Open Close

Πλήρωση των Θέσεων Μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Aβάθμια και Bβάθμια Εκπαίδευση

Αποστολή και Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της. Η Αποστολή και οι Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. περιγράφονται στις παρ. 2 και 3, άρθρο 1 του ν.4142/13 (ΦΕΚ 83, τ. Α’, 09-04-2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. α και β, άρθρο 50 του ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018), ως εξής:

1. Στο πλαίσιο της Αποστολής της η Αρχή:
- αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και
- υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου μάθηση.

2. Για την εκπλήρωση της Αποστολής της, η Αρχή ασκεί τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: 
- παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή σχεδιάζεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
- μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους,
- αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή των προϊσταμένων και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους, και
- γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής της.

3. Για την επίτευξη της Αποστολής της και την άσκηση των Αρμοδιοτήτων της η Αρχή:
- διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων,
- αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς, και
- συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

elearning8.10.18

Comments are closed.