Open Close

1η εγκύκλιος ειδικοτήτων και τρόπου υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020

1η εγκύκλιος για την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης και προετοιμασίας υλοποίησης της Δ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020

Σχετικά με την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης

 1. Ολοκλήρωση τμημάτων μαθητείας

Οι Π.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους, πρέπει να ενημερώσουν το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Γ” Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, αποστέλλοντας την ημερομηνία ολοκλήρωσης του τελευταίου μαθητευόμενου στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, έως 27/9/2019, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου depek_mathiteia@minedu.gov.gr.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση την τροποποίηση του ν. 4186/2013, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 214 του ν.4610/2019 (A’ 70) “κατ’ εξαίρεση και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους, συνεχίζεται ως εξής: α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τμήματα που ξεκίνησαν μετά τις 15.11.2018, ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και β) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει με τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 20.9.2019”

 1. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού/Επόπτη

Με την ολοκλήρωση της Γ” Φάσης, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. είναι αρμόδιος για την έκδοση της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικών (διδασκαλία του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και άσκηση της εποπτείας). Οι Βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση κάθε Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και χορηγούνται στους διδάσκοντες-επόπτες εκπαιδευτικούς. Πρότυπα των βεβαιώσεων εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας και περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. Φ4/132138/Δ4/3-8-2018 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιείται και ισχύει  (Β’3395).

Σε συνέχεια ερωτήσεων προς την υπηρεσία μας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα καταχωρίζονται τα στοιχεία εκπαιδευτικών καθώς και το σύνολο των  ωρών διδασκαλίας, με βάση την πράξη ανάθεσης του Συλλόγου Διδασκόντων (Ώρες Διδασκαλίας Χ 29 εβδομάδες)  και το σύνολο των ωρών εποπτείας στο πρόγραμμα (Ώρες Εποπτείας Χ 29 εβδομάδες).

 1. Αξιολόγηση μαθητευόμενων

Κατά την ολοκλήρωση της Γ” Φάσης θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της αξιολόγησης των μαθητευόμενων τόσο στο Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας, όσο και στο χώρο εργασίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4610/2019 (Α’70), όπως ισχύει.    Η καταχώριση της αξιολόγησης των μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα θα γίνει στην καρτέλα του κάθε μαθητευόμενου μέσα από τη διαδρομή Διαχείριση Τμημάτων-Παρουσιολόγιο à Μαθητευόμενοι à Καρτέλα à Αξιολόγηση.

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης πρέπει να δοθούν το ταχύτερο δυνατό στους μαθητευόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Γ’ Φάση, ώστε να είναι έτοιμοι για τις διαδικασίες των εξετάσεων πιστοποίησης. Πρότυπα των βεβαιώσεων εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας και περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. Φ4/132138/Δ4/3-8-2018 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιείται και ισχύει  (Β’3395).

Τήρηση αρχείου

Με την ολοκλήρωση και της Γ” Φάσης κάθε ΕΠΑ.Λ. που υλοποίησε τμήματα μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες τήρησης του Φακέλου της Πράξης και κλεισίματος της Γ” Φάσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σχετικά με τη Δ’ φάση υλοποίησης  περιόδου 2019-2020

Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2019-2020, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έχει ολοκληρωθεί η φάση καταγραφής των θέσεων Φορέων του Δημοσίου Τομέα και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ με Θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑ.Λ Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-20»
 2. Μετά την ανταπόκριση των φορέων στην με αριθμό 53781/05-04-2019 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.», σας αποστέλλεται ο Πίνακας με τις θέσεις μαθητείας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και ο πίνακας με τις θέσεις φορέων του Ιδιωτικού Τομέα, όπως είναι καταχωρημένες στο Portal του ΟΑΕΔ. Η καταγραφή  έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την ημέρα αποστολής της παρούσας εγκυκλίου. Οι πίνακες μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση αναφοράς για το σχεδιασμό των Τμημάτων Μαθητείας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (Β’3459). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευτικές δομές για την ανεύρεση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν πιθανότητες λειτουργίας. Η ανταπόκριση των ιδιωτικών φορέων θα καταγράφεται στο portal του ΟΑΕΔ  μέχρι και την Τετάρτη 25/9/2019, οπότε και θα αποσταλεί ο τελικός πίνακας Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα.
 3. Όσον αφορά στην έναρξη υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020 και στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων για την υλοποίηση των νέων Τμημάτων Μαθητείας, αποστέλλεται συνημμένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι και την έναρξη των Τάξεων Μαθητείας.
 4. Από τον Οκτώβριο του 2019 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας και τα συνταχθέντα από το Ι.Ε.Π. Προγράμματα Σπουδών – στις παρακάτω είκοσι έξι (26)  ειδικότητες:
 5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 6. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 7. Γραφικών Τεχνών
 8. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 9. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 10. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 11. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 12. Αισθητικής Τέχνης
 13. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 14. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 15. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 16. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 17. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 18. Τεχνικός Οχημάτων
 19. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 20. Βοηθός Νοσηλευτή
 21. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 22. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 23. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 24. Βοηθός Φαρμακείου
 25. Κομμωτικής Τέχνης
 26. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 27. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
 28. Αργυροχρυσοχοΐας
 29. Τεχνικός ζυθοποιίας
 30. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Για τις λοιπές τρεις ειδικότητες δεν έχουν συνταχθεί Προγράμματα Σπουδών.

 1. Η αποτύπωση των θέσεων του ιδιωτικού τομέα στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. εκτιμάται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και υπολείπεται, προς το παρόν, των στόχων μας. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η  ενεργοποίησή σας και η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας προς όφελος των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της βελτίωσης της ελκυστικότητάς της. Ως εκ τούτου παρακαλείστε:
  • Σε περίπτωση που έχετε ήδη έρθει σε επαφή με φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα μαθητείας, να τους παροτρύνετε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δηλώσουν τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ,
  • να ελέγξετε αν οι δεσμευμένες θέσεις έχουν, εκ παραδρομής, καταχωρηθεί στο portal του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι οι δεσμευμένες θέσεις καταχωρίζονται στο portal του ΟΑΕΔ μετά τη δημιουργία τμημάτων μαθητείας,
  • να ελέγξετε αν, εκ παραδρομής, εμφανίζονται φορείς του Δημοσίου στον πίνακα ιδιωτών που έχουν καταχωρηθεί στο portal του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., στους οδηγούς μαθητείας, υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες, το οποίο μπορείτε να προωθείτε σε ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Το ενημερωτικό σημείωμα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis.

 1. Τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώσουν τις Π.Δ.Ε. για βεβαιώσεις δεσμευμένων θέσεων που έχουν παραλάβει στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δ’ Φάσης.

Σταδιακά βήματα υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» περιόδου 2019-2020

 1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε τμήματα  ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς του εφόσον, εκτός των άλλων,  υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (μόνιμοι ή αναπληρωτές που συμπληρώνουν ωράριο) οι οποίοι διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α” ανάθεση και έχουν διαθέσιμο ωράριο.
 2. Στο συνημμένο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου  Εφαρμογής 2019-2020, έχουν ενσωματωθεί όλα τα βήματα έως και την ολοκλήρωση των νέων τμημάτων.
 3. Στο συνημμένο Πρότυπο Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.
 4. Το συνημμένο Πρότυπο Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας  περιόδου 2019-2020 έχει απλοποιηθεί καθώς πλέον η Απόφαση λειτουργίας θα γίνεται μετά την αίτηση εγγραφής στα τμήματα για να εξαλειφθούν στοιχεία διαρροής πριν την έναρξη των τμημάτων ή πλασματικών δεδομένων για την απόφαση λειτουργίας των τμημάτων.
 5. Το Πρότυπο Σύμβασης Μαθητείας, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι αλλαγές, θα εκτυπώνεται απευθείας από το Πληροφοριακό Σύστημα μετά την αντιστοίχιση των μαθητευομένων με τους εργοδότες. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση θα πρέπει να αναγράφεται, εκτός των άλλων, το όνομα του εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας.
 6. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 3475/2006 και του ν.4186/2013 καθορίζεται από την υπ’αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014(Β’ 2298) Υπουργική Απόφαση.
 7. Η ισοτιμία των παλαιότερων τίτλων σπουδών καθορίζεται για τα μεν Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕ.Λ.) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Τμήματα Ειδίκευσης) από την υπ’αριθμ. Ε 10537 (ΦΕΚ 663/τ. Β’/ 24/05/2000) Υπουργική Απόφαση, για δε τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου καθορίζεται από την υπ’αριθμ. 86252 / Γ2/17-07-2009 (ΦΕΚ 1525/Β’/2009)

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. στα οποία θα πραγματοποιηθεί τμήμα Μαθητείας πρέπει να δημιουργηθούν οι ακόλουθες Ομάδες (είναι σκόπιμο τα μέλη των δύο αυτών ομάδων να μην είναι κοινά):

 • Τριμελής ομάδα επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων και σύνταξης προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
 • Τριμελής ομάδα επεξεργασίας των ενστάσεων και αντιστοίχισης των μαθητευόμενων που βρίσκονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων με τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην Ομάδα αυτή προτείνεται να μετέχουν οι Διευθυντές ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. όπου προκηρύχθηκαν οι θέσεις μαθητείας καθώς και ο εκάστοτε Υπεύθυνος Τομέα ειδικότητας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους φορείς απασχόλησης προκειμένου, στην τελική φάση, να γίνει αντιστοίχιση των υποψηφίων και των θέσεων μαθητείας.

Θεσμικό πλαίσιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας επικαιροποιείται συνεχώς και βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενημέρωση και μελέτη πριν την αποστολή εγγράφων και επικοινωνία με την Υπηρεσία μας, για λόγους εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων.

Επικοινωνία με το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας

Η επικοινωνία του τμήματος με τις εκπαιδευτικές δομές θα γίνεται μόνο μέσω των υπευθύνων μαθητείας των Π.Δ.Ε., όπως έχουν οριστεί.  Επισημαίνεται ότι, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους μαθητείας στις Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε.

Με ευθύνη των ΕΠΑ.Λ. στα οποία θα προκηρυχθούν κατόπιν Πρόσκλησης των Π.Δ.Ε. τάξεις μαθητείας, να λάβουν γνώση της εγκυκλίου, οι εκπαιδευτικοί, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι, και οι εργοδότες (της  περιόδου 2019-2020).

Tο έγγραφο της Εγκυκλίου Δ φάσης Μαθητείας

 

Comments are closed.