ομαδικό, έχει αποτελέσει ένα νέο πεδίο έκφρασης και δραστηριοποίησης για ανθρώπους και ομάδες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ταλέντα, δεξιότητες και υψηλά κίνητρα. Το coaching υποστηρίζει άτομα και ομάδες να εγκαθιδρύσουν εκείνες τις συναισθηματικές, γνωσιακές και συμπεριφορικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια τη στοχοθεσία, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Χρησιμοποιείται ευρύτατα για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την υποστήριξη στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, τη διαχείριση καριέρας, τη διαχείριση διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων έως έναν coach που υποστηρίζει αθλούμενους σε σπορ και υπηρεσίες ευεξίας.

Το coaching μέσω των αναρίθμητων εργαλείων που διαθέτει, είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς, μέσα στο οποίο ο coachee/ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να θέσει ξεκάθαρους στόχους και να βρει νέες λύσεις, προκαλώντας την επίγνωση, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, υποστηρίζοντας την εξατομικευμένη αλλαγή και αυξάνοντας τις επιλογές. Το σημαντικότερο δε είναι ότι αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και θέλει να την αλλάξει.

Τα οφέλη του coaching αφορούν 4 μεγάλες κατηγορίες:

• Την επιχειρηματική ανάπτυξη και βελτίωση

• Την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

• Την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή

• Την υποστήριξη και την κινητοποίηση που έλαβαν μέσα από την προσέγγιση του Business Coaching

Συγκεκριμένα πώς μπορεί να σε βοηθήσει ένας coach: Με τη μαιευτική μέθοδο των ερωτήσεων, θα σου ζητήσει να του περιγράψεις το αποτέλεσμα που επιθυμείς σε σχέση με το στόχο που έχεις θέσει, εάν διαθέτεις όλους τους πόρους (υλικούς, τεχνικούς, ανθρώπινους) που χρειάζεσαι, εάν έχεις ιεραρχήσει και εξετάσει τις απαιτούμενες ενέργειες, και κυρίως εάν ο στόχος σου ανταποκρίνεται στις αξίες σου σήμερα και θα σε υποστηρίξει μέχρι να επιτευχθεί. Παράδειγμα: start up επιχείρηση, προώθηση νέας υπηρεσίας ή προϊόντος σε υφιστάμενη επιχείρηση, ευθυγράμμιση εργαζομένων με το όραμα μιας επιχείρησης, διαχείριση καριέρας υψηλόβαθμων στελεχών, διαχείριση νεοπροσληφθέντων στελεχών σε μία επιχείρηση/οργανισμό, διαχείριση συγκρούσεων, καλλιέργεια αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας κ.λ.π. Ο μέντορας θα σου προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του σε μία «δοκιμασμένη συνταγή» του παρελθόντος, για μια συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης, για παράδειγμα, μία θέση σε μία εταιρία ή μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Σύμβουλος καλείται για να προτείνει λύσεις είτε αναπτυξιακές είτε διορθωτικές σε μία επιχείρηση, αφού γίνει πρώτα διάγνωση των αναγκών της. Τέλος η εκπαίδευση παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που θα οδηγήσουν το άτομο/α σε ανάπτυξη προσωπικών, επαγγελματικών, τεχνικών ικανοτήτων για την περαιτέρω εξέλιξή τους.

Comments are closed.