Open Close

Ο Πλήρης Οδηγός με αναλυτικές οδηγίες για τις Μετεγγραφές

Ο Πλήρης Οδηγός με αναλυτικές οδηγίες για τις Μετεγγραφές

Σε στάση αναμονής βρίσκονται πολλοί ενδιαφερόμενοι για τις μετεγγραφές και τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του esos.gr, οι φετινές μετεγγραφές θα γίνουν από 3-13 Οκτωβρίου και τις επόμενες μέρες θα βγει και η εγκύκλιος. Με βάση την τελευταία εγκύκλιο, παραθέτουμε ακολούθως έναν πλήρη οδηγό αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες.

Η διαδικασία, μεταξύ των λοιπών δικαιούχων, αφορά και αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Αυτή η κατηγορία είναι που συνήθως φαίνεται και πιο σύνθετη και συχνά «ταλαιπωρείται» στα επιμέρους διαδικαστικά λόγω και αρκετών πρόσθετων προϋποθέσεων και του πλαισίου. Για παράδειγμα δεν αρκεί 2 αδέρφια απλά να σπουδάζουν μακριά από τους γονείς τους αλλα θα πρέπει το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος!

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εγγραφεί:

α) είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ημερήσιου ή εσπερινού.

β) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εισαχθούν στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.

Ακολούθως και με βάση τα σχετικα ΦΕΚ και δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, παραθέτουμε ορισμένες χρηστικές ερωταπαντήσεις που θα βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο
________________________________________
1. Τι στοιχεία θα χρειαστεί να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος για να μπει στην εφαρμογή και να υποβάλει την αίτηση;

Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κατά την υποβολή της αίτησης (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ.), είναι απαραίτητο να γνωρίζετε:
• τα ΑΦΜ των γονέων σας,
• τον κωδικό υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων,
• τον ΑΜΚΑ,
• το Τμήμα Φοίτησης και το τρέχον Εξάμηνο Φοίτησης του αδελφού σας.

2. Εάν ένας φοιτητής έχει εισαχθεί στη Σχολή του σύμφωνα με ειδικές διατάξεις – ευεργετήματα (αθλητές, κ.λπ.), μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής;

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 4692/2020 (Α’ 111), οι κατηγορίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο (αθλητές, τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαποί αλλογενείς κ.λπ.), δεν έχουν τη δυνατότητα.

3. Εάν στη λίστα με τα αντίστοιχα Τμήματα δεν περιλαμβάνονται αντίστοιχα τμήματα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, τι συμβαίνει;

Δικαίωμα για από κοινού μετεγγραφή σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη έχουν μόνο τα αδέλφια που το κατα κεφαλήν εισόδημα τους δεν ξεπερνάει τα 5000 Ευρώ και των οποίων οι γονείς διαμένουν μόνιμα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου σε αυτές τις πόλεις.

4. Εάν κάποιος είναι φοιτητής μεγαλύτερου έτους (π.χ. 2ου έτους) και έχει αδερφό πρωτοετή σε άλλη πόλη, μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη του αδελφού μου μέσω της διαδικασίας Μετεγγραφών αδελφών φοιτητών;

Σύμφωνα με τη διαδικασία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, για τη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβάλουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της από κοινού μετεγγραφής σε τρίτη πόλη, κατά την οποία ο πρωτοετής φοιτητής και ο αδελφός σε μεγαλύτερο έτος υποβάλουν και οι δύο αίτηση για μετεγγραφή σε τρίτη περιφερειακή ενότητα, εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η κλίμακα του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι μικρότερη των 5000 Ευρώ, οπότε ο πρωτοετής αδελφός και ο αδελφός μεγαλύτερου έτους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής από κοινού στην περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση της από κοινού μετεγγραφής σε τρίτη πόλη ή στην περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων, ο ένας από τους αδελφούς που αιτούνται πρέπει να είναι πρωτοετής.

5. Ισχύει η προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής και της βάσης μετακίνησης στην περίπτωση των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών;

Για τη διαδικασία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της ικανοποίησης της βάσης μετεγγραφής, όπως και της βάσης μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και αν ακόμα υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα φοίτησης στην περιφερειακή ενότητα σπουδών του αδελφού ή μόνιμης κατοικίας των γονέων, ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής γι’ αυτό, αν τα μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι λιγότερα από αυτά που προκύπτουν από τη διαφορά: Βάση εισαγωγής του αντίστοιχου Τμήματος -2750.

6. Πως μπορεί ένας φοιτητής πέρα από τη μετεγγραφή να δηλώσει Τμήμα και για μετακίνηση;

Οι φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή με τη διαδικασία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του 15%. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της βάσης μετεγγραφής, αν η διαδικασία εφαρμοστεί ορθά και από τους δύο αδελφούς (αίτηση-αποποίηση ή αίτηση και αίτηση), ο αιτών είναι δικαιούχος μετεγγραφής χωρίς να εξετάζεται η συνδρομή επιπλέον κριτηρίων. Το Πληροφοριακό Σύστημα μετεγγραφών αδελφών φοιτητών οδηγεί αυτόματα τον υποψήφιο στην διαδικασία της μετακίνησης, αφού εξαντλήσει όλα τα σενάρια για αντίστοιχα Τμήματα και αποδειχθεί ότι, ο υποψήφιος δεν μπορεί να αιτηθεί πουθενά και με κανένα τρόπο μετεγγραφή σε αντίστοιχό Τμήμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχει όλα τα δυνατά σενάρια χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

7. Υπάρχει δυνατότητα στην περίπτωση αιτήσεων για από κοινού μετεγγραφή σε τρίτη πόλη, να γίνει συνδυασμός αίτησης μετεγγραφής για τον έναν αδελφό και αίτησης μετακίνησης για τον άλλο;

Στις περιπτώσεις αιτήσεων για από κοινού μετεγγραφή των αδελφών φοιτητών σε τρίτη πόλη, εφόσον για τον πρωτοετή φοιτητή δεν ικανοποιείται το κριτήριο βάσης μετεγγραφής για κανένα από τα αντίστοιχα Τμήματα, το Πληροφοριακό Σύστημα θα εξετάσει τις δυνατότητες μετακίνησης του πρωτοετή φοιτητή με τη σειρά που ορίζει η νομοθεσία. Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο της βάσης μετακίνησης για Τμήμα στην περιφερειακή ενότητα του αδελφού ή της μόνιμης κατοικίας των γονέων, θα τον οδηγήσει σε επιλογή μετακίνησης σε τρίτη πόλη στην οποία υπάρχει αντίστοιχο για τον αδελφό του & ικανοποιείται η προϋπόθεση βάσης μετεγγραφής για τον αδελφό. Σε αυτήν την περίπτωση ο ένας αδελφός θα υποβάλει αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχο Τμήμα στην τρίτη περιφερειακή ενότητα και ο πρωτοετής αδελφός θα υποβάλει αίτηση για μετακίνηση σε Τμήμα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Αν και τα δύο αδέλφια είναι πρωτοετείς, τότε το Πληροφοριακό Σύστημα αφού εξετάσει όλα τα υπόλοιπα σενάρια μεμονωμένων μετεγγραφών, από κοινού μετεγγραφών και συνδυαστικά μετεγγραφής και μετακίνησης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένα από αυτά, ενδέχεται να δώσει και στους δύο δυνατότητα για αιτήσεις μετακίνησης από κοινού σε τρίτη περιφερειακή ενότητα.

8. Εάν ένας φοιτητής έχει πάρει ήδη μετεγγραφή παλαιότερα, μπορεί να μπορεί να αιτηθεί καινούργια μετεγγραφή;

Φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης. Μπορούν ωστόσο να συνδεθούν στο σύστημα για να υποβάλουν δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, αν αυτό απαιτείται για την μετεγγραφή αδελφού τους.

9. Πώς κάνει Υπεύθυνη Δήλωση για αποποίηση μετεγγραφής ο αδελφός του πρωτοετή φοιτητή;

Ο αδελφός, τα στοιχεία του οποίου έχετε δηλώσει στην αίτηση μετεγγραφής σας, πρέπει να εισέλθει στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μετεγγραφές Αδελφών» με τα δικά του username και password. Εφόσον δεν επιθυμεί ή δεν δικαιούται να αιτηθεί μετεγγραφή, στην φόρμα με τίτλο «Οικονομικά Στοιχεία» θα πρέπει (αφού συμπληρώσει τα στοιχεία) να πατήσει το κουμπί ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ. Στην επόμενη φόρμα επιλέγει το checkbox μπροστά από το κείμενο αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής του και συνεχίζει την πλοήγηση στην εφαρμογή μέχρι και την οριστική υποβολή.

10. Εάν κάποιος (πρωτοετής) φοιτητής δεν επιθυμεί να μετεγγραφεί, αλλά ο αδελφός του θα κάνει αίτηση μετεγγραφής σε σχολή που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου φοιτά ή στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς του, είναι υποχρεωμένος ο (πρωτοετής) φοιτητής να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια;

Θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυμεί να μετεγγραφεί από το τρέχον Τμήμα Φοίτησής του. Η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

11. Ο αδελφός μου θα κάνει αίτηση μετεγγραφής σε σχολή που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς μας. Μπορώ να μετεγγραφώ κι εγώ σε αντίστοιχο Τμήμα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα;

Μόνο αν το κατά κεφαλήν εισόδημά σας είναι μικρότερο των 5000 ευρώ και μόνο αν ικανοποιούνται τα κριτήρια βάσης μετεγγραφής ή μετακίνησης και για τους δύο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για από κοινού με τον αδελφό σας μετεγγραφή ή μετακίνηση ή συνδυασμό τους, στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς σας ή που υπάρχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου.

12. Εγώ και ο αδελφός μου επιθυμούμε την μετεγγραφή μας σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα. Πρέπει να κάνουμε και οι δύο αίτηση ή αρκεί η αίτηση του ενός μόνο;

Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα, τόσο για εσάς στην Περιφερειακή Ενότητα σπουδών του αδελφού σας, αλλά ούτε και για τον αδελφό σας στην δική σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση από κοινού για μετεγγραφή ή μετεγγραφή και μετακίνηση συνδυαστικά, προς Τμήματα που εδρεύουν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

13. Πώς ολοκληρώνεται ΟΡΙΣΤΙΚΑ η υποβολή της αίτησης;

Η οριστική αίτηση μετεγγραφής ή η οριστική δήλωση αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής φέρουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ελέγξτε ότι στο pdf αρχείο που θα εμφανιστεί, αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου. Αν το αρχείο δεν εμφανιστεί με το πάτημα του κουμπιού ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ή αν δεν έχει Αριθμό Πρωτοκόλλου, τότε δεν έχει καταχωρηθεί οριστικά η αίτηση. Δοκιμάστε να αποσυνδεθείτε από το Π.Σ και να εισέλθετε από την αρχή στην Εφαρμογή. Αν με την είσοδο σας εμφανίζεται απευθείας το pdf αρχείο της αίτησής σας ή της δήλωσης αποποίησης και αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου, τότε η οριστική υποβολή έχει γίνει επιτυχώς. Αντίθετα, αν σας επιτρέπει να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που ακολουθήσατε κατά την συμπλήρωση της αίτησης, τότε πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία οριστικής υποβολής. Υπενθυμίζουμε ότι ο επιτρεπόμενος χρόνος περιήγησης στην εφαρμογή δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος οι ενέργειες σας δεν καταχωρούνται.

14. Μετά την υποβολή της Αίτησης στο Πληροφοριακό σύστημα, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;

Το Πληροφοριακό Σύστημα σας ενημερώνει, αν ο αδελφός σας χρειάζεται να υποβάλει αίτηση ή δήλωση αποποίησης. Επιβεβαιώστε ότι ο αδελφός σας έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί στην απαιτούμενη ενέργεια. Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα βρεθεί αντίστοιχη ενέργεια από το χρήστη που δηλώνεται ως αδελφός, δεν θα θεωρηθούν έγκυρες και θα απορριφθούν. Αποθηκεύσετε και εκτυπώστε το pdf αρχείο της οριστικής αίτησης μετεγγραφής ή της δήλωσης αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής, γιατί θα κληθείτε να το προσκομίσετε στη γραμματεία του Τμήματος υποδοχής σας ή, αν πρόκειται για δήλωση αποποίησης, του Τμήματος υποδοχής του αδελφού σας. Αν δεν το αποθηκεύσατε την στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης/δήλωσής σας, μπορείτε το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή με τη σύνδεσή σας στο Σύστημα. Τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται με την οριστική υποβολή της αίτησης, επίσης θα κληθείτε να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Μετεγγραφών και μόνο στην περίπτωση που είστε ανάμεσα στους επιτυχόντες.

15. Εφόσον ένας υποψήφιος υποβάλλει οριστικά την αίτηση του έχει δικαίωμα να την αλλάξει;

Εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να εισέλθετε με τα στοιχεία σας στο Πληροφοριακό Σύστημα και να αναιρέσετε την οριστική αίτηση μετεγγραφής ή την οριστική δήλωση αποποίησης για μία μόνο φορά. Για να κάνει άρση οριστικοποίησης, ο χρήστης πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα προσωπικά του διαπιστευτήρια.

Εφόσον έχει υποβάλει οριστική αίτηση, θα μεταφερθεί κατευθείαν σε σελίδα με συνοπτικά ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την αίτησή του, στο κάτω αριστερό μέρος της οποίας εμφανίζεται σύνδεσμος με τίτλο Διαπιστώσατε κάποιο σοβαρό λάθος στην αίτηση μετεγγραφής; Πατώντας ο χρήστης εκεί, εμφανίζεται ενημερωτικό κείμενο για τη δυνατότητα αποριστικοποίησης της αίτησης (τα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στο επάνω τμήμα της σελίδας), μέσω του συνδέσμου Άρση Οριστικοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η άρση, είναι η συμπλήρωση του κωδικού εξετάσεων του αιτούντα. Αφού ο χρήστης συμπληρώσει ορθά τον προσωπικό του κωδικό εξετάσεων, μεταφέρεται σε νέα σελίδα στην οποία ενημερώνεται για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την άρση της αρχικής οριστικής αίτησης, απαιτείται εκ νέου οριστική υποβολή της νέας αίτησης για να λάβει αρ. Πρωτοκόλλου. Παράλληλα, εάν υποβάλει οριστική αίτηση μετεγγραφής με κατηγορία δικαιούχων που δεν ανήκει ή δεν επιθυμεί εν τέλει, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του για μία μόνο φορά ανά κατηγορία δικαιούχων. Εφόσον ολοκληρώσει την άρση της αίτησης με τη κατηγορία που δεν επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση με άλλη κατηγορία δικαιούχων. Υπενθυμίζεται πως έχετε δικαίωμα να υποβάλετε οριστική αίτηση μετεγγραφής μόνο με μία κατηγορία δικαιούχων. Από τη στιγμή που υποβάλατε οριστική αίτηση με την κατηγορία δικαιούχων αδελφών φοιτητών, δεν έχετε δικαίωμα να υποβάλετε άλλη αίτηση μέσω άλλης κατηγορίας δικαιούχων, ακόμα και αν είχατε αποθηκεύσει προσωρινή αίτηση με αυτήν την κατηγορία δικαιούχων.

Μια ακόμη μεγάλη κατηγορία δικαιούχων αφορά φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται και περιγράφονται ειδικότερα στις κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εισαχθούν στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών – υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τον οποίο συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τη χρονιά εισαγωγής στο Τμήμα φοίτησής του. Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του τον 8-ψηφιο κωδικό, οφείλει να τον αναζητήσει από τη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης, ή σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν, από το Σχολείο αποφοίτησής του. Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

1. Γιατί στη σελίδα που καλούμαι να επιλέξω τα αντίστοιχα Τμήματα με το Τμήμα φοίτησής μου, δεν εμφανίζονται όλα τα αντίστοιχα Τμήματα που περιλαμβάνει η Υ.Α. των αντιστοιχιών;

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 111/Α’/2020 για όλα τα Τμήματα που συμπεριλαμβάνονται σε κάποια ομάδα αντιστοιχιών, διαμορφώνεται βάση μετεγγραφής. Η βάση μετεγγραφής ορίζεται για κάθε Τμήμα, ανά έτος και κατηγορία επιλογής υποψηφίων ως εξής: Βάση Τμήματος όπως διαμορφώθηκε από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία με την οποία ο υποψήφιος για μετεγγραφή συμμετείχε σε αυτές τη χρονιά επιτυχίας του – 2750. Για να έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για μετεγγραφή για ένα αντίστοιχο Τμήμα, θα πρέπει το σύνολο των μορίων που συγκεντρώσατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο της διαφοράς Βάσης μετεγγραφής Τμήματος -2750. Μόνο τα Τμήματα για τα οποία καλύπτετε την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, εμφανίζονται στη λίστα με αντίστοιχα Τμήματα. Το Πληροφοριακό Σύστημα των Μετεγγραφών, στις πτυσσόμενες λίστες με τα αντίστοιχα Τμήματα, θα σας εμφανίζει μόνο αυτά για τα οποία πληρείται η παραπάνω συνθήκη.

2. Πως μπορεί ένας φοιτητής να κάνει αίτηση για μετακίνηση;

Κάθε υποψήφιος που υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ταυτόχρονα και αίτηση για μετακίνηση σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, εφόσον:

– τα είχε συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο τη χρονιά επιτυχίας του και
– για τα οποία η βάση εισαγωγής τους όπως διαμορφώθηκε για την κατηγορία με την οποία συμμετείχε ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το έτος εισαγωγής του στο τρέχον Τμήμα φοίτησης του, είναι μικρότερη ή ίση με τα μόρια που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η αίτηση για μετακίνηση γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μετεγγραφών και ο υποψήφιος τη βλέπει ως επόμενη σελίδα μετά τη φάση επιλογής αντίστοιχων Τμημάτων. Η αίτηση για μετεγγραφή και μετακίνηση θα είναι κοινή και θα λάβει έναν αριθμό Πρωτοκόλλου.

Αν το Πληροφοριακό Σύστημα δεν σας δίνει δυνατότητα για υποβολή αίτησης μετακίνησης τότε ισχύει ένα από τα παρακάτω:

α) Δεν είστε πρωτοετής. Μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετακίνησης.
β) Στη σελίδα με τα κοινωνικά κριτήρια δηλώσατε ότι ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες υποψηφίων για τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισμός του αριθμού των θέσεων για Μετεγγραφή, ή έχετε εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης για την οποία ισχύει διαφορετικός ποσοτικός περιορισμός θέσεων.
γ) Δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της βάσης μετακίνησης για κανένα από τα Τμήματα του ίδιο επιστημονικού πεδίου, που έχετε συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό σας.

3. Στις λίστες με τα Τμήματα προς Μετακίνηση, ποια Τμήματα θα εμφανιστούν;

Στις λίστες με τα Τμήματα προς μετακίνηση θα εμφανιστούν μόνο τα Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με το Τμήμα Τρέχουσας φοίτησης, τμήματα που είχε συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό δελτίο και για τα οποία η βάση μετακίνησης (βάσης Τμήματος όπως διαμορφώθηκε για την κατηγορία που συμμετείχε στις πανελλαδικές Εξετάσεις τη χρονιά εισαγωγής σας) είναι μικρότερη ή ίση από τα μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

4. Εάν κάποιος είναι φοιτητής σε μη αντίστοιχο τμήμα, μπορεί να αιτηθεί μετακίνησης;

Οι φοιτητές των Τμημάτων που έχουν εισαχθεί σε Μη Αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής, ούτε αίτησης μετακίνησης .

5. Πως θα ξέρω την κατηγορία με την οποία έχω εισαχθεί στο Τμήμα που φοιτώ;

Μετά την εισαγωγή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα μετεγγραφών και αφού ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ακολουθεί σελίδα με τρεις πίνακες, στους οποίους έχουν καταχωρηθεί στοιχεία που σας αφορούν. Στον πίνακα Στοιχεία Πανελλαδικών περιλαμβάνονται το έτος εισαγωγής σας στο τρέχον Τμήμα φοίτησης, τα μόρια που συγκεντρώσατε και η κατηγορία με την οποία συμμετείχατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το έτος εισαγωγής σας. Τα στοιχεία αυτά, αμέσως μετά τη με την εισαγωγή σας στο Π.Σ. των μετεγγραφών, αντλούνται από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με βάση τον κωδικό εξετάσεων όπως αυτός έχει καταγραφεί στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος φοίτησής σας.

Εκτός απροόπτου, και στη φετινή εγκύκλιο θα ισχύουν τα ίδια δεδομένα και προϋποθέσεις αλλά αναμένουμε να δούμε και την επίσημη ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία και μη διστάσετε να ζητήσετε και τη βοήθεια μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Comments are closed.