Open Close

Η ανάγκη για επένδυση σε εκπαίδευση Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Η ανάγκη για επένδυση σε εκπαίδευση Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Κωνσταντίνος Φούσκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακής επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δεν είναι σπάνιο οι φοιτητές των πανεπιστημίων να προβληματίζονται για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους ζωής. Να αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να προσληφθούν σε κάποια επιχείρηση που θα τους προσφέρει τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη, αλλά και μια αξιοπρεπή ανταμοιβή. Συχνά, επιχειρούν να πετύχουν την πρόσληψή τους, έστω σε μια εισαγωγική θέση, με ένα βιογραφικό που δεν έχει σημαντική προϋπηρεσία και εμπειρίες. Ωστόσο, έχουν την ελπίδα κάτι τέτοιο να μετουσιωθεί σε μια ευκαιρία για μελλοντική εξέλιξη. Πολλές φορές, για να ενισχύσουν αυτό το βιογραφικό «επενδύουν» σε εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια, που προσθέτουν γνώση σε ένα επίκαιρο τεχνικό θέμα, αλλά όχι σε δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

Είναι σημαντικό να γνωρίσουν οι νέοι-ες τις ωφέλειες που παρέχει η επιχειρηματική εκπαίδευση (και ιδιαίτερα αυτή που σχετίζεται με την ψηφιακή επιχειρηματικότητα) στην επαγγελματική εξέλιξή τους, αλλά και στο επιχειρηματικό οικοσύστημα συνολικά. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος ξεπερνούν τις βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων μοναδικών για κάθε αποδέκτη. Μπορεί κανείς να τις αποκτήσει είτε με την ενασχόληση με ένα μάθημα επιχειρηματικότητας, είτε με την ενασχόληση και ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, γεγονός που θα τον τοποθετήσει σε πλεονεκτική θέση έναντι των ομότιμων του.

Σημαντικά εφόδια που μπορεί να αποκομίσει ένας νέος-α από μια τέτοιου είδους εκπαίδευση αποτελούν τα παρακάτω:

  1. Την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης, που αποτελεί μια διαδικασία που οδηγεί σε νέες ιδέες και μοναδικές, καινοτόμες προσεγγίσεις, οι οποίες θα λύσουν υπάρχοντα ή μελλοντικά προβλήματα της καθημερινότητάς μας και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δημιουργική σκέψη συχνά λείπει από επιχειρήσεις όπου ο εργαζόμενος αφιερώνει σημαντικό χρόνο σε διεκπεραίωση καθηκόντων, ακολουθώντας  ορισμένες οδηγίες. Συνεπώς η ύπαρξή της αποτελεί σημαντικό εφόδιο. Ταυτόχρονα, ένας επιχειρηματίας καλείται να αναπτύξει και στρατηγική σκέψη καθώς πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται αναλυτικά, να σχεδιάζει και να ακολουθεί ένα επιχειρηματικό πλάνο. Τέλος, πρέπει να αντιληφθεί πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αναγνωρίζει μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και τα τρία αυτά, βασικά στοιχεία είναι δύσκολό να υπάρχουν σε ένα άτομο χωρίς επιχειρηματική εμπειρία ή εκπαίδευση.
  2. Την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και διάθεση ανάληψης ρίσκου. Η επιχειρηματικότητα είναι συνυφασμένη με την ανάληψη ρίσκου. Αποτελεί σημαντική δεξιότητα τόσο η ανάληψη πρωτοβουλιών για αντιμετώπιση επιχειρηματικών καταστάσεων, όσο και η υποχρέωση του επιχειρηματία να χρεώνεται τις αποτυχίες και τις επιτυχίες των ιδεών του, αλλά και της ομάδας που θα ηγηθεί. Δεν μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από θέσεις και ευθύνες ενός μεγάλου οργανισμού, και να μην λάβει πρωτοβουλίες για θέματα που θα είναι κρίσιμα για την επιβίωση της επιχείρησής του. Το φαινόμενο αποποίησης ευθυνών που παρατηρούμε σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, οφείλεται, δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ανάπτυξης της συγκεκριμένης δεξιότητας.
  3. Την ικανότητα ηγεσίας και διαχείριση επιχειρηματικής ομάδας. Μέσα από την επιχειρηματική εκπαίδευση και την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, ο επιχειρηματίας μαθαίνει να καθοδηγεί και να εμψυχώνει την ομάδα του, δίνοντας της τα εργαλεία και τα εφόδια για να υλοποιήσει τους στόχους της, ακόμα και μέσα από αντίξοες συνθήκες. Ταυτόχρονα, αποκτά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις κατάλληλες δεξιότητες κάθε μέλους της, αναθέτοντάς του τα «σωστά» καθήκοντα. Όπως ακριβώς θα έκανε και ένα έμπειρο στέλεχος, με σημαντική προϋπηρεσία.
  4. Την ανάπτυξη σημαντικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αφορούν τόσο την επικοινωνία εσωτερικά στην επιχείρησή του, όσο και με τα λοιπά μέρη με τα οποία η επιχείρηση θα κληθεί να συνδιαλλαγεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρει τον κατάλληλο και αποτελεσματικότερο τρόπο επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση, για να οδηγηθεί σε επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημαντικό είναι επίσης, πως μέσα από την επιχειρηματική εκπαίδευση και τη διαδικασία του Pitching (σύντομη παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας), οι συμμετέχοντες καταφέρνουν να αναπτύξουν  δεξιότητες παρουσίασης με στόχευση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
  5. Τη συνεχή μάθηση και προσαρμοστικότητα. Η διαδικασία της επιχειρηματικότητας είναι κατά βάση μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Ο επιχειρηματίας καλείται να μαθαίνει συνεχώς από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και να εφαρμόζει τις γνώσεις αυτές στην επιχείρησή του. Οι σημαντικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο και ειδικά στο τεχνολογικό περιβάλλον, καθιστούν τη δεξιότητα αυτή αναγκαία σε όλους. Ταυτόχρονα, μια τέτοια δεξιότητα οδηγεί στην ανάπτυξη ευελιξίας και ανοιχτής σκέψης, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δυνατότητας επιβίωσης κάθε νεοφυούς επιχείρησης. Η  διαδικασία του Pivoting, δηλαδή η διαδικασία μέσα από την οποία μια εταιρεία αλλάζει την επιχειρηματική της στρατηγική για να προσαρμοστεί στις ανάγκες του πελάτη, της αγοράς ή κάθε άλλου κρίσιμου παράγοντα, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για κάθε στέλεχος που προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιτυχημένη στρατηγική για την επιχείρησή του.

Πολλές από τις παραπάνω δεξιότητες προκύπτουν μέσα από την εμπειρία και τον χαρακτήρα του επιχειρηματία, αλλά οι περισσότερες μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν εξίσου αποτελεσματικά σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα από προγράμματα εξομοίωσης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Δεξιότητες όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η πρωτοβουλία κ.α. είναι κρίσιμα εφόδια σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ενός νέου-ας. Τα παραπάνω δεν αποτελούν φυσικά προνόμιο εκπαίδευσης μόνο των φοιτητών. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας σε μαθητές, μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες και σε όσους-ες από αυτούς θέλουν να αναβαθμίσουν την εκπαίδευσή τους και να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την προοπτική και την καριέρα τους, αναπτύσσοντας νέες και επίκαιρες δεξιότητες για την ομαλή ένταξή τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Teen Business School μέσα από την πολυετή εμπειρία των συντελεστών του, τους εξειδικευμένους διδάσκοντες και την ευρεία θεματολογία, την οποία προσεγγίζει μέσα από βραβευμένες και καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες (βλ. Education Leaders Awards), είναι ο κατάλληλος σύμμαχος για την ενίσχυση όλων των παραπάνω δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν τους μαθητές-τριες στην επιχειρηματική επιτυχία και σε μια επιτυχημένη καριέρα! Πάρε το μέλλον στα χέρια σου και κοίταξε ψηλά!

Επόμενος κύκλος μαθημάτων:  Δευτέρα 27 – Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Μάθετε περισσότερα:
https://teenbusinessschool.gr
teenbusinessschool@uom.edu.gr
2310 891227

 

Comments are closed.