Open Close

6 λόγοι για να κάνεις Πρακτική Άσκηση

6 λόγοι για να κάνεις Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων σπουδών, κυρίως, εφαρμοσμένων επιστημών.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής με αποτέλεσμα να υιοθετείται από τη πλειονότητα των επιστημονικών κλάδων. Ποια είναι όμως τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από τη συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης;

Βελτίωση Επαγγελματικών Προοπτικών

Η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική προϋπηρεσία. Σαφώς, αποτελεί μία προσθήκη στο βιογραφικό σημείωμα, αν και η σημαντικότερη προσθήκη αφορά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα έχεις πολλαπλές ευκαιρίες να βελτιώσεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξεις ειδική τεχνογνωσία επί του αντικειμένου σου. Ιδιαίτερα σημαντική, όμως, κρίνεται και η ευκαιρία που σου παρέχει η πρακτική άσκηση να “δοκιμάσεις”, να “ελέγξεις” κατά πόσο το συγκεκριμένο επάγγελμα ή η θέση εργασίας, σου αρέσει και σου ταιριάζει πραγματικά.

Ανάπτυξη Επαγγελματικού Δικτύου

Η δόμηση επαγγελματικών σχέσεων με συναδέλφους και πελάτες είναι ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο, όπως κάθε άλλη πτυχή, της εργασίας που έχεις επιλέξει. Έχε κατά νου, ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιον μπορεί να γνωρίσεις και που μπορεί να σε οδηγήσει αυτή η συνεργασία/γνωριμία. Ίσως, να δεχθείς μία πρόταση για κάποια άλλη δουλειά κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής σου, ή ενδεχομένως να είσαι σε θέση να απευθυνθείς εσύ ο ίδιος/η ίδια σε κάποιον εν δυνάμει εργοδότη που είχες γνωρίσει στο πλαίσιο της πρακτικής σου άσκησης.

Γνώση Εργασιακού Κόσμου

Η πρακτική άσκηση σημαίνει ανάληψη πραγματικών ευθυνών και ευκαιριών, οι οποίες θα σου προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Πέρα, λοιπόν, από την ανάπτυξη του επαγγελματικού σου δικτύου, μια θέση πρακτικής εργασίας δύναται να σου προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εργασιακός κόσμος. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι οφείλεις να τηρείς ένα ωράριο, να είσαι τυπικός στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μιας εταιρείας – επιχείρησης – οργανισμού, αλλά και να συμβαδίζεις με το παρεχόμενο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, συνιστούν οφέλη που μπορείς να αποκομίσεις.

Θεωρία και Πράξη

Η πρακτική άσκηση δεν αντιστοιχεί στην προετοιμασία του καφέ, ή τις φωτοτυπίες (αν και στην πραγματικότητα και οι δύο δραστηριότητες εντάσσονται στην καθημερινή μας ζωή), αλλά στη στιγμή που περίμενες. Στην εφαρμογή, δηλαδή, ενός μέρους ή και όλων των γνώσεων που απέκτησες στο πλαίσιο των σπουδών σου. Έτσι, στην πρακτική άσκηση έχεις την ευκαιρία όχι μόνο να εντυπωσιάσεις με τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου, αλλά κυρίως να μάθεις ότι η μεταφορά της θεωρίας στην πράξη δεν συντελείται αυτομάτως. Καίριο στοιχείο, λοιπόν, η προσαρμοστικότητα τόσο στις συνθήκες που επικρατούν, όσο και στα όρια, τους κανόνες και τις αρμοδιότητες που σου ανατέθηκαν.

Εμπειρίες

Μέσω της συμμετοχής σου σε κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα αποκτήσεις κοινωνικές εμπειρίες, οι οποίες μελλοντικά θα σε διαμορφώσουν. Ειδικά, στην περίπτωση που θα επιλέξεις ένα πρόγραμμα πρακτικής σε κάποια άλλη χώρα, όπου εκεί θα σου δοθεί η ευκαιρία να εργαστείς σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους με έτερο πολιτισμικό υπόβαθρο, να μάθεις μία νέα γλώσσα, αλλά και να γνωρίσεις νέες πόλεις.

Ο έκτος λόγος είναι καθαρά ατομική υπόθεση. Επεδίωξε να τον ανακαλύψεις…

Επιμέλεια Σύνταξης EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.