Open Close

Μαθητική Προσομοίωση Οργάνων της ΕΕ

Μαθητική Προσομοίωση Οργάνων της ΕΕ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν προσομοίωση οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2019.
Στην τελετή έναρξης θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Καθηγ. Γιώργος Παγουλάτος και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα κος Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης ενώ τη δράση θα περιγράψει η επιστημονική υπεύθυνη του έργου Αν. Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση. Κατά την τελετή λήξης χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγ. Αθανάσιος-Μελέτης Δημόπουλος. Η υπεύθυνη του προγράμματος Μετανάστευσης στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ Αγγελική Δημητριάδη θα σχολιάσει τα κείμενα στα οποία θα καταλήξουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο αντίστοιχα ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη με θέμα το Μέλλον της Ευρώπης.
Το Athens EU Model Junior, εντάσσεται στις δραστηριότητες του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια διήμερη προσομοίωση δύο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων, με θέμα την προσφυγική κρίση. Οι μαθητές θα υποδυθούν τους ρόλους των Επιτρόπων, των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών, συμβούλων των Υπουργών Εξωτερικών, αντιπροσώπων ΜΚΟ κ.ά. Θα αναζητήσουν λύσεις για τη διαχείριση του προσφυγικού καθώς και για μια κρίση, τα περιστατικά της οποίας θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Συνολικά, θα συμμετάσχουν 96 μαθητές από 16 σχολεία από όλη την Ελλάδα, με τους συνοδούς καθηγητές τους.
Η συνεδρίαση των οργάνων της EE κατευθύνεται από ομάδα συντονιστών που ορίζεται από τους διοργανωτές και αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της προσομοίωσης. Έτσι, οι εργασίες της προσομοίωσης θα αντιστοιχούν στις πραγματικές συνθήκες συνεδρίασης των δύο οργάνων και θα πραγματεύονται τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, όπως έχει συζητηθεί ή συζητείται τη δεδομένη χρονική περίοδο από τα συγκεκριμένα όργανα. Η εν λόγω θεματική επελέγη με γνώμονα τόσο την κάλυψη της επικαιρότητας, όσο και την ανάδειξη ζητημάτων που εκφεύγουν – παρά τη σοβαρότητά τους – της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης.
Πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος της προσομοίωσης αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το ρόλο και τις διαδικασίες τους και η εμβάθυνση της γνώσης τους σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών. Η διαδικασία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας από τους μαθητές. Τα παράπλευρα οφέλη που θα αποκομίσουν περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ρητορικής τους ικανότητας, μέσω της δημόσιας έκφρασης των ιδεών τους, αλλά και της τεκμηριωμένης υποστήριξης τους – επιχειρηματολογία-, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μέσα από τη «δημόσια συζήτηση κατ’ αντιπαράθεση». Μεγάλη έμφαση δίνεται στο σεβασμό στο συνομιλητή – «αντίπαλο» και στην αναγωγή του διαλόγου σε μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών. Τέλος, οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην προσομοίωση θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γνωριστούν με συνομηλίκους τους και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς, σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν στις μέρες μας τον ευρωπαϊκό χώρο, σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από το σχολικό. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αξία της χρήσης «διαδραστικών εργαλείων και μεθόδων», με στόχο να τις αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων τους.
Απώτερος στόχος των διοργανωτών είναι να σχεδιάσουμε στο άμεσο μέλλον ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών (training for trainers) στην οργάνωση προσομοιώσεων της λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ στα σχολεία, ώστε να ωφελούνται περισσότεροι μαθητές.
Η μαθητική προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με χορηγία του ομίλου εταιρειών ΦΟΥΡΛΗΣ και τη χορηγία των αερομεταφορών από την Aegean.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μαρίνα Σαουλίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο media-office@eliamep.gr τηλ: 6945761881

Comments are closed.