Open Close

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων

– Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των τελειόφοιτων των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των τελειόφοιτων των Γ.Ε.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. Όπου στο άρθρο 4Β γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο ως προς τα ΕΠΑ.Λ. νοείται ο τομέας.

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β.

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων των τομέων στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων όλων των τομέων.

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο.Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας.

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

Το άρθρο 4Δ εφαρμόζεται μόνο για τους υποψηφίους ή τελειόφοιτους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).»

 

Comments are closed.