Open Close

Ακαδημαϊκό Προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Μακροοικονομικά ή Χρηματοοικονομικά Οικονομικά.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Διοίκηση Επιχειρήσεων.

«Περισσότερες Πληροφορίες»

Comments are closed.