Open Close

5 καινοτόμες εξειδικεύσεις στον τομέα υγείας και πρόνοιας

5 καινοτόμες εξειδικεύσεις στον τομέα υγείας και πρόνοιας

Τα επαγγέλματα που εντάσσονται στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας διαθέτουν πολύ σημαντικές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές προοπτικές στην αγορά εργασίας με τον τρόπο που αυτή τείνει να διαμορφωθεί. Είναι ευρέως διαδεδομένα σε όλους, τα οποία αν και από ορισμένους μπορεί να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη ως κορεσμένα, παρουσιάζουν μεγάλη επαγγελματική ζήτηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εφόσον βέβαια ο απόφοιτος τους έχει λάβει την κατάλληλη εξειδίκευση.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι προπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστημιακά Τμήματα της Βιολογίας, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας παρέχουν στους σπουδαστές τους τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου ως απόφοιτοι πλέον να εξειδικευτούν στον τομέα της μικροβιακής βιοτεχνολογίας. Αντικείμενο της εργασίας ενός βιολόγου με εξειδίκευση στη μοριακή μικροβιολογία είναι η χρήση μικροβιολογικών μοριακών τεχνικών και η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων για τον χειρισμό περιβαλλοντικών μικροβιολογικών δειγμάτων. Ακόμη συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό σχετικά με θέματα που αφορούν στη θρέψη, στο μεταβολισμό, στις τεχνικές αύξησης, στα μαθηματικά πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των βακτηρίων και των μικροοργανισμών.

Με αυτό τον τρόπο έρχεται σε επαφή με την πολυπλοκότητα του μικροβιακού κόσμου και την έννοια της βιοποικιλότητας τόσο στη φύση όσο και σε εργαστηριακές συνθήκες με στόχο την εξεύρεση νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων. Τα ερευνητικά του δεδομένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε διάφορος τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, εφόσον αφορούν εφαρμογές της μικροβιολογίας στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία, όπως τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και τρόφιμα και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία του ανθρώπου.

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών έχουν την δυνατότητα να εξειδικευτούν σε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλάδο που εμφανίζει σημαντικές προοπτικές απασχόλησης, τον κλάδο της γεροντολογίας. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών της τρίτης ηλικίας. Σκοπός του είναι η διαφύλαξη της υγείας και η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που εμποδίζουν τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων στην καθημερινή τους ζωή και συγκεκριμένα ηλικιωμένων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως η άνοια, η νόσος Alzheimer, η κατάθλιψη.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής έχουν την δυνατότητα να εξειδικευτούν σε έναν από τους πλέον αναδυόμενους επαγγελματικούς τομείς που αφορά τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, θέτουν σε λειτουργία, συντηρούν και επισκευάζουν όλα τα βιοϊατρικά μηχανήματα, όργανα και συσκευές διάγνωσης και θεραπείας. Έχουν επίσης την δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπαίδευση διαγνωστικής και θεραπευτικής πυρηνικής ιατρικής τεχνολογίας ιοωνιζουσών και μη ακτινοβολιών, στη εκπαίδευση ή στην έρευνα τεχνολογιών αιχμής, όπως επεξεργασία βιοϊατρικού σήματος ήχου και εικόνας, αναλυτική οργανολογία, βιοχημικά και μικροβιολογικά όργανα, βιοαυτοματισμό, εγκαταστάσεις νοσοκομείων και μικρο ηλεκτροτεχνολογία.

ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ

Οι απόφοιτοι των τμημάτων της Διατροφής-Διαιτολόγιας, της Ιατρικής και της Βιολογίας δύνανται να εξειδικευτούν στον τομέα της μεταβολομικής. Ασχολούνται με τη μέτρηση και τη συσχέτιση των επιπέδων των μικρών μορίων, μεταβολιτών, που είναι τα προϊόντα του μεταβολισμού ενός οργανισμού καθώς και με την τυποποίηση της ανάλυσης δεδομένων και πόρων. Η Μεταβολομική ανιχνεύει και διαχειρίζεται τις βαθύτερες αιτίες εμφάνισης μιας παθολογικής κατάστασης, δίνει την δυνατότητα για σωστή διάγνωση και εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας στον κατάλληλο ασθενή. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξατομικευμένης ιατρικής και μπορεί να αποκαλύψει διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με το στρες, την ασθένεια, τη περιβαλλοντική ή άλλη επίδραση. Είναι ένα πεδίο με ιδιαίτερη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΟΜΙΚΗΣ- ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ

Οι προπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστημιακά Τμήματα της Βιολογίας, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας και Ιατρικής παρέχουν στους σπουδαστές τους τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να εξειδικευτούν στη μελέτη και την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του ανθρώπινου γενετικού χάρτη. Η γνώση του γενετικού κώδικα συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου δράσης των ελαττωματικών ή των μεταλλασσόμενων γονιδίων που ευθύνονται για μεγάλο αριθμό ασθενειών, όπως ο καρκίνος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το AIDS. Είναι σε θέση λοιπόν να χαρακτηρίζει μια ασθένεια κάνοντας διάγνωση με βάση τη θέση και το είδος των μοριακών ελαττωμάτων των κυττάρων, συγκρίνοντας χιλιάδες γονίδια κάθε φορά με τη χρήση γονιδιακών επεξεργαστών και μοριακών μικροσκοπίων. Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα γονίδια δίνει ελπίδες για ριζικές θεραπείες στο μέλλον.

Σύνταξη: Μαρία Κουμανδέρη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ.

 

Comments are closed.