Open Close

Μεταπτυχιακές Σπουδές: το κριτήριο του εργασιακού τομέα

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα αποτελεί πλέον μία πάγια και δεδομένη επιλογή των αποφοίτων προκειμένου να λάβουν μία ειδίκευση σε ένα γνωστικό αντικείμενο, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Ωστόσο, μία προσέγγιση πέραν του ατόμου καταδεικνύει ότι υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα, για την είσοδο των οποίων απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς ο εργασιακός τομέας διαφοροποιεί σημαντικά τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και το προφίλ του υποψηφίου. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται ορισμένα από τα επαγγέλματα που χρήζουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι εύστοχα και πλήρως καταρτισμένοι.

Νοσηλευτής/τρια
Ο νοσηλευτής/τρια αποτελεί ένα περιζήτητο επάγγελμα στο εξωτερικό, με ελκυστικές απολαβές, οι οποίες εξαρτώνται από την πόλη εργασίας, την προϋπηρεσία και την αποτελεσματικότητα του ατόμου. Προκειμένου να εργαστείς ως νοσηλευτής/τρια οφείλεις να ολοκληρώσεις τις σχετικές προπτυχιακές σπουδές και να συνεχίσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα σου μεταδώσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με ειδικεύσεις και τομείς όπως η νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων, η ψυχική υγεία και η κοινοτική φροντίδα.

Εργοθεραπευτής/τρια
Η ενασχόληση με άτομα που έχουν τραυματιστεί, ασθενήσει ή έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, υπαινίσσεται την άμεση ανάγκη των εργοθεραπευτών να επανακαταρτίζονται σε δεξιότητες και γνώσεις. Κατόπιν λήψης του πτυχίου, η εισαγωγή σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το επάγγελμα, θα πρέπει να στοχεύει στην αναγνώρισή του από τον αντίστοιχο Επιστημονικό Σύλλογο της χώρας στην οποία δραστηριοποιείστε. Η εργασιακή εμπειρία σε νοσοκομεία ή κέντρα αποκατάστασης αποτελεί ένα επιπρόσθετο θετικό προσόν.

Βοηθός Ιατρού
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έως το 2035 ο κόσμος θα χρειαστεί περίπου 12,9 εκατομμύρια επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Έτσι, αναμένεται μία αύξηση 30% κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις προσωπικού. Οι βοηθοί ιατρών είναι πιστοποιημένοι ιατρικοί επαγγελματίες που εργάζονται σε κλινικές, ιατρικά γραφεία και νοσοκομεία, επιτελώντας πολλά από τα καθήκοντα ενός ιατρού και συνεπώς διαφοροποιούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό. Προκειμένου να εργαστείς ως βοηθός ιατρού απαιτούνται οι αντίστοιχες προπτυχιακές σπουδές, με συνέχιση στις μεταπτυχιακές σπουδές.

Ψυχολόγος
Το επάγγελμα του ψυχολόγου αποτελεί μία γοητευτική επιλογή για πολλούς υποψηφίους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιγραφή και εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και νόησης. Υπό αυτό το πρίσμα, το γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας είναι ευρύ και βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους χώρους. Ενδεικτικά, ένας ψυχολόγος μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα ψυχικής και κοινοτικής υγείας, συμβουλευτικούς σταθμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς κ.ά. Ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας του (π.χ. κλινικό, συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό, οικογενειακή θεραπεία) και τον χώρο δραστηριοποίησής του, οφείλει να έχει μεριμνήσει, εκ των προτέρων, για τη μεταπτυχιακή του εξειδίκευση.

Στατιστικός
«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μοι τη θύρα», υποστήριξε ο Πλάτωνας. Ως απόφοιτος μαθηματικού, μεταξύ των άλλων πολυάριθμων επιλογών σου, βρίσκεται και το επάγγελμα του Στατιστικού. Ως Στατιστικός καλείσαι να συλλέξεις, να αναλύσεις και να ερμηνεύσεις δεδομένα, τα οποία εν συνεχεία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής, είτε αυτή βρίσκεται σε επιχειρησιακό επίπεδο (πχ. ενίσχυση κέρδους και μείωση κόστους) είτε σε κοινωνικό επίπεδο (πχ. εκπαίδευση, περιβάλλον, μεταφορές). Καθώς, λοιπόν, οι εφαρμογές είναι πολλαπλές, προκύπτει η απαίτηση για την αντίστοιχη εξειδίκευση μέσω κάποιο μεταπτυχιακού, προκειμένου να ενισχύσεις το επαγγελματικό σου προφίλ.

Θέλεις να μάθεις τα καλύτερα μεταπτυχιακά και να ενημερωθείς σωστά; Ξέρεις τον τρόπο.

Επεξεργασία – Επιμέλεια: Employ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας | www.e-employ.gr

Comments are closed.