Open Close

Χορήγηση Υποτροφιών για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης [Αριθμ. ΦΕΚ 635/τ.Β΄/9.3.2016] με βάση την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει τις διαδικασίες για τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών κοινωνικού χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ.) για το ακαδ. έτος 2017-18 στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος των σπουδών τους. Το ύψος των Υ.Κ.Χ ορίζεται στα 750 ευρώ (€) ανά υπότροφο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
● Η επιλογή θα γίνει με αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και εισήγηση από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για τελική επικύρωση από τη Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους φοιτητές για τα τελικά αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

● Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 25/06/2018 έως 27/07/2018 το συνημμένο στην πρόσκληση έντυπο αίτησης, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής».
3) Ατομικό (αν είναι άγαμοι) και οικογενειακό (αν είναι έγγαμοι) εκκαθαριστικό σημείωμα.
4) Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων (για φοιτητές 25 ετών και κάτω).
5) Το έντυπο Ε1 ατομικό και των γονέων εφόσον ζουν με τους γονείς τους.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται ότι ο φοιτητής δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα ή δεν θα υποβάλει αίτηση για υποτροφία σε άλλο φορέα για το τρέχον έτος, εφόσον λάβει υποτροφία στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ότι ο φοιτητής ζει μόνος του ή με την οικογένεια του και εφόσον ζει με την οικογένεια του, αν είναι προστάτης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κ. Μαρία Μάζη), Δευτέρα-Παρασκευή 10:30-13:30, στο τηλέφωνο 28310-77701 και στο email ptpepms-epa@edc.uoc.gr

Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ

elearning

Comments are closed.