Open Close

1 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα θα κάνει χρήση ΑΙ για την επιλογή προσωπικού

1 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα θα κάνει χρήση ΑΙ για την επιλογή προσωπικού

Σε έναν πραγματικό “εμφύλιο πόλεμο” για την εύρεση και τη διατήρηση των στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες, επιδίδονται οι επιχειρήσεις παγκοσμίως. Και μπορεί η ανεργία στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, να “χτυπά κόκκινο”, ωστόσο, “στο κόκκινο” βρίσκεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό ανθρώπινου προσωπικού με τις απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα. Σε αυτόν τον πόλεμο οι επιχειρήσεις δεν μπορεί παρά να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο, με την τεχνολογία να δίνει πολλές από τις ζητούμενες απαντήσεις για την προσέλκυση ταλέντων.

Το 50% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα, για προσελκύσει τα κατάλληλα ταλέντα.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων είναι, ήδη, μια πραγματικότητα. Μπορεί μόλις το 6% των εταιρειών στην Ελλάδα να εφαρμόζει πρακτικές αναζήτησης ταλέντων, κάνοντας χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρ’ όλα αυτά ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 32% δηλώνει πως σκοπεύει να εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές μέσα στην επόμενη πενταετία. Παράλληλα, η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με καινοτόμα μέσα, όπως Τext Αnalytics και Voice Mining, πλατφόρμες Integrated ATS, Social Media Analytics, Gamified Assessments, κάνει δειλά την εμφάνισή της στην προσέλκυση και στην επιλογή προσωπικού με τις μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα (ποσοστό 20%) να παρουσιάζονται αρκετά έτοιμες στο να υιοθετήσουν τέτοιου είδους πρακτικές.

Περί αμοιβών
Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα όχι μόνο δείχνουν πρόθυμες να ενεργοποιήσουν κάθε μέσο για την προσέλκυση του ταλαντούχου εργατικού δυναμικού, αλλά παράλληλα δηλώνουν έτοιμες να πληρώσουν για να το αποκτήσουν. Αυτό δείχνει η ετήσια “Έρευνα Τάσεων Προσέλκυσης & Επιλογής Προσωπικού”, που διενήργησε η Adecco Ελλάδας σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 50% των εταιρειών στην Ελλάδα είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα για να προσελκύσει τα κατάλληλα ταλέντα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Μάλιστα, το 33% αυτών μπορεί να πληρώσει ακόμα και πάνω από 16% του μέσου όρου της αγοράς.

Πρωτοπόρες σε αυτήν την τάση έρχονται οι μεσαίες επιχειρήσεις, το 42% των οποίων δηλώνει πως θα πλήρωνε ποσά μεγαλύτερα κατά 16% και άνω του μέσου όρου για να προσελκύσει τα ταλέντα.

Ίδια τάση με τις μεσαίες επιχειρήσεις παρατηρείται και στις μικρές επιχειρήσεις (41% αυτών είναι διατεθειμένο να πληρώσει πάνω από 16% του μέσου όρου). Οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιο συγκρατημένες, καθώς λόγω ονόματος και σταθερότητας που ίσως προσφέρουν, μπορούν να προσελκύσουν τα ταλέντα ακόμα και χωρίς να ξεφύγουν τόσο από τον μέσο όρο της αγοράς.

SkakieraDelivery

Ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας πάντως, στα τμήματα Πληροφορικής, Πωλήσεων και Ανάπτυξης Αγοράς, οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους προτίθενται να πληρώσουν ποσά από 16% και άνω του μέσου όρου αποδοχών της αγοράς για να προσελκύσουν τα κατάλληλα στελέχη.

Tι προσελκύει τα ταλέντα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις είναι ελκυστικές στα στελέχη, όταν παρέχουν καλές αμοιβές, όταν προσφέρουν ευκαιρίες εξέλιξης και όταν έχουν καλό όνομα και φήμη ως εργοδότες. Για να ενισχύσουν τη θετική εικόνα τους, οι επιχειρήσεις ανανεώνουν τις πρακτικές τους και ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές μεθόδους προσέλκυσης υποψηφίων, που ωστόσο μέχρι και σήμερα είναι αρκετά διαδεδομένες.

Τα ευρήματα της έρευνας, έδειξαν ότι η εργασιακή ασφάλεια/σταθερότητα, η καλή φήμη της εταιρείας και η στρατηγική της, σε συνδυασμό με το παρεχόμενο πακέτο αποδοχών και τις ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης, κρίνονται ως οι βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την ελκυστικότητα των εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους.

Όσον αφορά στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, οι παραδοσιακές στρατηγικές που ακολουθούν οι εταιρείες, όπως η προσωπική συνέντευξη βάσει βιογραφικού ή η συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων, εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών τους, με ποσοστά που φτάνουν το 80% και 78% αντίστοιχα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα η τάση ανανέωσης είναι κι εδώ έντονη, καθώς οι εταιρείες φαίνεται πως εμπλουτίζουν τις μεθόδους τους με σύγχρονα μέσα που αξιοποιούν την τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η διενέργεια συνεντεύξεων με τη χρήση πολυμέσων.

Διατήρηση ταλέντων
Στόχο των επιχειρήσεων δεν αποτελεί μόνο η προσέλκυση νέων ταλέντων, αλλά και η διατήρηση των υπαρχόντων. Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων (84%) αποχωρεί από μια εταιρεία λόγω οικονομικών παραγόντων, ενώ λόγοι, όπως η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με τον προϊστάμενο, βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα (66% και 54%).

Από την πλευρά των εταιρειών, το 32% αυτών είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα από το μέσο όρο της αγοράς, ώστε να κρατήσουν τα ταλέντα τους, ενώ το 22% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι διατεθειμένο να δώσει αμοιβές μεγαλύτερες κατά 15% και πάνω του μέσου όρου της αγοράς. Παρατηρούμε εδώ, πως οι εταιρείες φαίνεται να προτίθενται να επενδύσουν περισσότερο σε υψηλότερες αμοιβές για την προσέλκυση και σε μικρότερο βαθμό για τη διακράτηση.

Πηγή:  http://www.sepe.gr/

Comments are closed.