Open Close

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: ένας ανερχόμενος κλάδος για αποφοίτους θεωρητικών σχολών

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: ένας ανερχόμενος κλάδος για αποφοίτους θεωρητικών σχολών

Η Συμβουλευτική, ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος, δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, με σκοπό να βοηθάει τα άτομα να ανταποκρίνονται σ’ αυτές. Η Συμβουλευτική, λοιπόν, ταυτίζεται με την έννοια της βοήθειας προς τον άνθρωπο. Επομένως, ο θεμελιώδης φιλοσοφικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι ανθρωποκεντρικός που σημαίνει ότι, ο σύμβουλος ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπο και προσεγγίζει τον καθένα με σεβασμό, χωρίς καμία διάκριση (φυλετική, κοινωνική, οικονομική κ.α.) και τον αποδέχεται ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Επίσης, ο σύμβουλος αναπτύσσει με το συμβουλευόμενο μια ειδική σχέση (counseling relationship), η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή και ειλικρίνεια. Επίσης ο σύμβουλος έχει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, δηλαδή να έρχεται στη θέση του συνομιλητή του και να τον κατανοεί, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απόψεις του.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ως ξεχωριστή ειδικότητα, εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Συμβουλευτικής, με ειδικότερο στόχο τόσο την προετοιμασία του ατόμου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας όσο και τη στήριξη του σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Επομένως, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός λειτουργεί ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής, γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε το σύνθετο όρο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από την εποχή της αρχικής του λειτουργίας μέχρι σήμερα, ακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις συνεχώς αναπροσαρμόζεται ως προς αυτές και καθίσταται όλο και πιο σύνθετος και πολυδιάστατος. Κατά συνέπεια, ο όρος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν ανταποκρίνεται πλέον στο εύρος της αποστολής του. Γι’ αυτό, έχουν διατυπωθεί και άλλες ορολογίες όπως «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», «Αγωγή Σταδιοδρομίας» «Επαγγελματική Συμβουλευτική», κ.τ.λ. Συνήθως, η χρήση μιας ορολογίας επιλέγεται ανάλογα με τη διάσταση στην οποία επιδιώκεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, οικονομική). Για τα ΣΔΕ χρησιμοποιείται ο όρος «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας».

Η Συμβουλευτική προσέγγιση των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ 

ακολουθεί τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής Ενηλίκων, εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ηλικία 18 ετών και άνω, αν και η χρονολογική ηλικία δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ενηλικίωση. Η συλλογική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων στο πρόγραμμα των ΣΔΕ αποσκοπεί ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος με το τέλος της αποφοίτησης του να έχει βελτιώσει, όσο το δυνατόν περισσότερο τα προσόντα του και το μορφωτικό του επίπεδο, από αυτό στο οποίο βρισκόταν πριν ενταχθεί στα ΣΔΕ. Είναι προφανές ότι αυτή η βελτίωση συνεπάγεται και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Ο βαθμός αυτής της βελτίωσης στο διάστημα από την εισαγωγή στα ΣΔΕ έως την αποφοίτηση, είναι ξεχωριστός για τον καθένα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ένας βαθμός βελτίωσης, όσο μικρός και αν είναι θεωρείται, προσωπική επιτυχία.

Επομένως και ο επιδιωκόμενος σκοπός της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι η προσωπική επιτυχία του καθενός ώστε να εξασφαλίσει τόσο την επίτευξη ευρύτερων στόχων, όπως την εύρεση εργασίας, όσο και την επαγγελματική αναβάθμιση ή την εκπαιδευτική του ανέλιξη. Επομένως, ο βαθμός επιτυχίας των εκπαιδευομένων αποτελεί και ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης της συμβολής της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, για την εκπαιδευτική ή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευομένων συμβάλλουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες όπως, το αρχικό μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων, οι προσφερόμενες θέσεις στην αγορά εργασίας, τα επίπεδα ανεργίας, οι προσφερόμενες δυνατότητες εκπαιδευτικής ανέλιξης και επαγγελματικής κατάρτισης από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πολιτεία, κ.τ.λ.

Εάν είστε πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ, προλάβετε τον επόμενο κύκλο των προγραμμάτων
• «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ» και
• «Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών»
που υλοποιούνται από το αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και τη ΓΓΔΒΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της EMPLOY, κορυφαίο φορέα Δια Βίου Μάθησης σε όλη την Ελλάδα.

Τα προγράμματα υλοποιούνται μέσω της πολυβραβευμένης πλατφόρμας MELO DIGITAL SCHOOL που σας προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και μεγιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα. Δεν απαιτούν υποχρεωτικές παρουσίες και υλοποιούνται ασύγχρονα σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα.

Πηγή: http://sde-chanion.chan.sch.gr/
Επιμέλεια Σύνταξης: EMPLOY Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.