Open Close

Ποιοι δεν επηρεάζονται από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Ποιοι δεν επηρεάζονται από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), β) στην παρ. Α’ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), γ) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, απαιτείται, επιπλέον η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών).

2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/ 2013, καθώς και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες.

Για τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’, καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της επίτευξής τους εφαρμόζεται το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013. Για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος, σύμφωνα με την περ. γ’ εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

3. Στη διαδικασία υπολογισμού των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’ της παρ. 2 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων που έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε τουλάχιστον δύο (2) από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν δηλώσει.»

Δείτε το ΦΕΚ

Comments are closed.