Open Close

Β.Διγαλάκης: «Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισής μας

Β.Διγαλάκης: «Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισής μας: ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και η μείωση της γραφειοκρατίας στην έρευνα»

Ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης, σκιαγράφησε στην ομιλία του, σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου, στη Βουλή, τις βασικές πτυχές του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ανέδειξε τη σημασία του μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού στον χώρο της παιδείας και ειδικότερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άσκησε κριτική στην απουσία οποιασδήποτε τέτοιας πρόβλεψης στα πεπραγμένα της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στους κλάδους της Επιστήμης των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης που συνιστούν τους βασικούς άξονες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που ήδη προκαλεί ριζική αλλαγή στην παραγωγή και στην οικονομία και παρ’ όλα αυτά κανένα από τα υπό ίδρυση τμήματα που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν αφορούσε σε αυτό το αντικείμενο. Επιπλέον, τόνισε ότι για καμία από τις μετονομασίες, καταργήσεις ή συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολών ή ιδρυμάτων δεν είχε προηγηθεί η σχετική γνωμοδότηση από την ΑΔΙΠ, όπως προβλεπόταν, ενώ επεσήμανε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις, αποφάσεις Συγκλήτων των Πανεπιστημίων.

Τόνισε ότι η βασική ιδέα πίσω από τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) είναι η ύπαρξη μιας Αρχής με αυξημένο κύρος και ανεξαρτησία που θα έχει καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις αρμοδιότητές της θα είναι η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, που, αντί να εξαρτάται από τις αποφάσεις του εκάστοτε υπουργού, θα βασίζεται στη γνωμοδότηση της Αρχής, η οποία θα απαντά στις εισηγήσεις των τμημάτων. Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι η ΕΘΑΑΕ θα υποδεικνύει τα αντικείμενα σπουδών που θα χρειάζεται να αναπτύξει η χώρα τα επόμενα χρόνια και θα έχει ρόλο στη σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με τα πανεπιστήμια και την κατανομή του ετήσιου ποσοστού χρηματοδότησης, το οποίο θα κατανέμεται κατά 80% βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά 20% βάσει αξιολόγησης. Τέλος, όπως σημείωσε, αυξημένες και καινοτόμες θα είναι οι αρμοδιότητες της νέας Αρχής στο θέμα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ξενόγλωσσων.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης, στο πολύ σημαντικό ζήτημα των αλλαγών στη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και δήλωσε ικανοποιημένος από την ευρύτερη θετική υποδοχή των σχετικών διατάξεων από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Εξήγησε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών έργων είναι δυσλειτουργικό, πολύπλοκο, με περιττή γραφειοκρατία, που εν τέλει δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην ερευνητική ανταγωνιστικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία αντιμετωπίζονται ως συνήθεις δημόσιες υπηρεσίες. Για αυτό όπως υποστήριξε, οι προωθούμενες αλλαγές έχουν στόχο τη δραστική απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων από τους ΕΛΚΕ, χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Διγαλάκης αναφέρθηκε στην κεντρική πολιτική της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι: “Προχωράμε σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι περισσότερο αυτοδιοίκητο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα βασίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα στηρίζεται στην αξιολόγηση και την αξιοκρατία.”

Comments are closed.