Open Close

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται:

Ο ιστότοπος www.paideia-ergasia.gr συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες του αυτοβούλως , ήτοι: Όνομα, Επώνυμο, Εmail, Κινητό/Σταθερό Τηλέφωνο. Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες αναγκαίες για την εκπλήρωση των αιτημάτων των χρηστών προς τον ιστότοπο και εν γένει για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους και οι οποίες διαγράφονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους. Ο ιστότοπος συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν του τα παρέχουν οι χρήστες του οικειοθελώς ή όταν τα δεδομένα αυτά απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο.

Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο και τη διασφάλιση της δυνατότητας της επικοινωνίας του ιστοτόπου με τους χρήστες του, είναι απαραίτητο οι χρήστες του να παρέχουν τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω. Η ακρίβεια των στοιχείων  βαραίνει του ίδιους τους χρήστες που τα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την διαγραφή στοιχείων, ο ιστότοπος δεσμεύεται να το εξετάσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται:

Ο ιστότοπος www.paideia-ergasia.gr συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του παρέχουν με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητό τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα τους από οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένη ή λανθασμένη χρήση, μεταβολή, αλλοίωση, διάδοση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή. Οι συνεργάτες που υποστηρίζουν την λειτουργία του ιστοτόπου και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των χρηστών του είναι επίσης συμμορφωμένοι με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν στον ιστότοπο www.paideia-ergasia.gr  επεξεργάζονται μόνο για του παρακάτω νόμιμους λόγους:

Α) η παροχή υπηρεσιών που οι χρήστες του αιτούνται και η συνακόλουθη υποστήριξή τους, Β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων

Γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

Δ) η συγκατάθεση που οι χρήστες παρέχουν στον ιστότοπο υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφούν στα newsletters και να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα, προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters).

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπος www.paideia-ergasia.gr τηρώντας απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται να μην αποκαλύψει, διαβιβάσει, δημοσιοποιήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε πράξη εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες του του παρέχουν σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από αυτούς στους οποίους ο ιστότοπος ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για την επίτευξη των νόμιμων σκοπών του και προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χρηστών για παροχή των υπηρεσιών του είτε επειδή έχει λάβει την συγκατάθεσή τους για επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή/και εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και τα οποία συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος προς τούτο, όπως αυτοί οι σκοποί γνωστοποιούνται με την παρούσα Δήλωση.

O δικτυακός τόπος www.paideia-ergasia.gr δύναται να περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδιο, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι λόγω ξένοι ιστότοποι και γι’ αυτό το λόγο συνιστάται στους χρήστες να μελετούν προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοτόπων αυτών.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν στον ιστότοπο εξαρτάται από τα παρακάτω:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών, με αφετηρία την αντίστοιχη ημερομηνία της εκ μέρους τους υποβολής των δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων, μετά το πέρας του οποίου τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  διαγράφονται αυτόματα, αν οι χρήστες δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση για ανανέωση της συγκατάθεσής τους και την επικαιροποίηση των δεδομένων τους. Οι χρήστες μπορούν  να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η ανάκληση της συγκατάθεσής τους δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Cookies

Η ιστοσελίδα www.paideia-ergasia.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης των χρηστών σε δικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη. Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών , εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που τους έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα

Οι χρήστες του ιστοτόπου έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν:

• Να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους, να λάβουν αντίγραφο από αυτά και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους

• Να ζητήσουν να διορθωθούν, να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν τα ελλιπή προσωπικά τους δεδομένα

• Να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα

• Να ζητήσουν να περιοριστεί η επεξεργασία τους

• Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

• Να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων τους και σε μορφή που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσουν και να τα επεξεργαστούν με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

• Να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή τους για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Προκειμένου να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά τους οι χρήστες του ιστοτόπου www.paideia-ergasia.gr μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ιστότοπο αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@paideia-ergasia.gr.

Στις περιπτώσεις που οι χρήστες  έχουν  δώσει τη συγκατάθεσή τους  για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κι επιθυμούν να την ανακαλέσουν μπορούν να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@paideia-ergasia.gr. Μπορούν  επίσης να χρησιμοποιήσουν τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τροποποίηση της παρούσας δήλωσης

Ο ιστότοπος μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνεται  η «ημερομηνία ενημέρωσης» στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές προκειμένου να πληροφορούνται αναφορικά με τον τρόπο που ο ιστότοπος προστατεύει τα δεδομένα τους. 10/8/2018

Comments are closed.