Open Close

Γιατί να σπουδάσω Γεωγραφία;

Τί είναι Γεωγραφία

Η σημερινή εποχή είναι ίσως η καταλληλότερη να σπουδάσει κανείς Γεωγραφία: το εντεινόμενο ενδιαφέρον γύρω από θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, η περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι δημογραφικές εξελίξεις, η μετανάστευση, η κοινωνική συνοχή, οι φυσικές καταστροφές κάνουν το αντικείμενο της Γεωγραφίας πιο χρήσιμο και επίκαιρο από ποτέ.

Η Γεωγραφία βρίσκεται στην τομή των θετικών και κοινωνικών επιστημών, αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν διαθεματικό επιστημονικό πεδίο που συμβάλλει στην ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης.

Τί διαφοροποιεί έναν Γεωγράφο

Οι Γεωγράφοι μελετούν το φυσικό τοπίο και τις διεργασίες του, εξετάζουν την εξέλιξη των φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και ενδιαφέρονται για τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Αυτή η δυνατότητα προσέγγισης των φαινομένων και των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας σε ολιστικό επίπεδο, και η ικανότητα παραγωγής επιστημονικής πληροφορίας όχι σε έναν τομέα, αλλά στη συνέργειά διαφορετικών πεδίων, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Γεωγράφου. Ο Γεωγράφος αντιλαμβάνεται τον κόσμο πολύπλευρα και για αυτό τον κατανοεί σε βάθος και μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα.

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας

Το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Γεωγραφίας αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση καλύπτει τα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών και αποτελείται αποκλειστικά από υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα υποδομής, εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της γεωγραφίας ενώ παράλληλα τους βοηθούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στην πληροφορική, χαρτογραφία, στατιστική ανάλυση.

Η δεύτερη φάση, καλύπτει τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών, αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης, τα οποία ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές: (α) φυσική γεωγραφία, (β) ανθρώπινη γεωγραφία, (γ) σχεδιασμός του χώρου και (δ) γεωπληροφορική.

Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών εκμάθησης, ο συνδυασμός θεωρίας με εμπειρικά δεδομένα, μελέτη περιπτώσεων και έρευνα πεδίου δημιουργούν το πλαίσιο για σπουδές ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Η εξατομικευμένη προσέγγιση των φοιτητών κάνει την εμπειρία της φοίτησης στο Τμήμα Γεωγραφίας μοναδική.

Εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να προσεγγίζει τα θέματα με τρόπο πολύπλευρο. Παράλληλα, είναι σε θέση να κατανοεί κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και άπτονται είτε της ανθρώπινης είτε της φυσικής γεωγραφίας. Είναι οι σπουδές που προετοιμάζουν για το μέλλον.

Οι σπουδές στο Χαροκόπειο
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια ιδανική επιλογή. Από την πρώτη στιγμή που κάποιος εισέρχεται στους χώρους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή περίπτωση Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Οι άρτιες εγκαταστάσεις, οι σύγχρονες υποδομές, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, το πολιτισμένο περιβάλλον αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα φοιτητές και διδακτικό προσωπικό.

Η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας
Η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων καλλιεργώντας τη διεπιστημονική συνεργασία.
Μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων αναπτύσσεται υψηλού επιπέδου θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς αιχμής, με κοινό τόπο το χώρο και στόχο τη διαχείριση πολυδιάστατων και επίκαιρων ζητημάτων.
Με τη βοήθεια γεωγραφικών εφαρμογών μελετώνται οι φυσικές διεργασίες και οι επιπτώσεις τους στο τοπίο και τον άνθρωπο, με τη χρήση διαστημικών εικόνων παρακολουθούνται τα φυσικά φαινόμενα και γίνονται μελέτες πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
Η γεωπληροφορική βρίσκει εφαρμογές στη χωροθέτηση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη μοντέλων για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος περιλαμβάνονται προγράμματα για την πρόληψη και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τη διαχείριση αποβλήτων τροφίμων, την αξιολόγηση των δημογραφικών μεταβολών, την κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό.

Και μετά το πτυχίο τι;
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωγραφίας έχουν δυνατότητα να εργαστούν στο Κρατικό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, σε Οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις με εθνικό-περιφερειακό δίκτυο, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, σε εταιρείες ερευνών και γραφεία μελετών, αξιοποίηση ακινήτων, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (διορισμός μέσω της κατηγορίας ΠΕ04.05 κατόπιν εξετάσεων), σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Πολλοί απόφοιτοί μας επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ακολουθώντας μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού. Απόφοιτοί μας έχουν γίνει δεκτοί και έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές σε μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Δες την παρουσίαση του τμήματος

Comments are closed.